ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד קאר-גט השכרת רכב וליסינג בע"מ :

בפני כבוד ה שופט שרון דניאלי

תובעים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים
קאר-גט השכרת רכב וליסינג בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה כספית על סך של 4,409 ₪ בגין נזקי רכוש מתאונת דרכים שארעה ביום 23.9.19 בעיר באר שבע. בתאונה היו מעורבים שני כלי רכב פרטיים.
על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 23.9.19 עת היה רכב התובעת בעצירה לנוכח מופע אור אדום ברמזור המוצב בכיוון נסיעתו, הגיח לפתע מאחור רכב הנתבעת, ופגע ברכב התובעת מאחור.
בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי "לא הייתה שותפה לאירוע התאונה הנטען בכתב התביעה, ואף רכבה לא השתתף בו", והתובעת "באה אליה באמתלה על מנת לזכות בכספים אשר לו לא" [כך במקור, הח"מ].
בסעיף 3 לכתב ההגנה חזרה הנתבעת על הטענה כי היא "לא מכירה כלל מקרה של מעורבות בתאונת דרכים עם התובעת", ובסעיפים 5-6 טענה "למען הזהירות בלבד", כי התאונה ארעה בשל רשלנותו של נהג רכב התובעת.
הדיון בתיק נקבע ליום 14.7.21, ומטעם התובעת התייצב הנהג ברכבה, מר ראובן אספאו. הנהג ברכב הנתבעת לא התייצב, ובפתח הדיון ביקש ב"כ הנתבעת לדחות את מועד הדיון, לאחר שציין כי הנהג זומן לדיון כדין, אך לא התייצב למסור את עדותו.
בהקשר זה אציין כי ביום 15.6.21 נעתרתי לבקשת הנתבעת לזמן את העד מטעמה, על פי בקשתה. בבקשת הנתבעת צוינו פרטיו של העד כך: "וזוז ויסאם, ת.ז. XXXXXX998 – (נהג הרכב) ". במעמד הדיון, ב"כ הנתבעת אף הציג לבית המשפט אישור מסירה לאימו של העד, שלדברי ב"כ הנתבעת הוא "המחזיק" ברכב, וביקש מבית המשפט שיוצא צו הבאה לעד על מנת שיתייצב לדיון.
ב"כ התובעת התנגד לדחיית הדיון, בציינו כי הציג לב"כ התובעת תמונות של רכב הנתבעת מזירת התאונה, שגם צורפו לכתב התביעה. על כן, טען ב"כ התובעת, אין ממש בטענת הנתבעת בכתב ההגנה בדבר היעדר מעורבות בתאונה, וכי יתנגד לכל הרחבת חזית מצד הנתבעת. הוא הוסיף כי הנתבעת לא העלתה בכתב ההגנה כל טענה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי לנהג ברכבה, ובנסיבות העניין, ובפרט כשסכום התביעה עומד על סך של 4,409 ₪, אין מקום לדחיית הדיון.
ב"כ הנתבעת השיב לכך כי אינו יכול לנהל את הגנת הנתבעת ללא "המחזיק", ולדבריו אם יתברר כי רכב הנתבעת היה מעורב בתאונה, ולא היה כיסוי ביטוחי לנהג הרכב, "הייתי מבקש מביהמ"ש לעצור את הדיון, להתפטר מייצוג ולהעביר את זה להגנה בהתאם".
בהחלטתי במעמד הדיון דחיתי את בקשת הנתבעת לדחיית מועד הדיון, והוריתי על שמיעת העד שהתייצב לדיון. העד מטעם התובעת תיאר בעדותו את אופן קרות התאונה, וב"כ הנתבעת נמנע מחקירתו הנגדית. על רקע זה דין התביעה להתקבל במלואה, כפי שיפורט בהמשך.
מצאתי לנכון לפרט את נימוקיי בעניין דחיית בקשת הנתבעת לדחיית מועד הדיון.
ככלל, יש לאפשר לבעלי הדין להציג לבית המשפט תמונה ראייתית מלאה, וליתן לכל אחד מהם לקבל את יומו בבית המשפט. לגישתי, גם שיקולי יעילות הדיון וחיסכון בזמן שיפוטי נסוגים פעמים רבות מקיום הליך דיוני תקין ושמירה על מראית פני הצדק.
כך, גם כאשר מדובר בתביעות כספיות משמעותיות, וגם בתביעות כספיות צנועות יותר, דוגמת התביעה בהליך כאן. בהקשר זה אכן "דין פרוטה כדין מאה", וכן כאמור בספר דברים (פרק א, פסוק י"ז): "כקטן כגדול תשמעון", ובדברי הרמב"ם (סנהדרין, פרק כ, הלכה י): "לעולם יהי דין אלף מנה ודין פרוטה אחת שוין בעיניך לכל דבר".
אך כל מקרה יש לבחון לגופו. בתביעה שלפניי, טענה הנתבעת כי רכבה כלל לא היה מעורב באירוע התאונה, וחרף שלל הטענות החלופיות הסטנדרטיות שנטענו בכתב ההגנה לא הועלתה טענה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי.
כפי שציין ב"כ התובעת, תמונות רכב הנתבעת צורפו לכתב התביעה, כך שהנתבעת הייתה מודעת היטב לקיומן של ראיות הממקמות לכאורה את רכבה בזירת האירוע. הנתבעת גם ביקשה לזמן את מי שהיה "נהג" הרכב, כפי שציינה בבקשתה מיום 14.6.21 (שבעניינה ניתנה החלטתי מיום 15.6.21 לזימונו של העד-הנהג), ומכאן שידעה היטב את זהותו. ומכאן עולה השאלה: אם ידעה הנתבעת את זהותו של הנהג ברכבה, ולא העלתה בכתב ההגנה טענה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי בכתב ההגנה או בכל שלב אחר טרם הדיון, כיצד יכול ה לתרום עדותו של הנהג לסוגיה?
יתרה מזאת, ב"כ הנתבעת טען כי אם הדיון יידחה ויסתבר כי אין לנהג ברכב הנתבעת כיסוי ביטוחי, הוא יבקש "לעצור את הדיון", להתפטר מייצוג "ולהעביר את זה להגנה בהתאם". כאמור לעיל, הטענה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי היא טענה היפותטית, שגם לא נטענה על ידי הנתבעת בשום שלב דיוני, ואין מקום לדחות את הדיון על סמך טענה מעין זו, כאשר הנתבעת מכירה את פרטיו של הנהג ברכבה, ואף זימנה אותו להעיד מטעמה . ועוד: על פי טענה זו, יש לאפשר לנתבעת לדחות את הדיון, על מנת לשמור על זכותה להתנער מהנהג ברכבה, דבר שיוביל לדחייה נוספת של הדיון.
אני סבור כי אין מקום לדחיית דיון בהליך משפטי על מנת לבחון טענה היפותטית מעין זו, שלא נטענה בשום שלב על ידי הנתבעת, ויש בה לכאורה גם משום שינוי חזית.
הנתבעת הכירה היטב את טענות התובעת בדבר נוכחות רכב הנתבעת בזירת התאונה, בפרט לנוכח ראיות המתעדות את רכב הנתבעת בזירה, שצורפו לכתב התביעה. על רקע זה, הימנעותו של העד מטעמה, הנהג ברכב הנתבעת לטענת הנתבעת עצמה, להתייצב לדיון חרף זימון כדין, עשוי לדבר בעד עצמו, והוא משתלב היטב עם עדותו של עד התובעת בדבר סירובו של נהג רכב הנתבעת למסור לו את פרטיו, דבר שאילץ אותו לפנות למשטרת ישראל (ע' 2, ש' 30).
על רקע מכלול הנתונים שהובאו לעיל, אני סבור כי ניתנה לנתבעת ההזדמנות לקבל את יומה בבית המשפט, ולא היה בדחיית בקשתה כדי לפגוע בניהול הגנתה או בזכויותיה הדיוניות. כך, גם גילוי האמת ועשיית הצדק, שהם העיקרון החשוב ביותר לטעמי במשפט , לא נפגעו.
אוסיף, כי זכויותיה הדיוניות של הנתבעת אינן ניצבות לבד, ובית המשפט מחויב לבחון את מכלול השיקולים, לרבות זכויותיו הדיוניות של הצד שכנגד ומשאביו, זמנו של העד מטעם התובעת שהתייצב לדיון מבאר שבע, הצורך במימוש צו הבאה על ידי משטרת ישראל לדיון נדחה , משמעות הדחייה בחודשים ממושכים לנוכח יומנו העמוס של בית המשפט, וכן הזמן השיפוטי שהוא משאב חשוב שיש לנהלו בחוכמה לטובת כלל בעלי הדין הבאים בשערי בית המשפט. באיזון הנדרש, לא היה מקום לטעמי לדחות את הדיון.
לסיכום אציין כי שמיעת עד התובעת לבדו אינה מחייבת בהכרח את קבלת התביעה. אך משהעיד עד התובעת על אופן קרות התאונה , הוצגו תמונות רכב הנתבעת מזירת התאונה, וב"כ הנתבעת נמנע מלחקור בחקירה נגדית את עד התובעת, יש מקום לקבל את התביעה במלואה.

סוף דבר
התביעה מתקבלת במלואה. הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בגין הנזק בסך של 4,409 ₪, אגרת התביעה בסך של 760 ₪ (שתי מחציות האגרה), שכר העד מטעם התובעת בסך של 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום. זכות ערעור כדין.

ניתן היום, ה' אב תשפ"א, 14 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קאר-גט השכרת רכב וליסינג בע"מ
שופט :
עורכי דין: