ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "מנחם"] נגד "פנחס"] :

בעניין:
מנחם ברגר
ע"י ב"כ עו"ד מימון

המבקש/המערער

[להלן: "מנחם"]

נ ג ד

פנחס ברסלואר
ע"י ב"כ עו"ד זינגר

המשיב

[להלן: "פנחס"]

החלטה

1. החלטה בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת ח. טוקר) בת.א 22558-06-21 מיום 23.6.2021. בגדרה של ההחלטה נקבע שסכום שהופקד בלשכת ההוצאה לפועל על בסיס החלטה שניתנה בתיק 03-XX102-12-6, ייוותר מופקד על פי אותה החלטה. זאת, עד מתן פסק הדין בתיק דנן. לאחר שנכנסתי לעבי הקורה ונתתי את דעתי לבקשה זו, הגעתי לכלל מסקנה, שדינה לדחיה ללא צורך בבקשת תגובה. זאת, גם אם טעמי למסקנתי, אינם זהים לנימוקיו של בית משפט קמא.

2. עיקרו של התיק דנן – תביעה לפסק דין הצהרתי שהוגשה על ידי פנחס, לפיה הסכם שנכרת בין הצדדים ביום 20.1.2008 – בטל.

3. לצורך הבנת תמונת המצב, להלן אבני הדרך העיקריות בפרשה:-

א. במועד הנ"ל נכרת הסכם לפיו רכש מנחם קרקע ברומניה. זאת, תמורת כספים שהפקיד בידי פנחס.

ב. בנסיבות שעיקרן אינן מעניינו של ההליך שבפניי, ככל הנראה, לא יצא ההסכם אל הפועל. נוכח זאת, ביקש מנחם לאכוף צ'ק שהופקד בידיו.

ג. בהמשך לכך התנהל דיון בלשכת ההוצאה לפועל (נטענה טענת פרעתי), ו לסופו של דיון, ניתנה ביום 26.4.2021 על ידי רשמת ההוצאה לפועל החלטה במסגרתה נכתב, בין היתר, כדלקמן: "לפנים משורת הדין, ככל שתופקד מלוא יתרת החוב בתיק בתוך 14 יום כערבון יעוכבו ההליכים בתיק ויבוטלו ההליכים כנגד החייב לתקופה של 45 יום על מנת לעתור בתביעה מתאימה לבית המשפט המוסמך ולעכב הליכים בתיק".

מכאן כבר ברורה, בין היתר, הזיקה בין תיק ההוצאה לפועל לבין ההליך דנן, שעניינו , כאמור, במתן סעד הצהרתי בדבר בטלות ההסכם.

4. עובר להחלטת בית המשפט קמא מושא בקשה זו, ביקש מנחם את הכספים המופקדים, ובמקביל ביקש פנחס לעכב זאת, עד למתן פסק הדין בהליך המתנהל בבית משפט השלום. בקשתו זו פנחס התקבלה מטעמים המפורטים בהחלטה. בין היתר, נקבע שאחד הטעמים לכך, גלום היה בהערכת בית המשפט קמא שסיכויי ההליך גבוהים – סעיף 10 להחלטה.

5. במוקד בקשת רשות הערעור מספר טענות, שהעיקרית שביניהן היא , שלא היה בידי פנחס להצביע על יסוד ההכבדה, וזהו יסוד שניתן לו בפסיקה משקל לא מבוטל. ואשר לפנחס, מבקש הוא לקיים את ההחלטה מטעמיה.

ומכאן להכרעתנו.

6. לצד עקרונות יסוד תקפים ורלוונטיים גם לענייננו, לפיהם, לא כאחר יד ראוי לערכאת הערעור להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט הדיוני, וכי יש לכך מקום, כפי שאף מציין בצדק ב"כ מנחם, בסעיף 31 לבקשתו דנן, רק ככל שנפלה בהחלטה טעות של ממש, דומני שנכונה החלטת בית המשפט קמא , גם אם הטעמים לכך שונים במעט מכפי העולה מנוסח ההחלטה.

א. במוקד ההחלטה, כאמור, הערכת בית משפט השלום שסיכויי ההליך גבוהים ומטעם זה ראוי לכספים שלא יעברו לידי מנחם עד תום ההליך. בין היתר מפורטים בהחלטה טעמים שבעטיים התגבשה אותה הערכה בדבר סיכויי ההליך.

ב. ואולם, לדידי, לא נצרך היה כלל בית משפט קמא לדיון בכיוון זה, ואף לא לדיון בשאלת ההכבדה. הפקדת הכספים מקורה, הרי, בהחלטת לשכת ההוצאה לפועל, והכספים אף הופקדו באותה מסגרת וכלל לא בהליך זה. ועתה, ככל שנשוב להחלטת לשכת ההוצאה לפועל, הוגדר הסכום המופקד, בלשון רשמת ההוצאה לפועל בכבוד ה ובעצמ ה – " כערבון". ובפשטות הדברים, הפקדת כספים כערבון תוך יצירת זיקה בין כספים אלה לבין הליך חדש שייפתח על ידי פנחס, ואשר גם הוא צוין במפורש בלשון ההחלטה, משמעותה של הפקדה זו היא, שישמש הערבון עד מתן פסק הדין. אין כל הגיון לפרש את החלטת ההוצל"פ, כהפקדה זמנית. אף אין לכך כך אחיזה בלשון אותה החלטה. אם בכלל, ייתכן שניתן היה לשקול הליך ערעורי על החלטה זו, אך לא זו הבקשה שבפני.

7. ובהמשך לאמור, ברורה לחלוטין תפיסתה, שלטעמי היא אף נכונה והגיונית, של רשמת ההוצאה לפועל, ליצור זיקה בין הבטחת הכספים שיגיעו למנחם, ככל שתתקבלנה טענותיו, לבין הליך חדש שייפתח: יופקד ערבון שיבטיח לזוכה בהוצאה לפועל את כספו, אך תעוכב העברת הכספים עד להכרעה בהליך נפרד, שאף הוא נזכר במפורש באותה ההחלטה. ומנגד, אין כל הגיון לפרש להחלטת רש מת ההוצאה לפועל הפקדת ערבון תוך הכוונת הצדדים להליך נפרד, אך מתן אפשרות לזוכה למשוך את כספי הערבון לפני שיוכרע אותו הליך נפרד. ובפשטות הדברים, ללא כל קשר לסיכויי ההליך האזרחי ולשאלת ההכבדה , על הפרק כספים שהופקדו במסגרת לשכת ההוצאה לפועל והדרך ההגיונית היחידה לפרש את החלטת רשמת ההוצאה לפועל היא, שיוכרע גורל הכספים על פי פסק הדין בהליך החדש ולא קודם לכן.

8. סוף דבר, הבקשה נדחית. מאחר ולא נתבקשה תגובה לבקשה זו, לא ייעשה צו להוצאות. ערבון בקשה זו – ( ולהדגיש: הערבון שהופקד בבית משפט זה ולא במסגרת ההוצאה לפועל ), יוחזר למבקש.

ניתנה היום, י' אב תשפ"א, 19 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: "מנחם"]
נתבע: "פנחס"]
שופט :
עורכי דין: