ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ח.מ. נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

התובעים:
ח.מ. ואח'

נגד

הנתבעות:

  1. התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני תביעה בקשר לנזקי גוף, אשר נגרמו לתובעים, לטענתם, בתאונת דרכים ביום 30.12.2018. לכתב התביעה צורפה בקשה למנוי מומחים רפואיים.
התובעים ימציאו לנתבעות, במסירה אישית, בתוך 20 יום מהיום את העתק כתב התביעה, תצהיר בריאות וכן את הבקשה למינוי מומחים וטופס ויתור על סודיות רפואית והכל בצירוף החלטה זו. על ב"כ התובע לשמור את העתק אישור המסירה כך שניתן יהא להציגו לפי דרישת בית המשפט.
כתב ההגנה יוגש במועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 ( להלן:- "התקנות"). תגובה לבקשה למינוי מומחים רפואיים תוגש בהתאם לתקנה 3 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( מומחים), התשמ"ז - 1986 . את התשובה לבקשה למינוי מומחים, יש להגיש בתהליך הבקשה למינוי מומחים, לא ביחד עם כתב ההגנה ולא כבקשה חדשה.
המזכירות תסרוק את הבקשה למינוי מומחים כבקשה נפרדת.
באם לא תוגש תגובה לבקשה למינוי מומחים, בתוך המועד שנקבע, הרי שבית המשפט יכול לפרש זאת כהסכמה לסעד המבוקש בבקשה.
תשומת לב הצדדים, כי ככל שתתבקש ארכה להגשת הגנה, יש בכך להסכים לקיצור המועדים המנויים בתקנה 6 ( לתקנות מינוי מומחים) ובכל מקרה ככל שלא תעמוד הנתבעת במפורש על מלוא המועדים הקבועים בתקנה 6 הנ"ל, יהיה בכך משום הסכמה לכך שההחלטה בבקשה תינתן במועד מוקדם יותר מזה הקבוע בתקנה הנ"ל.
הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם לתקנות 34-36, דיווח על הפגישה יימסר עד 14 יום טרם קדם המשפט.
על התובעים לשלוח, יחד עם כתב התביעה, תצהיר תשובות לשאלון בהתאם לתקנה 17 לתקנות, יש להימנע מלהגיש עותק לתיק בית המשפט. הליכים מקדמיים יבוצעו בהתאם לפרק ט' לתקנות, בקשות ביניים יוגשו בהתאם לתקנות.
המזכירות תעלה את התיק לעיוני לצורך מתן החלטה בבקשה למינוי מומחים עם קבלת תגובת הנתבעות ליום 01.11.2021.
ניתנה היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ח.מ.
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ
שופט :
עורכי דין: