ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם כהן מסחר והובלות בע"מ נגד אופל בלאנס בע"מ :

לפני כבוד השופטת הבכירה סבין כהן

משיבה

אופל בלאנס (2006) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גיא וגנר

נגד

מבקשת

יורם כהן מסחר והובלות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שלומה אבגי

בית המשפט מציע, כי הצדדים יבואו ביניהם בדברים לשם צמצום המחלוקות ביניהם וככל שנותרה מחלוקת בנוגע לחלק מהשיק בלבד, מוטב כי יסדירו את יתר המחלוקת כבר עתה.

החלטה

לפניי התנגדות לביצוע שטר, שיק בסכום של 60,166 ₪ כפי שנכתב בספרות, או ששים אלף ומאה ושישים ₪, בהתאם לכיתוב במלים. השיק משוך ליום 20.2.21.
השיק חולל בשל אי התאמה בין המלים לספרות.

מדובר בשיק שנמסר למשיבה לשם ניכיון. עסקת היסוד נערכה בין המבקשת ובין חברת מתכות אמיל דיין בע"מ (להלן:- "אמיל דיין").
לטענת המבקשת, אמיל דיין לא השלימה את העבודות שבגינן ניתנה התמורה, כאשר השיקים נמסרו לאמיל דיין עוד טרם ביצוע העבודות, על מנת לאפשר לה ניכיון שיקים. כמו כן, בעבודה התגלו ליקויים, שעל אמיל דיין לתקן כתנאי לתשלום השיק.
המבקשת טוענת, כי מחדליה של אמיל דיין עולים כדי כשלון תמורה מלא, כאשר המשיבה ידעה, כי תנאי לפרעון השיקים הוא השלמת העבודה.

המשיבה טוענת בראש ובראשונה, כי יש להעביר את הדיון בהליך לבית משפט השלום באשדוד, אשר צויין בבקשת הביצוע כבית המשפט שאליו יש להעביר את ההתנגדות.
לגופו של עניין, טוענת המשיבה, כי טענות המבקשת הינן לכל היותר, מסוג של כלשון תמורה חלקי בלתי קצוב ומשכך, אינן יכולות לשמש כטענות הגנה כנגד השיק. עוד טוענת המשיבה, כי טענות המבקש אינן מפורטות ולא ניתן מהן לדעת מהי התמורה שלא התקבלה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, מצאתי מקום ליתן החלטה בבקשה על יסוד טענות הצדדים בלבד.

ראשית, לסוגיית הסמכות המקומית, רשם ההוצאה לפועל העביר את הדיון לבית משפט השלום באשקלון. שעה שעשה כן, יש לבחון האם לבית משפט השלום באשקלון ישנה סמכות מקומית לדון בתובענה. שכן שנמצא, כי לבית משפט זה סמכות מקומית, הרי שבית המשפט אינו מוסמך להעביר את הדיון עקב פגם כלשהו שנפל לטענת המשיבה בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

לגופו של עניין, יש ממש בטענות המשיבה, כי הבקשה אינה מפורטת דייה. המבקשת טוענת מחד כי אמיל דיין לא סיימה את העבודות ומאידך, כי נדרש תיקון של העבודה. המבקשת לא צרפה מסמך כלשהו ממנו ניתן יהיה לדעת מהו היקף העבודה ומהו אותו חלק שטרם בוצע.

זאת ועוד, המסמך היחיד שצורף על ידי המבקשת הינו מכתב שנשלח לאמיל דיין וממנו עולה, כי העבודה לכאורה הסתיימה וכי יש לתקן ליקויים בעבודה, בהיקפים של 30,000 ₪, סכום נמוך מסכום השיק וממילא אם מדובר בתיקונים בלבד, אזי אין מדובר בטענת כשלון תמורה מלא.

מנגד, המבקשת עודנה טוענת, כי העבודה טרם הושלמה, כשההיקפים שטרם הושלמו הינו בהיקפי סכום השיק ועל פניו, טענה זו הינה טענה ראויה להישמע.

אני מורה לפיכך, כי ההתנגדות מתקבלת בכפוף להפקדת סכום של 60,600 ₪, אשר יופקדו עד ליום 20.8.21.
ככל שהערבון לא יופקד, תידחה ההתנגדות.

בית המשפט מציע, כי הצדדים יבואו ביניהם בדברים לשם צמצום המחלוקות ביניהם וככל שנותרה מחלוקת בנוגע לחלק מהשיק בלבד, מוטב כי יסדירו את יתר המחלוקת כבר עתה.

התצהיר התומך בהתנגדות ישמש ככתב הגנה.

בחלוף המועד לתשלום הערבון, יובא התיק לשם קביעתו.

תזכורת מעקב ליום 25.8.21.

עם ביצוע התשלום, תוצג אסמכתא לתיק, על מנת שבית המשפט יוכל לקבוע את התיק.

הוצאות הדיון בהתנגדות בסכום של 1,000 ₪, יחולו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורם כהן מסחר והובלות בע"מ
נתבע: אופל בלאנס בע"מ
שופט :
עורכי דין: