ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ילנה לווינשטיין נגד המוסד לביטוח לאומי :

15 יולי 2021
לפני: כבוד השופטת כרמית פלד

התובעת:
ילנה לווינשטיין
ע"י ב"כ עו"ד הראל מונק

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ענבל קמיור

החלטה

התובעת עתרה להכיר הפגיעה בכתפה השמאלית כנובעת מתאונת דרכים בה היתה מעורבת ביום 3.5.20 (להלן – התאונה).
ד"ר עידו ציון מונה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין (להלן – המומחה) ומסר את חוות דעתו מיום 23.1.21 לבית הדין (להלן – חוות הדעת).
בחוות הדעת קבע המומחה, בין היתר, כי קיים קשר של החמרה בין התאונה לבין הליקוי בכתפה השמאלית.
בפניי בקשה מטעם הנתבע להפניית שאלות הבהרה למומחה (להלן – הבקשה ). התובעת מתנגד ת למשלוח מרבית השאלות הכלולות בבקשה. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובכל יתר המסמכים שבתיק להלן החלטתי:
"ככלל, על פי המדיניות הנוהגת בבתי הדין לעבודה, "ידו של בית הדין לא תהא קפוצה בעת שהוא בוחן את הבקשה להצגת שאלות הבהרה שכן אלה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה הרפואי" ( בר"ע (ארצי) 7210-02-16 צוק נגד המוסד לביטוח לאומי (18.4.16) המצטט מ בר"ע (ארצי) 29316-03-13 חיים עובדיה נגד המוסד לביטוח לאומי (23.3.15)).
בשים לב לתכליתן של שאלות ההבהרה, המשמשות תחליף לחקירת המומחה ומשמשות כלי לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת, הרי שדרך המלך הינה לאפשר הצגת שאלות הבהרה למומחה. זאת ככל שהן רלבנטיות, מכוונות להבהרת חוות הדעת או השלמתה, עשויות לתרום לבירור השאלה שבמחלוקת ועניינן "בתחום הרפואה" קרי כאלה שתפקידו של המומחה להשיב עליהן, ולהבדיל משאלות מתפלמסות גרידא, שיש בהן משום הכבדה מיותרת על ההליך (ר' בר"ע (ארצי) 19575-03-11 בן חמו נגד המוסד לביטוח לאומי (2.6.11) והאזכורים בו).
שאלה א – מדובר בשאלה רלבנטית מתחום הרפואה . משכך, ובהיעדר התנגדות מהתובעת, אני מתירה את השאלה.
שאלה ב - מדובר בשאלה רפואית מובהקת המתייחסת לקרעים בכתף, פגיעה לגביה ציין המומחה כי לא ניתן לשלול אצל התובעת. מענה לשאלה עשוי להאיר את חוו"ד ולהשלים אותה ומשכך השאלה תותר.
שאלות ג וד – אין מניעה להעביר למומחה מאמר רפואי ולבקש התייחסותו והסבריו למסקנות המאמר הנוגעות לקרע בכתף ולקשר בינו לבין חבלה. בטרם יועברו השאלות למומחה יבהיר הנתבע עד יום 10.8.21 את פשר העובדה שבראש העמוד הראשון של המאמר שצורף מוטבעת חותמת של פרופ' גדעון מן.
שאלה ה – מדובר בשאלה רלבנטית מתחום הרפואה שעשויה להבהיר את הקביעות בחוו"ד ומשכך השאלה תותר.
שאלה ו – מדובר בשאלה רפואית גרידא שעשויה לחדד את הקביעות בחוו"ד ומשכך השאלה תותר.
שאלה ז – מדובר בשאלה רלבנטית מתחום הרפואה שעשויה להבהיר את הקביעות בחוו"ד ומכך השאלה תותר.
שאלה ח – אין מקום להעביר את השאלה שעה שלא ברור האם התובעת אכן היתה חגורה בחגורת בטיחות. ההנחה האמורה חורגת מהעובדות שהועברו למומחה.
שאלה ט – השאלה אינה ברורה. המומחה כבר קבע שקיים קשר בין הכאבים בכתף שמאל לבין התאונה. השאלה האם הקשר הינו "חלק מהפגיעה הכוללת ברקמות של הצוואר והכתפיים" הינה קביעה רפואית אשר ממילא כוללת בתוכה את ההנחה שבמסגרת התאונה נפגעו הרקמות בכתפיים – הנחה שמתיישבת עם קביעת המומחה. מטעם זה אין מקום להעביר את השאלה למומחה.
שאלה י – המומחה נתבקש לחוות דעתו באשר לליקוי ממנו סובלת התובעת ולקיומו של קשר סיבתי בין תאונת הדרכים בה היתה מעורבת התובעת ביום 3.5.20 לליקוי. המומחה לא נתבקש להאריך את הפגיעה בכושר התפקוד ואת אי הכושר. סוגיות אלה אינן רלבנטיות לשלב הנוכחי, בשים לב למחלוקת. על כן אין מקום להעביר את השאלה.
בשולי הדברים יצויין ביחס להבהרת התובעת כי היא מבקשת הכרה בכתף ללא התייחסות לקרע (שכן שיעורי הנכות וטיבה ייקבעו ע"י הוועדה הרפואית) – אין בהבהרה זו כדי לאיין את הרלבנטיות של מרבית השאלות שמבוקש להעביר למומחה. הנתבע מבקש להעביר למומחה את השאלות על מנת לנסות ולשנות את קביעתו ביחס לקשר סיבתי בין ליקוי כלשהו בכתף לבין התאונה.
החלטה המופנית למומחה תינתן במסמך נפרד (לאחר שהנתבע יעביר הבהרה בהתאם לסעיף 9 לעיל).
התיק יובא לעיון ביום 11.8.21.

ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, (15 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ילנה לווינשטיין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: