ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל יוחנני נגד מדינת ישראל :

לפני:

כבוד השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
נציגת ציבור (עובדים) גב' שוש ברוך
נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי שטרן

התובע
רפאל יוחנני
ע"י ב"כ: עו"ד גדי שילה
-
הנתבעת
מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז תל אביב

פסק דין

התובע הגיש תביעה לתשלום הפרשי גמלה, הפרשי שכר וזכויות נלוות, הנובעים מכך שלא שובץ בדירוג המהנדסים ולא קודם בדרגה בהתאם. תביעתו של התובע הסתכמה בסך 615,645 ₪.

הצדדים ניהלו משא ומתן לפשרה, ובסופו של יום התקבלו טענות התובע ברובן , ושולמו לו הפרשי שכר וגמלה בסך 411,436 ₪.

בין הצדדים נותרו שתי מחלוקות הדורשות הכרעה. האחת, האם זכאי התובע להפרשי הצמדה וריבית בגין הפרשי השכר והגמלה, שלא שולמו במועד. השנייה, שכר הטרחה של בא כוח התובע.

הצדדים ביקשו כי בית הדין יכריע בפלוגתאות על יסוד טיעונים קצרים בכתב, ללא דיון.

לטענת התובע, בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה הוא זכאי לפסיקת הפרשי הצמדה וריבית מלאים על הסכום ששולם. אין להתייחס למדינה באופן שונה. התובע מפנה בהקשר זה לע"ע (ארצי) 456/06 אוניברסיטת תל אביב- רבקה אלישע (16.6.08), (להלן: "עניין אלישע"). התביעה היא להפרשי שכר וגמלה, הנושאים פיצויי הלנה. לכל הפחות זכאי התובע להפרשי הצמדה וריבית כדין. כן זכאי התובע לפסיקת שכר טרחת בא כוחו, שייקח בחשבון את הזמן והטרחה בניהול ההליך המוצדק.

הנתבעת טוענת, כי הפרשי הדרגה והגמלה שולמו לתובע בהתאם לערך נוכחי. בהתאם להוראות התכ"ם יש לשלם תשלומים לפי ערכים נומינליים, בצירוף הצמדה וריבית, או בהתאם לערך נוכחי של התוספת, לפי הנמוך שביניהם. במקרה זה התובע קיבל את מלוא הסעד לפי ערך נוכחי ואינו זכאי לתוספת הצמדה וריבית. הנתבעת מפנה בהקשר זה לס"ע (ירושלים) 39512-02-11 שרה חיה ארצי- משרד החינוך מדינת ישראל (25.12.14). בעניין אלישע אין מדובר בעובד מדינה. אשר לשכר הטרחה נטען כי בית הדין אינו פוסק הוצאות ריאליות. התיק הסתיים בשלב מקדמי ביותר, לאחר דיון מוקדם אחד בלבד. לא צורפו חשבוניות בגין תשלום שכר טרחה בפועל.

דיון והכרעה
פסיקת הצמדה וריבית
הצדדים חלוקים בשאלה האם זכאי התובע להפרשי הצמדה וריבית על הסכום ששולם לו, שמא די בתשלום הסכום לפי ערכו הנוכחי.

לא הוצגו לפנינו נתונים בדבר הפער הכספי בין התשלום לפי הערך הנוכחי, לבין התשלום הנומינאלי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

בהתאם לפסיקה, ככלל יש לפסוק הפרשי הצמדה וריבית, אשר נועדו לשמור על ערכו הריאלי של הכסף. כפי שנפסק, בין היתר בע"ע (ארצי) 9545-10-12 הדאיה חטיב - מועצה מקומית דיר חנא (28.07.2014 ), תוך הפנייה לעניין אלישע, כדלקמן:
"באשר למהותם וייעודם של הפרשי הצמדה וריבית, כבר נפסק כי אלה "נועדו לשמור על ערכו הריאלי של הכסף שעוכב ולפצות את הנושה על השימוש שעשה החייב בו, ואין בפסיקתם משום "ענישת" הצד החייב'. הם מהווים תרגום חוב שמועד פירעונו חל בעבר למושגי שווי הכסף בעת פירעונו. ככלל, ההצמדה והריבית נועדו להשיג מטרות נבדלות ונפרדות. 'ההצמדה נועדה לשמור על ערכו הריאלי של הכסף' ו'דמי השימוש בכסף היא הריבית'. לפיכך ו'בהעדר נימוקים מיוחדים יש לפסוק ריבית על סכומים המגיעים לבעל דין עבור העבר' בנוסף להצמדה; ו'רק במקרים יוצאים מן הכלל ובנסיבות מיוחדות שיצדיקו זאת ימנע בית המשפט מלעשות שימוש מלא בשיקול-דעתו' הנתון לו מכוח הדין לפסוק ריבית והצמדה. כאשר פסק הדין אינו מפרט 'כל נימוק מיוחד לאי פסיקת ריבית' אזי 'ההשמטה נעשתה בהיסח הדעת'".

דינה של הנתבעת אינו שונה מדין כל נתבע אחר, שעה שהצדדים בהליך משפטי. הנתבעת לא צירפה לתגובתה את הוראות התכ"ם הנוגעות לעניין, אף שהפנתה בתגובתה לצרופה, ואף טעתה בהפניה להוראה, כאשר ההפניה הנכונה היא להוראת התכ"ם 13.6.0.1.

הוראות התכ"ם עליהן מסתמכת הנתבעת אינן מתייחסות דווקא לתשלום במסגרת הליך משפטי אלא למקרה כללי בו שולמו הפרשים לעובד לאחר שנעשתה טעות במשרד . מכל מקום, ברי כי הוראות התכ"ם אינן גוברות על פסיקת בית הדין.

בענייננו, שעה שאין חולק כי התובע נדרש לתביעה משפטית והנתבעת מודה כי היה זכאי להפרשי שכר וגמלה בשיעור ניכר, לא מתקיימות נסיבות המצדיקות להפחית את הפרשי ההצמדה והריבית, ולהסתפק בתשלום בערך נוכחי. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים שעה שמדובר בהפרשי שכר ובהפרשי גמלה, הנושאים פיצויי הלנה כדין.

פסק הדין היחיד אליו הפנתה הנתבעת בטיעוניה, ניתן בנסיבותיו ומכל מקום אינו הלכה פסוקה מחייבת, משנפסק בבית הדין האזורי לעבודה ולא בבית הדין הארצי.

אך ברור, כי התובע אינו זכאי לכפל תשלום, לתשלום בהתאם לערך נוכחי כמו גם להפרשי הצמדה וריבית. הנתבעת תערוך תוך 30 יום חישוב של ההפרשים ששולמו לתובע, בערכם במועד שהיה זכאי להם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. אם סכום החישוב עולה על הסכום ששולם לתובע בהתאם לערך הנוכחי, ישולם ההפרש לידי התובע.

שכר טרחה
אין חולק, כי תביעתו של התובע הייתה מוצדקת ברובה, ושולמו לו סכומים ניכרים לאחר הגשת התביעה. עם זאת, הצדק עם הנתבעת בטענתה כי בתי הדין לעבודה אינם פוסקים בהכרח הוצאות בסכומים ראליים.

בנסיבות העניין, בשים לב, מחד, לסכומי התביעה, ומאידך, לעובדה כי הושגה הסכמה כבר בתחילת ההליך, ללא צורך בהתדיינות ממושכת, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד התובע בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. הסכום ישולם תוך 30 יום.

ניתן היום, ה' אב תשפ"א, (14 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת ציבור עובדים
גב' שוש ברוך

חופית גרשון-יזרעאלי, שופטת- אב"ד

נציג ציבור מעסיקים
מר צבי שטרן


מעורבים
תובע: רפאל יוחנני
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: