ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לירון פינסנבאום נגד אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ :

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובעת:

לירון פינסנבאום

נגד

הנתבעת:
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך 5,526 ₪, להשבת סכו מים ששילמה התובעת לנתבעת עבור כרטיס טיסה הלוך וחזור לארה"ב וכן עבור מושב לחיית מחמד ומזוודות .

בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובעת אכן רכשה את כרטיס הטיסה בגינו שילמה 3,997 ₪ ועוד 195$ ארה"ב עבור מזוודות ומקום לחיית מחמד , אולם הטיסה התבטלה עקב נגיף הקורונה, אלא שהתובעת קיבלה החזר כספי עבור הכרטיס והתשלומים הנלווים ביום 8.11.22, אמנם באיחור ביחס למועד החוקי להחזר, שחל ביום 1.10.20 , נוכח השינוי שנעשה בח קיקה עקב משבר הקורונה ואשר אפשר לחברות התעופה לבצע החזרים תוך תקופה ארוכה יותר ותוך ביטול הזכות לפיצוי לפי החוק.

בתגובה לכתב ההגנה טענה התובעת כי ההחזרים שבוצעו לפי האסמכתאות שצורפו לכתב ההגנה, הנם לכרטיסי אשראי שונים שאינם של ה תובעת וכי לתובעת כלל אין כרטיס אשראי, דבר הידוע לנתבעת. התובעת עמדה על טענתה כי לא קיבלה את ההחזר.

לאחר מכן הוסיפה התובעת תכתובת בינה לבין חברת ישראכארט, המוכיחה לטענתה כי אין קשר בין ההחזרים שביצעה הנתבעת ולבין כרטיסי אשראי שהיו לתובעת בעבר.

בהמשך ביקשה התובעת לדחות את הדיון בשל הימצאותה בחו"ל והבקשה נדחתה, תוך שהוצע לה למחוק את התביעה ולהגישה מחדש כשתהיה בארץ. בתגובה לכך ביקשה התובעת לנהל את הדיון בהיוועדות חזותית.

בתגובה לכך נתתי את ההחלטה הבאה:

"בהתחשב בכך שהמחלוקת בין הצדדים היא "קפקאית" במידה מסוימת, קרי, האם זוכתה התובעת אם לאו בגין הוצאות הטיסה המדוברת, כאשר התובעת טוענת שלא והנתבעת טוענת שכן, נדמה שאין צורך בדיון פרונטלי וניתן לנהל את הדיון על דרך של הגשת טיעונים ובעיקר מסמכים, שכן ההכרעה תיפול על פי מסמכים בעיקר, אם לא רק.
ככל שהתובעת אינה מסכימה לנהל את הדיון כך, תודיע, ואז התביעה תימחק, תוך כך שתוכל להגישה מחדש בכפוף לכל דין ותקופת ההתיישנות, אחרת, תגיש טיעוניה ומסמכיה עד יום 10.6.21 . הנתבעת עד . 1.7.21 . זכות תשובה לתובעת עד 10.7.21 בהתחשב בכך שהנתבעת מציגה מסמכי זיכוי (פנימיים אמנם, כלומר מסמכי הנהלת חשבונות של הנתבעת, קרי חשבוניות זיכוי), על התובעת להציג במסגרת טיעוניה פירוט של כרטיסי האשראי הנזכרים בחשבוניות, כרטיסים המסתיימים בספרות 8518 ו 3172- וזאת לתקופה 1.11.20 עד היום וזאת בהינתן כי חשבוניות הזיכוי הנן מתחילת נובמבר 2020 ועל כן הזיכוי בפירוט כרטיסי האשראי של התובעת אמור היה להופיע, ככל שבוצע הזיכוי כדבעי, לא לפני תאריכי החשבוניות. יובהר כי האישור שהביאה התובעת עד עתה מתייחס לכרטיס אשראי אחר לחלוטין ועל כן אין בו משום ראיה הרלוונטית לטענות הנתבעת. מנגד, על הנתבעת להציג במסגרת טיעוניה, מסמך של חברת כרטיסי האשראי שמעיד שזיכויים בוצעו, שכן חשבוניות הזיכוי אינן בגדר ראיות מספיקות לצורך כך, שכן מדובר במסמכים פנימיים של הנתבעת שניתן להפיק אותם גם בלי שהזיכוי יבוצע. עוד אדגיש, אם כי מבלי לטעת מסמרות בשלב זה, כי אם תציג התובעת פירוט של כרטיסי האשראי הרלוונטיים כמפורט לעיל ויסתבר כי אין בהם את הזיכויים המדוברים, המסקנה לכאורה תהיה כי לא הוכחה טענת הפרעתי של הנתבעת וכי חרף הוצאת חשבוניות הזיכוי, הזיכויים לא בוצעו. התיק נקבע לתז"פ ליום 15.7.21 לעיון בטענות הצדדים ולמתן פסק דין".

שני הצדדים הסכימו למעשה למתן פסק דין על סמך החומר הקיים וחומר שיוגש עם הסיכומים והגישו טיעונים ומסמכים.

לאחר עיון בטענות הצדדים ובמסמכים, נחה דעתי כי גרסת הנתבעת משכנעת יותר.

הנתבעת מלכתחילה טענה כי בוצע החזר של 3,997 ₪ לכרטיס AMEX של התובעת מספר 8518 וסך של 100$ לכרטיס MASTERCARD 3172 וכן סך של 95$ נוספים לכרטיס 3172 הנ"ל. הנתבעת צירפה תחילה בעניין זה חשבוניות זיכוי שהנפיקה לתובעת עוד ביום 8.11.20.

הנתבעת מנגד לא שהתה להמלצתי ולא צירפה את פירוט חיובי כרטיסי האשראי הנ"ל לתקופה 1.11.20 עד היום, כדי להוכיח שלא התקבלו הזיכויים. כל שצירפה הוא התכתבות עם בנק הפועלים, בה היא מבקשת לקבל פירוט של כרטיסי האשראי שלה אצל הבנק , מה בשימו ש ומה בוטל ותשובת הבנק לפיה "מבדיקה המערכת אין כרטיסים תקינים על שמך. האחרון בוטל ב 12-2019 ע"י הבנק כרטיס המסתיים ב 5180".

לדידי, תשובה זו לא מסייעת לתובעת, שכן אין התייחסות מפורשת בו לכרטיסי האשראי שהנתבעת טוענת כי דרכם בוצעו הזיכויים.

טענת התובעת כי לא היו מעולם בבעלותה כרטיסי האשראי שהנתבעת טוענת כי דרכם בוצעו הזיכויים ועל כן כיצד יכולה להוכיח שלא קיבלה דרכם את הזיכוי , לא נתמכה במסמך כלשהו, כגון אישור של חברות האשראי המדוברות, שנדמה כי ניתן היה בנקל לקבל. התובעת הסתפקה כאמור באישור שלא נוקב במספר כרטיסי האשראי הנ"ל והמתייחס לכרטיס אחר.

אם טענת התובעת הנה כי כרטיסי האשראי שדרכם ביצעה הנתבעת את ההחזר, לא היו מעולם ואינם שלה, מה מנע ממנה לקבל אישור על כך מחברות כרטיסי האשראי הנ"ל ולהציג אותו לבית המשפט? לא ברור. מדוע תחת לבקש אישור ספציפי בקשר למספרי כרטיסי האשראי שבמחלוקת, בחרה לשאול שאלה כללית ולהסתפק בתשובה שלא מתייחסת ספציפית לכרטיסים הרלוונטיים. לא ברור.

הנתבעת מנגד, מעבר לחשבוניות הזיכוי, שהיא עצמה הנפיקה, ואשר בהן נרשמו מספרי אישור תחת העמודה APPROVAL, הנחזים להיות מספרי אישור של חברות כרטיסי האשראי לביצוע ההחזרים, צירפה לטיעוניה אישור ים של חברת ישראכארט עצמה , לפי מכתב ישראכארט אל הנתבעת מיום 2.5.21, לפיהם הזיכויים בוצעו בפועל בכרטיסי האשראי המדוברים, תוך צירוף פירוט הזיכויים , כאשר מספרי כרטיסי האשראי תואמים לכרטיסים שצוינו בחשבוניות הזיכוי שהנפיקה הנתבעת וכן תוך צירוף דוא"ל של חברת ישראכארט, המאשר כי הזיכויים התקבלו ב פועל בכרטיסי האשראי המדוברים.

על מסמכים אלה של הנתבעת הגיבה התובעת בצורה סתמית וכללית באלה המילים: "בהמשך למסמכים שהוגשו על ידי הנתבעת ביום 14.6.21 – 10 עמודים של קשקשת והכסף איפה?" , ללא התייחסות עניינית לטענות ולמסמכים שצורפו.

לכל האמור לעיל יש להוסיף כי התובעת נמנעה מלציין במהלך כל ההליך, כיצד ביצעה את התשלומים מלכתחילה, האם באמצעות כרטיסי האשראי שהנתבעת טוענת כי דרכם בוצע הזיכוי, האם באמצעות כרטיסי אשראי אחרים, האם במזומן, בשיק, בדרך אחרת? גם לכך כמובן ישנה חשיבות רבה, כאשר בוחנים את השאלה האם ההחזר שבוצע לכרטיסי האשראי הנזכרים על ידי הנתבעת, מהווה החזר הכספים לתובעת.

נוכח כל האמור לעיל, מסקנתי הנה כי החומר הראייתי שהוצג על ידי הנתבעת וטיעוניה, משכנעים יותר מאשר אלה שהובאו על ידי התובעת ובכך עמדה הנתבעת בנטל הבאת הראיות והשכנוע ביחס לטענת הפרעתי שטענה .

משכך, דין התביעה להידחות וכך אני מורה .

לגבי הוצאות המשפט , שעה שהנתבעת מודה כי ההחזר בוצע באיחור, החלטתי שכל צד יישא בהוצאותיו ואני נמנע מלחייב את התובעת בהוצאות המשפט, דבר שהיה מתבקש אלמלא האיחור הנ"ל.

המזכירות תדוור את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021.


מעורבים
תובע: לירון פינסנבאום
נתבע: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: