ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוכבד בליסה נגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

המבקשת
יוכבד בליסה
-
המשיבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד חנה רייך אזולאי

פסק דין

השאלה הנצבת במוקד הליך זה היא האם זכאית המבקשת לכספי הפיצויים הצבורים על שם מר מנחמי מרדכי ז"ל (להן: "המנוח").

עיקר טענות המבקשת
המבקשת הינה היורשת היחידה של המנוח על פי צו קיום צוואה. המנוח הי הרווק וערירי ומעולם איש לא היה סמוך על שולחנו לפיכך , לא קיימים שאירים כהגדת סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים, תשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק פיצוי פיטורים").

בנסיבות מקרה זה שעה שלמנוח לא היו כל תלויים , סעיף 5 לחוק אינו חל על פיצוי הפיטורים והם מהווים חלק מעיזבון המנוח. בהתאם לסעיף 5 ג' לחוק פיצוי פיטורים פיצויים המשולמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון. מאחר ולמנוח אין שאירים כהגדרתם בחוק פיצוי פיטורים , התוצאה היא כי אין פיצוי המשולם לשאירים לכן הכספים הם חלק מהעיזבון.

עיקר טענות המשיבה
משעה שהמנוח הלך לעולמו במהלך תקופת עבודתו ולמיטב ידיעת הנתבעת לא הותיר יורשים או תלויים אחריו למעט אחותו, היא התובעת, והיורשת היחידה על פי הצוואה אשר הוגשה לתיק, יש להעביר את הכספים למוטב אשר מינה המנוח ובהעדר מוטב , ליורשים. משהמנוח מינה את התובעת כמוטבת ובהעדר שאירים יש להעביר את הכספים לידיה.

דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
הוראת החוק הרלוונטית לעניינינו היא הוראת סעיף 5 לחוק פיצוי פיטורים , תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") הקובעת כדלקמן:
"5(א) נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.
"שאירים" לענין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.
(ב) היו פיצויי פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.
(ג) פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעזבון".

ההלכה פסוקה הבהירה כי "סעיף 5 מהווה חריג לכלל לפיו פיצויי פיטורים משולמים לעובד עצמו עם פיטוריו ואיבוד מקור פרנסתו. סעיף 5 הוא חריג שנועד להיטיב עם שאירים קרובים או שאירים רחוקים יותר שהיו תלויים לפרנסתם על הנפטר. התכלית היא למנוע מצב בו פטירתו של העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסתם של הסמוכים על שולחנו ועיקר פרנסתם על העובד הנפטר" (ע"ע 1308/02 מיכאל קרקובסקי - מדינת ישראל, משרד הבריאות, [פורסם בנבו] לט(2004) 263 (2003)).

מלשון החוק עולה כי פיצוי הפיטורים ביחס לעובד אשר הלך לעולמו ישולמו לשאיריו ולא ליורשים. בנסיבות מקרה זה לא הוכח כי לתובע שאירים וכעולה מצו קיום הצוואה היורשת היחידה של המנוח היא התובעת.
משעה שהתובעת היא היורשת היחידה של המנוח וזאת כעולה מהצוואה אשר צורפה לכתב התביעה על פיה הוריש המנוח את כל עזבונו לתובעת, זכאית היא לקבלת הפיצויים שנצברו בקופת הפיצויים.

סוף דבר
דין התביעה להתקבל.

הנתבעת תשחרר את הכספים הצבורים על שהמנוח ותעבירם אל התובעת , היורשת היחידה על פי דין.

לפנים משורת הדין , לא ניתן צו להוצאות.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, (15 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יוכבד בליסה
נתבע: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: