ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ברוך בוקולבסקי :

בפני כבוד השופט אהרון משניות

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיב

ברוך בוקולבסקי (אסיר)
באמצעות ב"כ עו"ד יניב דניאל

פסק דין

בפניי בקשה להארכת החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד למשך 6 חודשים נוספים, החל מיום 11.7.21. במועד הדיון, ביום 7.7.21, לא הייתה התייצבות בדיון של ב"כ המבקשת, בגלל שביתת פרקליטים, ולבקשת ב"כ המשיב, הדיון התקיים בלא נוכחות ב"כ המבקשת, אך בנוכחות המשיב עצמו, אשר הביע את הסכמתו להארכת החזקתו בהפרדת יחיד למשך שבוע נוסף, שבמהלכו יועבר לבית המשפט החומר החסוי שתומך בבקשת ההפרדה, ו ביקש כי בית המשפט יפסוק בבקשה לאחר שיעיין בכל החומר הרלוונטי, בלא נוכחות הצדדים.
אתמול התקבלה בלשכתי מעטפה חתומה ובה החמ"ן בעניינו של המשיב, ועתה בא מועד ההחלטה בבקשת המבקשת. ל א למותר לציין כי בדיון הקודם בבקשה להארכת החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד, שהתקיים ביום 20.1.21, במסגרת עת"א 24066-12-20, הסכים המשיב להמשך החזקתו בהפרדה למשך כל התקופה המבוקשת, ואילו במסמך עדכני שצורף לבקשת ההפרדה הנוכחית, הביע המשיב את התנגדותו להמשך החזקתו בהפרדה.
בכל אופן, בבקשת ההפרדה הנוכחית נאמר כי סגן מפקד המחוז מבקש את המשך החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד למשך 6 חודשים נוספים, כאשר העילות לכך הן שמירה על שלומו וביטחונו של המשיב, שצירה על שלומם וביטחונם של אחרים מפניו, וכן שמירה על הסדר והמשמעת בבית הסוהר. עוד נאמר בבקשה כי ממשיך להצטבר מידע מודיעיני אודות המשיב, וכי מדובר באסיר דומיננטי ובעל סכסוכים רבים, ולא נמצאה חלופה שיכולה להבטיח את מטרות ההפרדה, זולת החזקתו בהפרדת יחיד.
בדיון שנערך בפניי, טען ב"כ המשיב כי עיון בפרפרזות שהוגשו בצירוף לבקשת המבקשת, מגלה שרוב המידע בעניינו של המשיב הוא מידע ישן, וכי ביחס לעילה העיקרית להחזקתו של המשיב בהפרדה, בשל הצורך להגן על המשיב מפני אחרים, אין מידע חדש שמלמד על כוונות פגיעה עדכניות במשיב. ב"כ המשיב טען עוד כי המשיב נמצא בהפרדה בשל הסכנה כלפיו, אולם מקבל תנאים שניתנים לאסירים שמסוכנים כלפי אחרים, כמקובל באגף ההפרדה.
לכן ביקש ב"כ המשיב , כי בית המשפט יבחן אם לא ניתן לתת מענה לצורך בהגנה על המשיב, ע"י העברתו לאגף שמור; ולחלופין, אם בית המשפט יחליט להאריך את החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד, בקשתו היא שיינתן למשיב זמן של 3 שעות ביום לשיחות טלפוניות כמקובל באגף השמור, שהוא לטענתו האגף המתאים עבור המשיב, ובקשה נוספת היא כי המשיב יועבר למחוז מרכז, כדי להתקרב לבני משפחתו, בהינתן העובדה שמדובר בשנת המאסר האחרונה שעל המשיב לרצות. גם המשיב עצמו ביקש כי יועבר למחוז מרכז.
לצורך החלטתי בבקשה, עיינתי בחמ"ן שהובא לעיוני, ואכן, כפי שציין ב"כ המשיב, הרוב המכריע של החמ"ן אינו חדש, ואינו מהשנה האחרונה, והחמ"ן העדכני שקיים בעניינו לאחר שניתן פסק הדין הקודם שהאריך את החזקתו בהפרדת יחיד, אין בו כדי להצביע על מסוכנות מיוחדת כלפי המשיב, וממנו כלפי אחרים. אמנם קיימות כמה ידיעות עדכניות שמלמדות על התנהגות שלילית של המשיב, א ולם ביחס לאחת מהן, מס' מזהה 3720601, מידת הקשר שלה למשיב מעורפלת ואיננה ברורה, וביחס ליתר הידיעות, כאמור, אין בהן כדי ללמד על מסוכנות מיוחדת שנשקפת מהמשיב או כלפיו.
עם זאת, קיימות ידיעות ישנות מעט יותר, אשר תכנן מטריד מאוד ומלמד על מסוכנות לא מבוטלת שנשקפת מהמשיב , ולא ניתן לומר כי הזמן שחלף מאז המועד של אותן ידיעות, הפיג את תוקפן. כוונתי בעיקר לשתי ידיעות: מס' מזהה 3443479 ומס' מזהה 3463346, אשר מטבע הדברים לא אוכל לפרט את תכנן, אולם אני סבור כי לעת הזאת, עדיין לא ניתן להתעלם מהמשמעות שעולה מהידיעות הללו, אשר יש לה השלכה גם לעניין המשך החזקתו של המשיב בהפרדה.
בנסיבות הללו, אני סבור כי מצד אחד טרם בשלה העת להוצאתו של המשיב מההפרדה שבה הוא נתון כיום, אולם מצד שני, גם אין הצדקה להורות על המשך החזקתו בהפרדה למשך כל התקופה שביקשה המבקשת. אציין עוד כי טרם הגשת הבקשה, נערכה בדיקה במתקני שב"ס, אם יש אפשרות למצוא חלופה פחות פוגענית, שיהיה בה מענה ראוי לעילות ההפרדה, אולם לא נמצאה חלופה מתאימה, כפי שעולה מחוות דעת מס' מזהה 3719115, כאשר העדכון האחרון בעניין זה הוא מיום 21.6.21.
לכן באתי לכלל מסקנה כי לעת הזאת, ניתן להסתפק בהארכת החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד לתקופה קצרה יותר מכפי שהתבקש בעתירה זו , אשר במהלכה תבחן המבקשת בלב פתוח ובנפש חפצה את האפשרות להוצאתו של המשיב מההפרדה שבה הוא נתון, ל חלופה פחות פוגענית, שתוכל לתת מענה ראוי לעילות ההפרדה, בין אם בהפרדה זוגית, ובין אם באגף שמור מתאים שעולה בקנה אחד עם רשימת המסוכסכים של המשיב. כמו כן, ניתן יהיה לקיים ביקורת שיפוטית הדוקה יותר, ככל שהמבקשת תעתור שוב להמשך החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד.
נוכח כל האמור, התוצאה היא שאני נעתר באופן חלקי לבקשת המבקשת, ומאריך את החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד למשך 4 חודשים נוספים, החל מיום 11.7.21. בנסיבות העניין, אני מוצא לנכון להורות לשב"ס לבחון את האפשרות להעביר את המשיב למחוז מרכז, בכדי להקל מעט על המשיב ולקרבו לבני משפחתו, בהינתן התקופות הארוכות יחסית, שבהן שהה בהפרדת יחיד במהלך מאסרו. זאת, בנוסף לבחינת האפשרות לשילובו של המשיב בחלופה פחות פוגענית, כמפורט בפסקה הקודמת .
המזכירות תעביר עותק מפסק הדין ללא דיחוי לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ו' אב תשפ"א, 15 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ברוך בוקולבסקי
שופט :
עורכי דין: