ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי ליכר נגד דוד ביבי :

בפני כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

התובע

עדי ליכר
נגד

הנתבע
דוד ביבי

החלטה

1. בתיק זה שבו הוגשה תביעה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין בחודש פברואר 2021. ביום 13.6.21 התקיים דיון בבקשה למתן צו מניעה ובו נקבע מועד מוקדם לשמיעת ראיות במה לך פגרת בתי המשפט ליום 09.08.21.

2. כבר ביום 20.06.21 הוגשה בקשה דחופה להקדמת דיון או מתן פסק דין לאור התפתחויות חדשות אודות ביצוע פעילות עבריינית בנכס נשוא התביעה.

3. כרקע לבקשה יצוין כי כפי שפורט בכתב התביעה, בין התובע לבין הנתבע נחתם ביום 17.08.20 הסכם (להלן-"ההסכם") שלפיו התובע רכש מהנתבע את מלוא הזכויות בנכס מקרקעין בקרית ים (להלן: " הנכס") בתמורה לסך של 2,250,000 ₪, שמתוכם כבר שולם עד למועד הגשת התביעה סך של 1,350,000 ₪.
בכתב התביעה נטען כי ביום 05.02.21 הודיע הנתבע לתובע על ביטול הסכם המכר, זאת לאור טענה של הנתבע שלפיה מא ז מועד חתימת ההסכם התובע ואמו הציקו לנתבע והטרידו אותו פעמים רבות. התובע מכחיש את הטענות וטוען כי כל מטרתו של הנתבע היא לקבל מהתובע תשלום נוסף עבור הנכס.

4. בכתב ההגנה שהגיש הנתבע, לא הוכחשו התשלומים ששולמו על ידי התובע על חשבון רכישת הנכס, ונטען כי התובע ואימו "היו מציקים לו פוגעים בהתנהלות שלו בביתו, מתצפתים עליו ועל בני משפחתו וחבריו ואף יותר גרוע מזמינים משטרה כל פעם שמתחשק להם, מעירים הערות, מקללים במילות גנאי, מאיימים כי יבואו רומנים (חברים של התובע ואמו) לטפל בו" (סעיף 7 לכתב ההגנה).

5. כמו כן נטען כי "כל ההתערבות וההשפלה של הנתבע אל מול גורמים חיצוניים לא הותירה לנתבע ברירה אלא להודיע על ביטול המכירה באופן חד צדדי" (סעיף 9 לכתב ההגנה).

6. להשלמת הרקע לבקשה יצוין כי בדיון שהתקיים בתיק חזר הנתבע על טענותיו בדבר הצקות והטרדות מצד התובע ואימו ובאת כוחו טענה כי "הנתבע גר בנכס. אני מציע לבית המשפט לראות כי הנתבע אכן גר בנכס..." (עמ' 1 לפרו' ש' 25-26). בנוסף טען הנתבע כי " אני רוצה 1,100,000 ₪ תוספת" (עמ' 3 לפרו' ש' 13). כמו כן הדגישו הנתבע ובאת כוחו את עובדת הזמנת המשטרה על ידי התו בע ואימו לנכס ובאת כח הנתבע טענה כי "מתנהלים כאילו יש שם מעבדת סמים, מביאים כלבים להוכיח. יש פה הצקה הדדית" ((עמ' 4 לפרוטוקול ש' 15).

7. מכל מקום בבקשה שהוגשה על ידי התובע, נטען כי הגיע לתובע מידע שלפיו נערכה פשיטה משטרתית בנכס ומפרסומים בעיתונות נלמד כי הנתבע נעצר בחשד להפעלת מעבדת סמים בנכס .

8. בבקשה נטען גם כי נראה של מטרתו של הנתבע בניסיונו לבטל את ההסכם היא לצורך המשך הפעלת פעילות בלתי חוקית בנכס והובע החשש לשלמותו הפיסית של הנכס.

9. לאחר שב"כ הנתבע הודיעה כי היא איננה מצליחה ליצור קשר עם הנתבע ובהתאם אינה יכולה להגיב לבקשה במועד עליו הוריתי, הוגשה בקשה נוספת מטעם התובע ובה נטען כי על פי מידע נוסף שנמסר לתובע משכני ו של הנתבע, הוא מנסה לעניין קונים ברכי שת הנכס בסכום של 2,5 מיליון ₪. לפיכך התבקש להקדים את מועד הדיון ולחילופין ליתן פסק דין על סמך החומר המצוי כיום בתיק.

10. לאחר שנקבע על ידי דיון דחוף, הוגשה הודעה מטעם ב"כ הנתבע שלפיה הנתבע לא יוכל להתייצב לדיון בשל מצב נפשי קשה שבו הוא שרוי מאז מעצרו וכי הוא הופנה למיון פסיכיאטרי.

11. לאור הבקשה דחיתי את הדיון והוריתי על הגשת תגובת הנתבע וזו הוגשה לבסוף רק ביום 04.07.21 ובה טען הנתבע כי מצבו הנפשי התדרדר, כי המשטרה אישרה לו לשוב לביתו וכי הוא מבקש זמן להירגע ולקבל טיפול תרופתי.

12. בהמשך הוגשה בקשה נוספת על ידי התובע שטען כי התובע עצמו זומן למתן עדות במשטרה בשל הערת האזהרה הרשומה לטובתו על הנכס ובמסגרת עדותו הוא נשאל אודות הסכם שכירות שהציג הנתבע בפני משטרת ישראל שעל בסיסו הוא טען כי הוא אינו מתגורר מזה כחצי שנ ה בנכס.

13. לאור בקשה נוספת זו הוריתי לנתבע לצרף לתגובתו את הסכם השכירות שהוצג על ידו למשטרת ישראל אלא שהנתבע התחמק מכך, וטען כי הוא אינו יודע מה טענה עורכת הדין שייצגה אותו מול המשטרה ובכל מקרה "...ברור לי שזה תחת חסינות עורך דין לקוח ובית המשפט לא יחייב את העורכת דין שלי מול המשטרה לתת הסברים על ההגנה שלי" (סעיף 7 לתצהיר הנתבע).

14. בתשובה שהגיש התובע הוא התייחס למסמכים הרפואיים שצירף הנתבע וטען כי לא ניתן ללמוד מהם כי קיימת מניעה כלשהי לנתבע מלהגיב לגופו של עניין או להתייצב לדיונים וכן נטען כי הנתבע ממשיך במגעיו למכירת ו/או השכרת הנכס לצדדים שלישיים, ואף מבצע שינויים בגוף הנכס.

15. עוד נטען כי התנהלות הנתבע מעידה על התחמקותו ממתן מענה ענייני לטענות כנגדו וכי עלה מהמסמכים הרפואיים שהנתבע עצמו הודה כי הוא לא מתגורר בנכס וכי הנכס מושכר על ידו לצד ג' זאת לכאורה תוך הפרת צו איסור הדיספוזיציה שניתן בתיק.

16. כמו כן העלה התובע טענות שונות לגופו של עניין וביקש צו המופנה למשטרת ישראל והמורה לה להעביר לידי התובע את העתק הסכם השכירות שנמסר למשטרה ע"י הנתבע.

17. כמו כן התבקש צו המורה על איסור כניסתו של הנתבע או גורמים שלישיים לנכס עד למתן פסק דין סופי וכן התבקש צו ביניים למסירת החזקה בנכס לאחר הפקדת יתרת התמורה בקופת בית המשפט תוך שמירת טענות התובע לקבלת פיצוי ובנוסף התבקשה הקדמת הדיון.
לאור כל האמור לעיל, אני נדרש לתת הוראות ביחס לתיק.

18. באשר להסכם השכירות – כאמור לעיל הנתבע התחמק מהג שת ההסכם וטען לחיסיון עו"ד לקוח, אלא שהנתבע עצמו צירף לתגובתו מיום 4.7.21 את סיכום הביקור שלו במיון רמב"ם שבמסגרתו הוא הציג את עניינו בפני הפסיכיאטר ד"ר הרלב דניאל אשר רשם את הדברים שנמסרו לו מפי הנתבע ובין היתר צוין כי הנתבע "... אומר שהציג את כל החוזים והראה שהוא בפועל לא מתגורר בבית..." (עמ' 2 למסמך).
לעמדתי, לא יכולה להיות מחלוקת על כך שהסכמי שכירות שערך הנתבע ביחס לנכס, זאת כפי שעולה מדבריו בפני הפסיכיאטר, הינם מסמכים רלבנטיים ליריעת המחלוקת בתיק, שהתובע זכאי לעיין בהם, בהעדר טענת חסיון ברת תוקף שיש בה כדי לשלול את זכות התובע לעיון.

19. לפיכך אני מחייב את הנתבע למלא אחר החלטתי מיום 29.6.21 ולהגיש לתיק בית המשפט עד ליום 20.7.2021 את העתקי חוזי השכירות שהוצגו על ידו למשטרה ו/או את העתקי החוזים שאליהם התייחס הנתבע בדבריו לפסיכיאטר.

20. באשר ליתר בקשות התובע, אמנם נראה לכאורה כי המצגים אשר הוצגו על ידי הנתבע ובאת כוחו בפני בית המשפט בדיון שהתקיים בתיק בכל הנוגע למגורי הנתבע בנכס, אינם מתיישבים עם דברים הפוכים שנמסרו ע"י הנתבע לרופא שטיפל בו במיון.

זאת ועוד, נראה לכאורה כי קיים קושי לקבל את טענות הנתבע כנגד התובע ואמו כאילו הם שאחראים בלעדית להגעת המשטרה לנכס, זאת בנסיבות בהן מתברר לכאורה כי העילה הנוכחית להגעת המשטרה לנכס הינה חשד לקיומה של מעבדת סמים בנכס שהופעלה על ידי הנתבע.

21. אלא שכל האמור לעיל, אין די בו לכל הפחות בשלב זה, כדי לשלול מהנתבע את האפשרות להביא באופן סדור ומלא את טיעוניו וראיותיו בפני בית המשפט בישיבת ההוכחות שנקבעה כאמור ליום 9.8.21 ובהתאם אין מקום למתן סעד בינים המורה על מסירת החזקה לתובע, סעד שמשמעותו בפועל היא קבלת התביעה, ולא כל שכן שאין מקום ל מתן פסק דין כנגד הנתבע כבר כיום, עוד בטרם הלה הביא ראיותיו.

22. כמו כן אין מקום לאסור על הנתבע להיכנס לנכס כל עוד לא נקבע פוזיטיבית ולאחר שמיעת ראיות כי הנתבע אכן לא מתגורר בנכס.

23. לפיכך הנתבע ימלא אחר הוראתי האמורה בסעיף 19 לעיל, ואני דוחה את יתר בקשות התובע.

25. יודגש פעם נוספת כי ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 9.8.21 בשעה 9:00, תתקיים במועדה ובהתאם להוראות תקנה 74(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, אני מורה לבאי כוח הצדדים להיות ערוכים לסיכ ומים בעל פה שיישמעו מיד לאחר גמר העדויות, אלא אם כן אשתכנע לבקשת מי מהצדדים לאפשר הגשת סיכומים בכתב .

26. הוצאות מכלול הבקשות שהגיש התובע ידונו במסגרת הדיון בהוצאות התיק העיקרי.

ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי ליכר
נתבע: דוד ביבי
שופט :
עורכי דין: