ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברק שפריר נגד קרן קיימת לישראל בעמ :

15 יולי 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
ברק שפריר
ע"י ב"כ: עו"ד גלעד ברגסון

-
הנתבע:
קרן קיימת לישראל בעמ
ע"י ב"כ: עו"ד חדוות ינקו וולמן ועו"ד דוד אפלדורף

החלטה

מונחת לפניי בקשה שלישית מטעם התובע לתיקון כתב התביעה. הטעם העיקרי לבקשה הוא שהתובע נטל לעצמו ייצוג משפטי וכעת מבוקש להוסיף עילות תביעה חדשות על מנת להעמיד לפני בית הדין את המחלוקות האמיתיות בין הצדדים.
התובע הגיש את התביעה כשלא היה מיוצג. ביום 31.1.2019 הגיש בקשה ראשונה לתיקון כתב תביעה שנדחתה תוך מתן הזדמנות להגשת בקשה מתוקנת (ראו: החלטה מיום 21.5.2019). בהתאם הגיש התובע בקשה שניה לתיקון כתב התביעה שהתקבלה בהחלטה מיום 9.1.2020 חרף התנגדות הנתבעת. במסגרת כתב התביעה המתוקן הוסיף התובע עילות תביעה שונות ופירוט של תחשיבי רכיבי התביעה. ביום 15.3.2020 הגישה הנתבעת כתב הגנה מתוקן. בחלוף מספר חודשים נטל התובע ייצוג משפטי, ובאמצעות בא כוחו נעשה ניסיון לסיים את ההליך מחוץ לכתלי בית הדין. ההידברות בין הצדדים נמשכה חודשים ארוכים ומשלא צלחה הגיש התובע את הבקשה השלישית לתיקון כתב תביעה, היא הבקשה שלפניי.
דיון והכרעה
לטענת התובע יש לערוך תיקונים משמעותיים בכתב התביעה לצורך פישוטה וביסוסה על ההסכמים הקיבוציים החלים אצל הנתבעת, ולערוך את תחשיבי הזכויות שלו בהתאם לדין. כן ביקש התובע להוסיף עילת תביעה חדשה ברוח הנפסק בע"ע (ארצי) 15868-04-18 כותה – עיריית רעננה (7.4.2021). על פי התובע התיקון מפחית את סכום התביעה באופן משמעותי.
הנתבעת מציינת כי זו פעם רביעית שהיא נדרשת להגיב לבקשה לתיקון כתב תביעה, מה שמלמד על התנהלותו הפסולה של התובע בהליך זה, ועל רצינות התביעה. התנהלות התובע מסרבלת את ההליך וגורמת להוצאות ניכרות על הנתבעת במטרה לזכות בכספים שלא כדין. הנתבעת מדגישה שכל טיוטת כתב תביעה שונה מקודמתה ומטילה עליה הוצאות. לגוף הבקשה סבורה הנתבעת שדינה דחיה. על פי הנתבעת מלוא המידע שעליו נשענת התביעה קיים אצל התובע מזה זמן רב. מה גם שעתה התובע מבקש להעלות טענות חדשות ומוסיף עילות חדשות שלא הופיעו בכתב התביעה המתוקן (הקודם) ושחלקן התיישנו.
על פי ההלכה המושרשת על בית הדין לנהוג באופן ליברלי בבחינת בקשות לתיקון כתב תביעה, כך שהבקשה תידחה במקרים חריגים שבהם אין בתיקון כל תועלת לבירור המחלוקות בין הצדדים (ע"ע (ארצי) 657/09 Zhao – אסטראטק בע"מ (25.3.2010)). מכאן שכאשר יש בתיקון כדי להעמיד לדיון את המחלוקות האמיתיות בין הצדדים ככלל על בית הדין להתירו.
בענייננו התיקון המבוקש הוא כזה שמציג בצורה ברורה את המחלוקות בין הצדדים, ועשוי לסייע בליבונן. כך למשל, המחלוקת המרכזית בין הצדדים להליך היא שאלת קיומם של יחסי עובד מעסיק ביניהם. כתב התביעה המתוקן שהגיש התובע בכוחות עצמו אינו פורש את מלוא הטענות העובדתיות והמשפטיות בעניין זה, אף שטענת קיומם של יחסי עובד ומעסיק נטענה כבר מראשית הדרך. מנגד טיוטת כתב התביעה המתוקן שהגיש התובע כעת כוללת התייחסות משפטית ועובדתית ברורה לסוגיה זו, וברי שיש בכך כדי לסייע לליבונה. כך גם עילות תביעה שהתובע כלל בתביעתו קודם לכן הולבשו כעת בלבוש המשפטי ההולם אותן וגם בכך יש כדי לתרום לבירור ההליך. טעמים אלה מצדיקים לקבל את הבקשה לתיקון כתב תביעה. עם זאת צודקת הנתבעת בטענתה שעל פני הדברים חלק מעילות התביעה התיישנו, ובנסיבות אלה אין לקבל את טיוטת כתב התביעה המתוקן בנוסחו הנוכחי, שכן בכך אין תועלת. לפיכך הבקשה מתקבלת בכפוף להגשת טיוטת כתב תביעה מתוקן שלא יכלול עילות תביעה שהתיישנו זה מכבר (במועד הגשת ה בקשה לתי קון כתב התביעה). טיוטה כאמור תוגש בתוך 10 ימים מהיום . למען הסר ספק אין לבצע שינויים מלבד התאמה לתקופת ההתיישנות. ימי פגרה יבואו במניין הימים.
לאחר שתוגש טיוטה כאמור להנחת דעתי: יבחן הצורך בהשלמת אגרה ; אקצוב מועדים משלימים להגשת כתב הגנה ; אדרש לשאלת הוצאות המשפט ותקבע ישיבה מקדמית ובצדה מועדים להשלמת הליכים מקדמיים. בשים לב לוותקו של התיק לא מן הנמנע כי לא יהיה מנוס מלהורות כי ימי פגרה יבואו במניין הימים לכל הפעולות, ועל הצדדים להיערך בהתאם.
מעקב: 27.7.2021.
ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, (15 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ברק שפריר
נתבע: קרן קיימת לישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: