ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן אדלר נגד מוסדות אור שמח מרכז טננבאום :

לפני:

כבוד השופט דניאל גולדברג
נציג ציבור (עובדים) מר אלי קדוש
נציג ציבור (מעסיקים) מר חיים בריל
המבקש
נתן אדלר

ע"י ב"כ: עו"ד זלמן בלאק
-
המשיבה
מוסדות אור שמח מרכז טננבאום

ע"י ב"כ: עו"ד אורי

פסק דין

הליך זה עניינו בקשת המבקש להעביר מתפקידו כבורר את הרב אשר ווייס מבית דין צדק ובית הוראה דרכי תורה, ולמנות בורר חליף, בהתאם להוראות 11(1) ו-12 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "הבקשה").
אין חולק על כך שבט"ז אב תש"פ הסכימו הצדדים לברר סכסוך שנובע מתקופת עבודה של המבקש אצל המשיבה וסיומה, לפני בית דין צדק ובית הוראה דרכי תורה, שבו משמש הרב ווייס (להלן: "הבורר") כאב בית דין. בתחילת הדיון בבוררות שהתקיים ביום 10.9.20, העלה המבקש טענת פסלות כנגד הבורר, שהתבססה על קשר נטען בין הבורר לבין המשיבה. הראיה שהוצגה לביסוס קשר זה הייתה פרסום מקוון שבו נזכר שמה של המשיבה, אודות אירוע קהילתי בלונדון, שבו הוזכר הבורר כמרצה אורח. הפרסום של המשיבה מציין "סניפים עולמיים" ולכאורה ארגון JLE מוצג כסניף כזה. לאחר שהצדדים הגישו סיכומים, החליט הבורר ביום 12.10.20 לדחות את בקשת הפסלות תוך חיוב המבקש בהוצאות, בקובעו כי אין לו כל קשר עם המשיבה או עם JLE, כי לא הייתה לו טובת הנאה מארגון זה ואין כל עילה לבקשת הפסלות.
המבקש פירט את טענותיו בהליך זה, ולאחר שהמשיבה הגישה תגובתה, התקיים דיון ביום 14.7.21, במהלכו הודיע ב"כ המבקש, כי בהתאם להמלצת בית הדין, הוא מבקש למחוק את ההליך, וכי הצדדים ימשיכו להתדיין לפני בית דין צדק ובית הוראה דרכי תורה, בראשות הבורר.
בהתאם לכך, בית הדין מורה על מחיקת הבקשה
הצדדים חלוקים לגבי דרישת המשיבה לחייב את המבקש בהוצאות.
המשיבה נימקה את דרישתה בכך שנשאה בעלויות משמעותיות בהגשת תגובה והופעה לדיון, וכן בצורך להבטיח אי הגשה בקלות דעת של בקשות לפסילת בורר, על פי נימוקים שאינם כבדי משקל וללא בסיס ראייתי. כן טענה המשיבה לשיהוי בהעלאת טענת הפסלות במסגרת הבוררות, ולאי התייצבות המבקש לדיון בבית הדין. כן נטען כי המבקש לא מיצה את חובת הפנייה המוקדמת למשיבה המוטלת עליו לפני הגשת הבקשה.
המבקש מתנגד לבקשה לחייבו בהוצאות, בנימוק שמדובר בהליך שהוגש על ידי עובד בגין הלנת שכר ותשלומים המגיעים לו בדין עקב תקופת העסקה ממושכת. המבקש מוסיף שהבורר הטיל עליו הוצאות בגין מועד העלאת טענת הפסלות בהליך הבוררות, ואין מקום לכך שבית הדין יידרש לכך שוב. המבקש כופר בטענה כי הפר חובה של פנייה מוקדמת טרם הגשת הבקשה. כן טוען המבקש שאין לחייבו בהוצאות בשל אי התייצבותו לדיון שכן המבקש אישר טלפונית לב"כ להיענות להמלצת בית הדין בשלב ראשוני של ההליך.
מקובלים על בית הדין נימוקי התנגדותו של המבקש לדרישת המשיבה לפסיקת הוצאות.
עניין עיתוי העלאת טענת הפסלות לפני הבורר , כבר נדון על ידי הבורר, והמבקש חויב בהוצאות. אין מקום שבית הדין ישוב ויידרש לכך.
כן מקובלת על בית הדין עמדת המבקש כי לא חלה עליו ח ובת פנייה מוקדמת. חובה זו קיימת על פי סעיף 8(ב) חוק הבוררות בנסיבות שבהן בין הצדדים ישנו הסכם בוררות אך לא מונה בורר, או בנסיבות שבהן בורר הועבר מתפקידו, אך לא בנסיבות שבהן בעל דין פונה לבית הדין בבקשה להעביר בורר מתפקידו.
אכן, בקשה לפסילת בורר יש להגיש מטעמים כבדי משקל, וכאשר מועלית טענה בדבר קשר בין בורר לבין בעל דין , שבעטיו "הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים" כאמור בסעיף 11(1) לחוק הבוררות, יש לצפות כי זו תבוסס בראיות משמעותיות. בית הדין לא בירר לעומקה את הטענה שהפרסום שהגיש המבקש הינה ראיה משמעותית אשר מצדיקה להרהר אחר קביעת הבורר לפיה אין לו קשר למשיבה או לארגון JLE. נאמר בפרסום של המשיבה שבעקבות הצלחת סדרת הרצאות ופעילות עונג שבת שקיימו חברי סגל של המשיבה בשנת 1982 בלונדון, המשיבה החלה להציע תכניות חינוכיות לקהילה היהודית בלנדון, ו באותה שנה נוסד מרכז ה-JLE, אשר מקיים בית מדרש ומרכז פעילות חברתית ולימודית עבור הקהילה. כן נאמר שכ-100 תלמידים בשנה נוסעים מטעם המרכז לתכנית בישראל, שבה התלמידים לומדים ומשתתפים בסיורים בישיבת אור שמח בירושלים. לכאורה יש בכך כדי להצביע על מעורבות של המשיבה, בשנת 1982, בייזום הקמת ה-JLE ועל שיתוף פעולה שוטף בין ה-JLE למרכז. העובדה שהבורר הוזמן כמרצה אורח בפעילות של JLE, לכאורה אינה מוכיחה זיקה שמבססת חשש ממשי למשוא פנים של הבורר, אך עם זאת, לכאורה לא ניתן על ידי המשיבה הסבר להצגת ה- JLE באתר שלה כאחד מהסניפים העולמיים שלה. הסכמת המבקש למחיקת הבקשה, חסכה את הצורך בבירור זה.
מטעמים של עידוד צדדים לפתרון סכסוכים בהסדרים מוסכמים, בית הדין מעדיף שלא לחייב את המבקש בהוצאות.
הבקשה נמחקת איפוא, ללא צו להוצאות.
זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, (15 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט


מעורבים
תובע: נתן אדלר
נתבע: מוסדות אור שמח מרכז טננבאום
שופט :
עורכי דין: