ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ילנה גומון :

בפני כבוד ה שופטת ג'אדה בסול

תובעים

מדינת ישראל

נגד

נתבעים

  1. ילנה גומון
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח

פסק דין

פסק דין זה ניתן על דרך הפשרה על פי הוראות סעיף 79א(א)(1) לחוק בתי המשפט, נוסח משולב תשמ"ד-1984 לאור ההסכמה הדיונית שהושגה בין הצדדים.
גם אם מדובר בפסק דין הניתן על דרך הפשרה הרי שאין בכך כדי לפטור בעל דין מחובתו להוכיח את תביעתו על פי דיני הראיות ובימ"ש מוסמך במסגרת הליך זה לדחות את התביעה או לקבלה במלואה.
עסקינן באירוע תאונתי אשר התרחש בתאריך 15/1/2018 סמוך לתחנת המשטרה בטבריה, כאשר כל אחד מהצדדים טוען כי הוא היה בעצירה מוחלטת, וכי הרכב השני הוא זה אשר פגע בו.
לפניי העידו הנהגים המעורבים בתאונה, וכן עד נוסף אשר נסע ברכב התובעת, במועד קרות התאונה.
לאחר ששמעתי את העדויות, ובחנתי את מיקום הנזקים ,מהותם, וצורתם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.
נוסף לשאלת האחריות, הצדדים חלוקים בשאלה אם יש לפסוק לתובעת גם את רכיב המע''מ בגין הנזק שנגרם לרכבה.
באשר למחלוקת זו בין הצדדים, בסוגיית המע''מ, מסקירת הפסיקה עולה כי בבתי משפט השלום, קיימות שתי גישות שונות, האחת הקובעת כי אין בהעברת כספי המע''מ לקופת המדינה, בגין העסקה עליה שילמה המדינה כניזוק, משום הטבת נזקו של משרד הבטחון במקרה דנן ( ראו תא(ת''א) 13833/05 פריטל ומשרד הבטחון נ' אנסארי אנה של כבוד השופטת דליה אבי גיא מיום 20/11/2007 (פורסם בנבו), על הנימוקים לאותה גישה, ולהתייחסות לפסיקה הסבורה אחרת, כי עת רכיב המע''מ חוזר לקופת המדינה, ע''י העברת המע''מ לשלטונות המס, יש בכך משום הטבת נזקי המדינה ( ראו תא(ת''א 211132/02 מדינת ישראל נ' בר כנרת ) שני פסקי הדין פורסמו בנבו.
על אותו פסק דין, שניתן בתיק 211132/02, הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והערעור התקבל ( ראו ע''א (ת''א) 3260/06 מדינת ישראל- משרד הבטחון נ' כנרת בר (פורסם בנבו) ).
מכאן שעל פי פסק דינו המנחה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאוזכר לעיל, אין מקום לקיזוז רכיב המע''מ מסכום הפיצוי שיש לפסוק למשרד הבטחון בגין הנזק לרכב.

אשר על כן, בנסיבות, אני מחייבת את הנתבעות , באמצעות הנתבעת מס' 2, לשלם לתובעת את הסך של 5,218 ₪ שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה – 10/5/2020 ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד בשיעור 2,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ילנה גומון
שופט :
עורכי דין: