ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רן מרון נגד אנא סינגאי :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

תובעים

רן מרון ת"ז XXXXXX142

נגד

נתבעים

אנא סינגאי ת"ז XXXXXX933

החלטה

בתיק זה הוגשה תובענה בסדר דין מהיר והוגש כתב הגנה.

קובעת דיון קדם משפט לתאריך 16.01.2022 בשעה 13:30.

הדיון בתובענה יערך על פי פרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.

על כל בעלי הדין להתייצב בעצמם לקדם המשפט, ואם בעל הדין הוא תאגיד, המדינה או רשות מקומית, יתייצב נציג מוסמך ובקיא מטעמו לקדם המשפט.

בהתאם לתקנה 62, התובע יגיש עד 20 ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד 14 ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה על עד או אם קיים טעם מספיק אחר, רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם-המשפט יבורר העניין.

בהתאם לתקנה 49, בעל דין יגיש רשימה שבה יציין את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון, וזאת לא יאוחר מ-20 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם-המשפט הראשונה. בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימה, אלא אם כן פנה לבעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש לפחות והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין; האמור לא יחול על בקשה לסעד זמני ארעי כמשמעותו בתקנה 97.

תשומת לב הצדדים לכלל הקבוע בתקנה 49(ז) - בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט, בכפוף לחריגים.

בעלי הדין, זולת בעל דין שאיננו מיוצג בידי עורך דין, יקיימו דיון מקדמי תוך 30 יום מכתב הטענות האחרון בהתאם לאמור בתקנות 34-36, וימסרו דיווח לבית המשפט עד 14 יום לפני קדם משפט ראשון לפי טופס 4 שבתוספת.

5129371כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.

הצדדים יודיעו עד 01.08.2021, האם יש להם התנגדות שהתיק יופנה להליך גישור.
בהעדר התנגדות, יופנה התיק לגישור בפני מגשר מתוך רשימת המגשרים של בתי המשפט, שעלויותיו תתחלקנה בין הצדדים בחלקים שווים.

תז"פ 02.08.2021.

ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רן מרון
נתבע: אנא סינגאי
שופט :
עורכי דין: