ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטר - המרכז לבניה עיצוב הבית והגן בע"מ נגד דיקסי החזקות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

תובעים

בטר - המרכז לבניה עיצוב הבית והגן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יוסי ברונפמן

נגד

נתבעים

  1. דיקסי החזקות בע"מ
  2. פבל ויינברג (ניתן פסק דין)
  3. א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ (נמחקה)

פסק דין

רקע עובדתי

בפני תביעה כספית בגין אספקת סחורה לאתר בניה שנבנה על ידי חברת א. י. אמריקה ישראל בע"מ בטירת הכרמל (להלן : "היזמית"; אתר הבניה") במהלך שנת 2017.

התובעת היא חברה העוסקת במכירת חומרי בניה וציוד גן אשר סופקו לטענתה לאתר הבניה, בעקבות התקשרותה עם נתבעת 1 (להלן: "דיקסי"). דיקסי עוסקת בבניה ואחזקת מבנים, ובזמנים הרלוונטיים לתביעה התקשרה עם היזמית בהסכם לביצוע עבודות בניה באתר. הנתבע 2 (להלן: "פבל") ערב להתחייבויותיה.

התובעת תבעה את הנתבעים בגין תשלום עבור סחורה בסך של 48,387 ש"ח. פבל הגיע עם התובעים להסכמה על דרך הפשרה על תשלום סך של 20,000 ש"ח. דיקסי עמדה על קיום ההליך.

לטענת התובעת, היא מכרה סחורות לאתר הבניה בעקבות הזמנות שנעשו על ידי דיקסי באמצעות פבל ועובד נוסף של דיקסי, מר סלח, ובאמצעות מנהלה מר טימור ברן. מבחינתה עובדים אלה היו נציגים מטעם חברת דיקסי, וחייבו אותה ברכישות שנעשו.

מנהל דיקסי, מר טימור ברן, מתנגד לתשלום החוב מאחר שלטענתו המדובר בעסקאות שנעשו ללא ידיעתו וללא אישורו על ידי פבל ומר סאלח והן אינן מחייבות אותו, אלא ממועד מסוים לאחר שפבל עזב את אתר הבניה. כמו כן לטענתו התובעת לא הוכיחה כי הסחורה בגינה מתבקש התשלום אכן הגיעה לאתר, כפי שעולה מתעודות משלוח וחשבוניות שצורפו על ידי התובעת.

אציין כי דיקסי יוצגה בהליך באמצעות נציגה, מר טימור ברן.

להלן נדון במחלוקות שעלו בין הצדדים.
תחילה נבחן את מערכת היחסים בשטח כפי שהוכחה בין הנתבעים.
נבחן את ההתקשרות התובעת עם הנתבעים והמצגים שניתנו לה.
לבסוף נבחן את השאלה האם התובעת הוכיחה את אספקת הסחורה ועל כן זכאית לתמורה.

ההתקשרות בין הנתבעים

טרם נתחיל לדון בטענות הצדדים, נפנה להסכם שנחתם ביום 24.1.2016 בין דיקסי לבין פבל וכן מר עבד אלגבריה. סוכם בין הצדדים כי בכוונת דיקסי לשתף פעולה עם פבל ועבד בכל הקשור לביצוע הפרוייקט.

עוד הוסכם כי פבל ועבד יהיו אחראים על קבלת התמורה בגין הפרויקט מהיזם, פיקוח וביצוע של תשלומים לקבלני משנה וספקים. כן סוכם כי דיקסי לא תהיה רשאית לבצע תשלומים לקבלני משנה או ספקים שלא אושרו על ידי פבל או עבד.

כן הוסכם כי תשלומי היזם ישולמו לחשבון הפרויקט יהיו שייכים לדיקסי אשר תפעל בהם כדלקמן: תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת תשלומי היזם לחשבון הפרוייקט סך השווה ל 2.5% מהסכום שיתקבל יועבר מחשבון הפרויקט לחשבון של דיקסי. לאחר תשלום חלקה של דיקסי, יתרת תשלומי היזם יבוצע לביצוע תשלומים לספקים, ולקבלני משנה וזאת בהתאם לחשבונות שיאושרו על ידי דיקסי , פבל ועבד.

הוסכם כי המדובר בהסכם המחייב את הצדדים ומבטל כל הסכמות אחרות, וכי ההסכם מחייב את נציג דיקסי, מר טימור ברן.

להשלמת התמונה יש להפנות להליך שנוהל בבית הדין לעבודה במסגרת ד"מ 1281-12-17 שם קבע בית הדין לעבודה כי פבל ודיקסי היו שותפים עסקיים בפרויקט.

כל האמור לעיל הובא על מנת לבצע סקירה של המסגרת ההסכמית בין הצדדים, אשר ליוותה את התקשרות התובעת לאספקת מוצרים לפרוייקט.

אציין כי בחקירתו הנגדית טען מר טימור ברן כי קיים הסכם נוסף עם היזם שבו הוסכם כי טימור צריך לתת הסכמתו בהתקשרות עם הספקים אולם הסכם זה לא נמצא בחומר הראיות, ועל כן הטענה לא הוכחה.

התקשרות חברת דיקסי עם התובעת

התובעת הוכיחה כי חברת דיקסי התקשרה עימם באמצעות נציגיה, לצורך רכישת סחורה לאחר שהחליפה את הספק הקודם. מבחינת התובעת ניתן היה לבצע הזמנות באמצעות קבלת פניה ו/או דרישה מכל אחד מהנתבעים, מר טימור ברן ועובדי דיקסי.

ההתקשרות בין הצדדים והחתימה על כרטיס הלקוח

לחומר הראיות צורף כרטיס לקוח שניתן לתובעת על ידי דיקסי (ר' נספח 2 לתצהיר התובעת). בכרטיס הלקוח מתחייבת דיקסי לרכישת מוצרים שונים מהתובעת, בתנאים של שוטף + 60 . פבל ערב להתחייבות זו. פבל בעדותו הבהיר מדוע פנה אל התובעת לקבלת הסחורה: (עמ' 21 שו' 15-25).
ש. מה הסיבה שפנית לתובעת היות ובפרויקט היה ספק מרכזי ששמו איוב זידאן ?
ת. איוב זידאן היה ספק של ברזל ולא היה לו מספיק חומר, ולא היה מעביר את כל החומרים שהיה צריך לפרויקט. טימור היה איתנו בסיור בפרויקט יחד עם הבעלים של הספק והוא ידע מכל זה.
אתה ידעת שאנו רוצים את החומר.
ש. הייתי בסיור בפרויקט או בבית העסק אצלם ?
ת. היית גם שם וגם שם.
ש. אתה זוכר תאריך ?
ת. באפריל, אני לא זוכר באיזה יום. הוא כל הזמן היה שם, שלא יגיד שהוא לא היה.

מר טימור:
אני רוצה לציין שמדובר היה בחוץ מרץ.
ת. אני אמרתי שאני לא זוכר תאריך.

מנהל התובעת, מר שלומי עובדיה העיד בהקשר זה: (עמ' 19 סיפא עמ' 20 רישא).

ש. עם מי נפגשת באתר בנייה?
ת. איתך, טימור ופבל.
ת. לא זוכר אבל בתצהיר רשום את התאריכים הרלוונטיים.
ש. אחרי או לפני 21/3?
ת. בפגישה הראשונה שהייתי. זה רשום בתצהיר. ישבתי איתם שהם אחראיים על הפרוייקט עם פבל וטימור. הסבירו לי שעובדים עם בחור מפורודיס ולא מרוצים ואני נכנסתי לתמונה.
ש. מפנה לסע' 9 לתצהירך. נכחת בסיור הזה?
ת. בטח. ראיתי אותך ואת פבל. אני סגור על עצמי.

מנהל המכירות , יוסי חי כהן, העיד בהקשר זה: (עמ' 20 שו' 14-25).

ש. מציג לך כרטיס לקוח (נספח 2). אמרת שבכרטיס הזה מופיעים אנשי קשר שרשאים להזמין חומרים מבית העסק. מי מופיע שם?
ת. כשהיינו ביחד, השיחה התנהלה מול טימור ופבל. ברגע שנסגר הסיפור היתה אפשרות לטימור או פבל לדבר איתי. הם הסבירו שהם אחראיים לשיקים ולתשלום כמו בכל אתר בנייה אחר מסודר. כשפתחנו את הכרטיס, היה חד משמעי שאו טימור או פבל יכולים להזמין סחורה. התעקשתי שפבל וטימור יבואו לראות מה אנו מחזיקים בעסק. זה מה שהיה.
ש. הכרטיס לקוח מי מילא אותו.
ת. אני, אתה ופבל היינו שם. פבל מילא את הכרטיס בנוכחותך.

ש. מי מילא את הכרטיס?
ת. פבל בנוכחותך. גם אמרת לי שהוא זה שימלא את הכרטיס.

פבל הובא להעיד. עדותו תמכה בטענות התובעת ביחס להתקשרות הצדדים: (עמ' 23 שו' 20-30)

ש. אני מפנה אותך לסע' 8 ו-9 לתצהירך, אתה מתאר את תחילת ההתקשרות עם התובעת שהצגתם את עצמכם כמנהלי הפרויקט ?
ת. כן.
ש. כלומר מבחינת התובעת הייתם מנהלים של הפרויקט ?
ת. כן.
ש. וגם כנציגים של דיקסי ?
ת. כן.
ש. אמרת שחתמת על ערבות – נספח 4 – שסיבכה אותך נכון ?
ת. כן.
ש. אמרת שטימור גם נפגש עם התובעת פעמיים לפחות ?
ת. כן.

מכאן, אני מקבלת את טענת התובעת לענין אופן התקשרותה עם דיקסי. איני מקבלת את טענת טימור אשר הכחיש את מעורבותו ונוכחותו בהליך חתימת כרטיס הלקוח והסכם ההתקשרות.

אופן ביצוע עסקאות הרכישה בשטח עם נציגי התובעת

לטענת התובעת, פבל וטימור התקשרו להזמין מהתובעת חומרים והיא היתה רואה אותם כמי שמוסמכים להתחייב בשם דיקסי , מבחינת ההזמנות והתשלום. מנהל התובעת העיד לפני כי אלה היו מורשים להזמין את הסחורה ואלה התקשרו להזמין חומרים (עמ' 20 שו' 12-15).

כפי שהובהר, בהתאם להסכם שנחתם בין הנתבעים, עבד ופבל היו אחראים על בחירת ספקי המשנה מול הנתבעת. הם גם היו מחויבים לתשלום כלפי הספקים ביחס לתשלומים שאושרו על ידי פבל עבד והנתבעת.

פבל העיד בהקשר זה : (עמ' 22 סיפא עמ' 23 רישא).

ש. אני מפנה אותך לסע' 4 לתצהירך, בסע' 4.2.1 וגם בסע' 2.1 להסכם, אתה אומר שהייתם אחראים על בחירת הספקים ?
ת. נכון. עשינו את ניהול הפרויקט כמו קבלני משנה.
ש. אתם הייתם צריכים לאשר את התשלומים ?
ת. כן, אמרתי שכל נייר על תשלום היה חתום על ידי.
ש. לאחר האישור שלכם, אני מפנה אותך לסע' 3 לאחריות של דיקסי, לשלם לספקים, מפנה לסע' 3.4?
ת. כן. גם תשלומים קבלה של היזם עברו דרך דיקסי.
הם שילמו כל חודש לאנשים.
ש. אני מפנה אותך לסע' 3.4 שם כתוב שדיקסי או פרידמן לא יהיו רשאיות לשלם כסף אם אתה לא אישרת נכון ?
ת. נכון.
ש. אז אתם הייתם המנהלים הטכניים של הפרויקט, הייתם בוחרים את הספקים, התובעת, מתקשרים איתם ודיקסי היו משלמים לאחר אישור שלכם ?
ת. כן, זה היה הנוהל.

גם עדותו של טימור אישרה נוהג זה: (עמ' 24 שו' 8-18).

ש. מפנה אותך לסע' 2.1 בהסכם. האחריות של עבד לבחור ספקים?
ת. כן. בחירת ספקים זה תהליך ששני הצדדים מכירים ... כל ספק על פי דרישה של היזם עובר בדיקה של יזם, פיקוח ודיקסי..
...
ש. פבל ועבד היו אמורים לאשר את התשלומים.
ת. מאשר את הכתוב בהסכם.
ש. מפנה לסע' 3.4. האם נכון לאחר אישור של פבל ועבד אתם צריכים לשלם?
ת. כל חשבון וחשבון צריך להיות מאושר בבדיקה וחתימה. הם היו צריכים לקחת, לבדוק ולאשר את החשבונית. את זה לא ראינו שום חשבון שמאושר.
ש. מפנה לסע' 3 להסכם. עשיתם ניהול ופיקוח.
ת. מה שכתוב, כתוב.

מר טימור לא חלק על נוהל זה, אולם טען כי במקרה של התובעת ההתקשרות נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו ולא אושר אף חשבון המתייחס לרכישות מהתובעת.

איני מקבלת את הטענה עובדתית.

הטענה אינה עולה בקנה אחד עם ההסכם בין הנתבעים אשר קובע כי פבל הוא שבוחר את ספקי המשנה ואחראי על התשלומים שמועברים לאישור דיקסי. הטענה אף אינה עולה בקנה אחד עם גרסתם העובדתית של פבל ועדותם של מנהלי התובעת, אשר לא נסתרו בחקירה נגדית. כמו כן, קיים תיעוד ראייתי בתיק, לפיו פבל מעדכן את טימור בענין התשלומים שיש לשלם וכולל בהם תשלומים לתובעת (ר' נספח 10 לתצהיר פבל אליו נתייחס בהמשך).

כמו כן, אף אם לטענת דיקסי הייתה התקשרות שלא בהסכמתה (על אף שבהסכם הסמכות לבחירת קבלני המשנה היא של עבד ופבל ועובדתית הטענה לא הוכחה), הרי שהתובעת בתום לב ובסבירות יכולה היתה לסמוך על התנהלות זו, ולספק סחורה שהיא זכאית לתשלום בגינה, ויש לראות את דיקסי מחויבת כלפיה כאשר נציגיה פעלו בשמה בהתאם להסכם בין הצדדים.

כאמור בזמן אמת פבל אישר את ההתקשרות עם הנתבעת ואת אספקת המוצרים, ואף שלח דרישת תשלום לדיקסי. הדבר מלמד כי מבחינת התובעת היא פעלה מול הגוף המוסמך על כי היא זכאית לקבל תמורה בגין כך.

האם התובעת הוכיחה כי סיפקה סחורה?

מר טימור טען כי התובעת לא הוכיחה את סכום התביעה, מאחר שאין תעודות משלוח חתומות ביחס לסחורה נשוא התביעה.

איני מקבלת טענה זו ממספר טעמים.

פבל נשאל לענין תעודות המשלוח ואישר את קבלת הסחורה בחשבוניות וכן אישר כי מי שחתם הוא נציג הנתבעת: (עמ ' 21 סיפא עמ ' 22 רישא)

ש. אני מציג לך את תעודות המשלוח שצורפו לכתב התביעה, האם יש פה תעודת משלוח אחת שחתומה על ידך ?
ת. אני לא חתום, מנהל העבודה חתום, ששמו סאלח אגבריה. יש 2 או 3 תעודות שחתומות ע"י עבד אגבריה שהיה מנהל האתר, אני הייתי מנהל הנדסי. יש עוד אחרי שחתמו שם.

לשאלת ביהמ"ש מה התפקיד של סאלח, אני משיב שסאלח אגבריה יחד עם עוד עוזר שעד איתו, הוא היה מקבל את החומר לאתר והיה חותם שקיבלו כמות, ואני בסוף היום הייתי עובר על התעודות ורואה שהכל בסדר, ואח"כ כאשר אני מוציא חשבון לטימור, החשבון מבוסס על משהו, כשאני יודע כמה חומר קיבלנו.
לשאלת ביהמ"ש אם הייתי בודק אם הסחורה התקבלה באתר, אני משיב שהייתי בודק כמעט כל יום.

... (עמ 22 שו' 19-25):
ש. על סמך אתה יכול לאשר שהחתימות בתעודות המשלוח הן של עבד או של סאלח, האם אתה גרפולוג ?
ת. אני זוכר תעודות שהיו בזמן שהייתי בפרויקט, ואני מכיר את החתימות של עבד וסאלח אגבריה.
ש. אחרי שסאלח קיבל את הסחורה, יום יום עשית סיור באתר ב-96 דירות וב-10 קומות ובדקת שכל החומר הגיע ?
ת. החומר מגיע לאתר, אני לא בדקתי את כל הדירות וכל חומר, אני לא בדקתי כל בורג.
אני הייתי בודק את החומר באתר לפני שמפזרים אותו, גם לא היה צורך לעבור על כל הדירות.

מכאן, תעודות המשלוח אושרו על ידי מר פבל אשר יש לו ידיעה אישית לעניין ההתקשרות עם התובעת ואספקת הסחורה ממנה.

נמצא חיזוק לגרסתו של פבל בחומר הראיות שהוצג על ידי פבל אשר צרף רשימה מרוכזת נכונה ליוני 2017 שנשלחה למר טימור בזמן באפריל 2017, ומתייחסת לחיובים של התובעת אשר מסתכמים ברשימה על סך של 35,000 ש"ח, נכון למועד העברת הרשימה.

פבל העיד ביחס לרשימה זו : (עמ' 24 שו' 4-11)

ת. זה היה ריכוז של תשלומים שצריך ולכל חשבון היה ניירת, בדיקה שלי וחתימה שלי.
ש. אתה זוכר ממה הסכום הזה מורכב ?
ת. אני לא זוכר.
ש. אני מפנה אותך לריכוז דרישת התשלום של מרץ-אפריל, אני מפנה לטבלה, זה בערך 27,000 ₪?
ת. כן.
ש. בחשבונית של תחילת חודש מאי רואים שהסכום הוא 14,000 ₪, כלומר יחד זה יוצא בערך 41,000 ₪ ואם מורידים את המע"מ זה יוצא 35,000 ₪, כלומר יחד עם טמבור, זה יכול להיות ?
ת. יכול להיות.

... (שם, שו' 23-26):
ש. ביום 3.2 אתה אומר בשורות 15 ו-16 שאישרת להם לספק את החומרים באישור טלפוני של טימור, ואתה אומר שאתה לא מבין למה הם לא קיבלו כסף. אם כן היית ממשיך והיית רואה את תעודות המשלוח שעכשיו הראיתי לך, האם היית מאשר את התשלום שלהם ?
ת. כן.

מר טימור טען כי לא קיבל את דרישת התשלום ולגופם של דברים חלק על האמור ברשימה ואף הפנה להליכים אחרים בהם התברר לטענתו כי האמור ברשימה מוטעה.

לענייננו, רלוונטי ההליך שבפני והראיות אשר הובאו בפני בית המשפט.

הוצג מסמך אותנטי על ידי מר פבל אשר אף הבהיר את הרקע להגשתו של המסמך. העובדה שמר טימור התייחס לגופן של הדרישות ברשימה (וטען כי התבררו כלא מוצדקות) מחזקת את עצם קיומה של הרשימה אשר נשלחה לטימור על ידי פבל לאישורו, והרלוונטיות שלה בזמן אמת.

הסכום לחיוב ברשימה עומד על סך של 35,000 ש"ח. כאשר מר פבל מצהיר כי לאחר שנשלחה הדרישה, התובעת העבירה דרישות ישירות לנתבעת, ובשלב מאוחר יותר מר פבל עזב את הפרוייקט. מר טימור אישר כי הוא רכש סחורות לאחר עזיבתו של פבל מהתובעת.

ומכאן, כי הסכום שאישר פבל מהווה חיזוק ראייתי משמעותי לסכום החוב הנתבע על ידי התובעת.

בסיכומיו שם מר טימור דגש בעיקר על כך שתעודות המשלוח אינן חתומות כולן, וגם כאשר יש חתימות לא ברור של מי החתימה והאם הגורם מוסמך מטעם דיקסי, וכן טען כי חסרות תעודות משלוח מטמבור.

איני מקבלת את הטענה.

ראשית נבהיר כי על התובעת לעמוד בנטל מאזן הסתברות של 51%. התובעת הציגה כרטסת הנהלת חשבונות מסודרת, הציגה לבקשת בית המשפט ריכוז של החשבוניות תעודות משלוח הרלוונטיות ו אף רכזה בטבלה מסודרת רישום של כל החשבוניות החתומות.

מר פבל אשר הוכח כי היה הגורם המאשר את הספקים ואת דרישת התשלום אישר את החשבוניות והתשלום בגינן הן בזמן אמת והן בחקירתו הנגדית.

די בכך כדי לקבע כי התובעת עמדה בנטל הנדרש.

למען שלמות התמונה אתייחס למכלול החומר שהועמד בפני ואבהיר מדוע די בו כדי לבסס תשתית ראייתית לביסוס טענת התובע כי המדובר בסחורה שסופקה בפועל באתר.

3 תעודות משלוח מתייחסות לרכישה ישירה מהספק (טמבור) בצירוף חתימה, תעודות המשלוח מציינות את מר סלאח כאיש הקשר, רובן חתומות בשמו של סאלח ופבל אישר כי המדובר בחתימה של סלח או עובד אחר של הנתבעת, תעודה אחת באישורו של פבל , תעודות משלוח מאושרות על ידי אלכסיי כאשר למדים כי מר אלכסי רכש באישורו של טימור מתעודות מאוחרות יותר.

הנתבעת העלתה טענה ספציפית הנוגעת לרכישות מטמבור. הרכישות מטמבור מהוות חלק מסכום החשבוניות לחיוב.

בהקשר זה העיד מנהל המכירות, מר שלומי עובדיה, כי ההזמנות שבוצעו דרך חברת טמבור נעשו עם טימור ופבל. מר עובדיה העיד כי ברכישות מטמבור הנתבעת קבלה הזמנה ישירות מהספק וחתמה על תעודת משלוח של טמבור שניתנו לנתבעת בזמן שפרקו את הסחורה. לא מדובר בתעודת משלוח של התובעת ובשליטתה. לבקשת בית המשפט התובעת צרפה תעודות משלוח חתומות בין היתר של טמבור. בחקירתו הנגדית מר עובדיה הבהיר את הקשר שבין החשבוניות לתעודות משלוח ואף את זהות הגורם החותם של כלל החשבוניות (ר' חקירתו של מר שלמה עובדיה, בעמ' 21 שורות, 11-36 וכן בעמ' 22 שורות 1-15).

אכן, אין התאמה מלאה בין תעודות המשלוח של טמבור לבין החשבוניות, אולם אני סבורה כי בהקשר זה ניתן להסתמך על כרטסת הנהלת החשבונות שמנהלת התובעת, החשבונות הוצאו בזמן אמיתי, כאשר אין כל התכתבות המלמדת אחרת, וכן עדותו של פבל שבחקירתו אישר את הרכישות.

כאמור, המדובר בסכומים שעולים בקנה אחד עם התשלום שאושר על ידי פבל ונשלח לנתבעת בסך של 35,000 ש"ח (ר' עדות של פבל בהקשר זה).

סוף דבר

לאור האמור, אני סבורה כי יש לקבל את התביעה ולהורות לדיקסי לשלם לתובעת פיצוי בסך של 28,387 ש "ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד היום, וכן בתשלום אגרת משפט בסך 700 ש"ח , וכן תשלום שכ"ט עו"ד בסך של 5,850 ש"ח.

הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בטר - המרכז לבניה עיצוב הבית והגן בע"מ
נתבע: דיקסי החזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: