ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלירן אליהו נגד מיכאל יליזרוב :

לפני כבוד השופט רז נבון

המבקשים:

1.אלירן אליהו
2.סי פלולס יהלומים בע"מ

נגד

המשיבים:

1.מיכאל יליזרוב
2.אמ.אנ.ווי דיאמונדס בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה לאישור פסק בוררות שיצא ביום 27 באפריל 2021 לפני הערכאה השנייה של מוסד הבוררות של בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, ע"י הבוררים, ה"ה קורן, כהן, שפר, תמיר וורטהיימר (להלן בהתאמה: "פסק הבוררות"; הבוררים").

פסק הבוררות נמסר לצדדים ביום 2 במאי 2021.

הבקשה לאישור פסק בוררות הועברה לתגובת המשיבים. תגובת המשיבים הונחה לפניי ובגדרה מלל אשר נחזה להיות התנגדות לאישור פסק הבוררות. נטען, כי המשיבים מתנגדים לאישור פסק הבוררות, שכן נפלו בו "פגמים מהותיים היורשים לשורש העניין ותמוה מאוד כיצד הבוררים פסקו כפי שפסקו כאשר גם פסיקתם של הבוררים רצופה סתירות מהותיות", תוך מתן פירוט בקשר לכך.

לאחר שעיינתי בתגובה סברתי, כי דין הבקשה לאישור פסק בוררות להתקבל, זאת נוכח הטעמים הבאים:

סעיף 23 (ב) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") קובע, כי: "לא ייזקק בית המשפט להתנגדות לאישור פסק בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו או במסגרת ערעור על פסק הבוררות לפי סעיף 29ב". בענייננו, בקשה לביטול פסק הבוררות לא הוגשה, ודי בכך כדי לקבוע, כי יש לאשר את פסק הבוררות.

יוער, כי נוכח העובדה שפסק הבוררות הומצא לצדדים ביום 2 במאי 2021 (כעולה פסק הבוררות), הרי שממילא בקשה לאישור פסק בוררות לא הייתה יכולה להיות מוגשת לעת הזו, בחלוף 45 יום ממתן פסק הבוררות (ראו סעיף 27א' לחוק הבוררות).

זאת ועוד; התגובה שהוגשה אינה מתכתבת כלל ועיקר עם עילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות ודומה, כי המשיבים סברו בשגגה, כי בית משפט זה יושב כערכאת ערעור על הרכב הבוררים ולא כך הוא הדבר. חוק הבוררות מסדיר עילות ביטול קונקרטיות ומי שמבקש לעתור לביטולו של פסק בוררות צריך להתכבד ולהסביר כיצד ובאיזה אופן חלות עילות הביטול על עניינו.

על כל אלה אזכיר, כי פסק הבוררות הינו למעשה דיון בערכאה שנייה של המוסד לבוררות של הבורסה. קיימות גישות שונות בפסיקה לעניין הליך השמיעה המחודשת/הגשת בקשת ביטול לאחר ערעור בהתייחס לסעיף 21א(ג)(1) לחוק הבוררות . גם לכך היה מקום להידרש ככל שהייתה מוגשת בקשת ביטול, אך כאמור בקשה שכזו לא הוגשה.

נוכח האמור, מורה על אישור פסק הבוררות.

מעת שלא היה צורך בדיון או בקבלת תשובת המבקשים –אין צו בהוצאות.

המזכירות תדוור לצדדים (יש לבטל תז"פ שנקבעו בתיק זה).

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלירן אליהו
נתבע: מיכאל יליזרוב
שופט :
עורכי דין: