ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחנה אורות בע"מ נגד י.פ. דוד מגורים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת עינת אבמן-מולר

המבקשת

מחנה אורות בע"מ

נגד

המשיבה
י.פ. דוד מגורים בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליך הבוררות המתנהל בין הצדדים עד להכרעה בבקשה שהגישה המבקשת להעברתו של הבורר, כבוד הרב מנדל שפרן, מתפקידו.

בין הצדדים נתגלע סכסוך בנוגע לזכויות בנכס מקרקעין במתחם 'ישיבת עץ חיים' ברחוב יפו בירושלים. בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים הועברה המחלוקת להכרעת בוררים במסגרת בוררות זבל"א. המבקשת בחרה בכבוד הרב שמואל סבג כבורר מטעמה , והמשיבה בחרה בכבוד הרב יעקב פרבשטיין כבורר מטעמה. משלא עלה בידי הבוררים להסכים על זהותו של בורר שלישי, הגישה המבקשת לבית משפט זה בקשה למינוי בורר שלישי (הפ"ב 52884-08-18). במסגרת אותו הליך הורה בית המשפט על מינויו של כבוד הרב מנחם מנדל שפרן כבורר שלישי.

הליך הבוררות מתנהל מאז שנת 2019, וכפי הנראה הוא מצוי בשלב מתקדם, שלב הסיכומים (סיכומי התשובה של המבקשת) , לאחר שנשמעו עדויות והוצגו ראיות.

בבקשתה טענה המבקשת כי יש לפסול את הבורר שכן הוא אינו ראוי לאמון הצדדים, בין היתר מאחר ובינו לבין הטוען הרבני מטעם המשיבה קיימת היכרות ואף ידידות עמוקה, כעולה מההתכתבות בין הבוררים, ו התקיימו ביניהם לפחות שתי שיחות במעמד צד אחד בנוגע לניהול הבוררות, שתוכנן קיומן והיקפן לא ידועים לצד שכנגד, ושנחשפו למבקשת רק בשל מחלוקת בין הבוררים. כן נטען כי התנהלות הבורר יוצרת עינוי דין כלפי המבקשת ונוצר רושם כי הוא מנהל את הבוררות לטובת הצד שכנגד : בעוד שהקפיד הקפדה יתרה עם המבקשת, איפשר למשיבה לעשות ככל העולה על רוחה בניהול ההליך. כן התעלם מבקשות וטענות המבקשת, ו מנגד קיבל את בקשות המשיבה בהיקפים העולים על שהתבקש. כך לעניין הבקשה לצו מניעה שהוגשה על ידי המשיבה, לה נעתר הבורר והתיר מכירת הנכס בהיקף העולה פי 2 על שהתבקש, בעוד שלא הכריע בבקשת המבקשת למתן צו מניעה.
בקשר לדברים אלה טענה מנגד המשיבה, כי שתי השיחות בהן מדובר הן שיחות טכניות, שנעשו על ידי הבורר על דעת חבריו להרכב, ביחס לשאלה אם לבקש מהצדדים להציג בכתב פלוגתאות, ואין בהן כדי להוות עילה להעברת הבורר מתפקידו, מה גם שטענה זו עלתה בשיהוי רב, עת השיחות הללו התקיימו בחודש פברואר 2020. כן נטען כי קביעות הבוררים לעניין צו המניעה הן בגדר סמכותם ואין בהחלטה זו משום משוא פנים. המשיבה הוסיפה וטענה כי הדרישה להעביר את הבורר מתפקידו נגועה בחוסר תום לב, עת המבקשת והבורר שמונה מטעמה, הרב סבג, מתואמים ביניהם ומתכתבים מאחורי גבם של הבוררים והמשיבה.

בקשה לעיכוב הליכי בוררות, ככל בקשה לסעד זמני, נבחנת על פי אמות המידה המקובלות בסעדים זמניים. על בית המשפט לבחון, איפוא, קיומם של שני תנאים: סיכויי התביעה ומאזן הנוחות בין הצדדים. בין שני התנאים הללו קיים יחס גומלין במובן זה שמשקלו של התנאי האחד עשוי להיות מושפע ממשקלו של התנאי האחר. לצד זאת נקבע בפסיקה, נוכח מאפייניו הייחודיים של הליך הבוררות, כי צד להליך בוררות המגיש בקשה למתן צו מניעה לעיכוב הליכי הבוררות נדרש לעמוד בנטל מוגבר לשכנע כי סיכויי התביעה ומאזן הנוחות נוטים לזכותו וכי משקלם נושא עוצמה ניכרת, וזאת על מנת להגן על מוסד הבוררות ולא להכשילו (רע"א 627/13 סגל נ' פנינת מלכי ישראל בע"מ (19.2.2013)).

באשר לסיכויי ההליך אציין כי אין מחלוקת בין הצדדים שהבורר קיים שתי שיחות טלפון עם מייצג המשיבה, אך קיימת מחלוקת לגבי ההשלכות שיש לכך בין היתר לאור אופיין הנטען של אותן שיחות, נסיבותיהן והמועד בו הועלתה הטענה . ביחס לטענות אלה, כמו גם הטענות האחרות לעניין ההתנהלות בבוררות, לא ניתן לומר בשלב זה כי סיכויי ההליך גבוהים, אך בה בעת אין בידי לקבוע כבר בשלב זה שהם קלושים עד בלתי קיימים, כנטען על ידי המשיבה. עניין זה צריך שיתברר בהליך גופו.

מכאן שמרכז הכובד עובר לתנאי שעניינו מאזן הנוחות בין הצדדים . המשיבה טענה כי עיכוב הליך הבוררות יביא לעיכוב במתן פסק דין בבוררות , ובינתיים רובץ מעין צו מניעה על המקרקעין המונע מהמשיבה למכור 40% מהנכס, כאשר מנגד לא ייגרם נזק למבקשת מסיום הליך הבוררות, וככל שתבקש להשיג על תפקודו של הבורר לאחר מתן פסק הבורר, באפשרות להעלות את אותן טענות במסגרת בקשה שתגיש לביטול פסק הבוררות.
לאחר בחינה, אני סבורה כי הכף נוטה במקרה זה לטובת המתנה עם מתן פסק הבוררות עד לבירור הטענות בהליך העיקרי שבנדון, זאת בעיקר בשים לב לאופי הטענות המועלות במסגרת הליך זה, המכוונות כנגד הבורר והתנהלותו, ובפרט בנסיבות בהן מדובר בבוררות זבל"א, כאשר הטענות כנגד הבורר הועלו גם על ידי הבורר שמונה מטעם המבקשת.
יחד עם זאת, מאחר ועל פי הנטען הליך הבוררות מצוי בישורת האחרונה, בשלב הסיכומים הסופיים וקודם למתן פסק דין, איני רואה הצדקה לעיכוב גורף של כלל הליכי הבוררות, כך שככל שנדרש להשלים הגשת הסיכומים, יש לעשות כן.
לא מצאתי כי ייגרם למשיבה נזק אם לא יעוכב לעת הזו מתן פסק הבוררות, זאת בפרט כאשר מעצם טיבו של ההליך העיקרי, בירורו אינו צפוי להיות ממושך במיוחד . דומה כי דווקא המשך ההליכים ומתן פסק בוררות צפוי להביא לעיכוב, שהרי לאחר שתושלם הגשת הסיכומים ולאחר שיינתן פסק בוררות, יהא על המבקשת להעלות את הטענות שהועל ו כנגד הבורר בהליך שבנדון, במסגרת בקשה לביטול הפסק, כך שלא זו בלבד שנמצא עצמנו באותו מצב חודשים מהיום, אלא שאז ההליך יתחיל למעשה מראשיתו. אשר על כן, ובשים לאופי הטענות המועלות בהליך זה כמפורט לעיל, אני סבורה שנכון יהיה לעכב מתן פסק הבוררות עד להכרעה בבקשה שעל הפרק . אוסיף כי לא נעלמה מעיני טענת המשיבה כי בשלב זה קיים מעין צו מניעה, שניתן במסגרת הליך הבוררות, המונע מהמשיבה למכור 40% מהנכס, אלא שהמשיבה לא טענה כי ברצונה או בכוונתה למכור חלק זה. ממילא שבהיבט זה לא צפוי להיגרם כל נזק מעיכוב מתן הפסק, ובהתאם לא נמצא כי יש דחיפות בסיום הליך הבוררות עד כי לא ניתן להמתין לבירור ההליך שהוגש בבית המשפט. ככל שיחול שינוי בנסיבות עוד בטרם יסתיים ההליך בבית המשפט, ומבלי שיש באמור משום נקיטת עמדה כלשהי לעניין זה, ממילא תוכל המבקשת לנקוט בהליך מתאים.

אשר על כן, אני מורה על עיכוב מתן פסק הבוררות , וזאת בלבד, עד להכרעה בבקשה שהגישה המבקשת להעברת הבורר מתפקידו.
נוכח התוצאה אליה הגעתי, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' אב תשפ"א, 14 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחנה אורות בע"מ
נתבע: י.פ. דוד מגורים בע"מ
שופט :
עורכי דין: