ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רעות פבלוביץ נגד אי בר מים בע"מ :

לפני כבוד השופט אילן צור

התובעת:

רעות פבלוביץ

נגד

הנתבעת:

אי בר מים בע"מ

פסק דין

מונחת לפניי תביעה קטנה, בסך של – 5,000 ₪.
עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה, כי הזמנה לדי ון הומצאה כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 12.5.21 לכתובת הנתבעת, ברח' החומה 12 ראשון לציון. אף על פי כן, משחלפו 30 ימים שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת.
לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. הואיל ושימוש בתקנה זו אינו פוטר את בית המשפט מלבחון אם התובע זכאי לכל הסעדים המבוקשים בהנחה שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת (רע"א 8821/09 פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ, פסקאות 14-11 לפסק הדין של השופט י' דנציגר (16.11.2011)), החלטתי לקבל את התביעה בחלקה, ולקבוע כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של – 1,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 4.5.21) ועד ליום פסק הדין.
כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך של - 300 ₪.
סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש בקשה מנומקת לביטולו לבית משפט זה, תוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבעת.

הדיון הקבוע מבוטל.
המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רעות פבלוביץ
נתבע: אי בר מים בע"מ
שופט :
עורכי דין: