ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני מירצ'בסקי נגד אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ :

לפני: כבוד השופט יוחנן כהן

תובע
רוני מירצ'בסקי
רחוב מור 19, ערד 8906619

-
נתבעת
אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ
ע"י עו"ד נחום פיינברג ואח'

החלטה

עיון בכתב התביעה שהגיש התובע בתאריך 25.6.2020 מעלה כי הסעדים שביקש התובע הם כספיים בלבד. לא מצאתי כל אזכור לסעד הצהרתי כזה או אחר בכתב התביעה ו/או בתצהיר שהתובע הגיש במסגרת הגשת תצהיר עדות ראשית.

בתיק זה קבוע דיון הוכחות בחודש 03/2022.

בהחלטה מתאריך 26.5.2021 אף נקבע כי המסמך שהגיש התובע לתיק אינו ברור ובכל זאת, לאור סדרי הדין הקיימים ולמען הסדר הטוב, אף התבקשה תגובת הנתבעת.

לא ברור מהו אותו סעד הצהרתי אותו מבקש התובע ומכל מקום, הרי שיש ממש בטענת הנתבעת שאם ברצון התובע לתקן את כתב תביעתו, עליו להגיש בקשה מסודרת לשם ביצוע התיקון ולקבל את אישורו של בית הדין לתיקון המבוקש.

בנוגע לטענות שהעלה התובע על בקשת הארכה של הנתבעת לשם הגשת תצהיריה, לא מצאתי מקום לדון בו שוב, לאור כך שארכה כזו ניתנה לנתבעת בהחלטה מתאריך 5.4.2021, על אף התנגדות התובע, שאותה ציינה הנתבעת בצורה מפורשת בבקשה. בעניין סדרי הדין, הסמכות נתונה לבית הדין ומשניתנה הארכה, הרי שאין מקום לדון בבקשת הארכה של הנתבעת ומכל מקום, הנתבעת כבר הגישה את תצהיריה והדיון בתיק קבוע לחודש 03/2022, כך שלא ניתן להצביע על נזק שנגרם לתובע לאור הארכה שניתנה.

המסגרת המשפטית

תיקון כתב תביעה הוא הליך פרוצדוראלי והוא נובע לרוב מטעות שעשה התובע בשעה שניסח את כתב התביעה. לעיתים הטעות באה לידי ביטוי באי ציון עובדות חשובות, ולעיתים הטעות נובעת מאי איזכורו של סעד הכרחי לתביעה. כידוע, בית המשפט לא יהיה רשאי לפסוק סעד שלא התבקש ע"י התובע. משום כך ועל מנת לאפשר לצדדים למצות את זכויותיהם, קיימת זכות לדרוש תיקון כתב תביעה במסגרת הליכים אזרחיים.

מתאריך 1.1.2021 נכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 אשר החליפו את תקנות סדר הדין האזרחי הקודמות. תקנה 46 קובעת כך:
"בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג"
יודגש כי תקנה זו איננה עוסקת רק בתובע או תיקון כתב תביעה אלא ביחס לכל המעורבים בתיק, כך שניתן להשתמש בתקנה זו גם כדי לבקש את תיקונו של כתב הגנה. על פי תקנה זו ניתן לדרוש תיקון כתב תביעה בכל עת, אך על מנת לייעל את ההליך, בית המשפט יימנע מלאשר את בקשתו של התובע לתקן את כתב התביעה ותיקון כתב התביעה יאושר אך ורק אם התיקון מתייחס לסוגיות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, ובעניינים מהותיים ולא שוליים.

דיון והכרעה

כפי שכתבתי לעיל, לא הונחה בפניי כל בקשה לתיקון כתב התביעה אלא בקשה "למתן סעד הצהרתי" שאינו ברור. לפיכך, אין להידרש לשאלת תיקון כתב התביעה משלא התבקש והבקשה לסעד הצהרתי – נדחית, משלא מצאתי ממש בטענות התובע, בהתאם לנימוקים שפורטו לעיל.

עוד אוסיף כי טענתו של התובע בדבר אי צירוף תצהיר מטעם המנהלת הישירה – נדחית. כל אחד מהצדדים להליך רשאי להחליט מהן הראיות אותן יצרף להליך וזכות זו שמורה לכל בעל דין, נכון הדבר גם בנוגע לטענת התובע באשר לניסוח התצהירים שהוגשו מטעם הנתבעת.

בירור התיק העיקרי יתקיים בהתאם לדיון שנקבע.

המזכירות תודיע לצדדים.

סוף דבר

הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, (15 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רוני מירצ'בסקי
נתבע: אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ
שופט :
עורכי דין: