ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלבר ציי רכב בע"מ נגד מיכל גלאס :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אלבר ציי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הרשקו

נגד

נתבעות

  1. מיכל גלאס
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ריטרבנד

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 13.07.2020 בין כלי רכב, מ"ר 467-96-001 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 57-447-66 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ונהוג בידיה ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ובאשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לרבות תמונות הנזק שהוגשו לתיק ביום הדיון, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בפניי בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה ברורה, עקבית, נתמכת בידי תמונות מוקדי הנזק ברכבים והקרינה אמינות, על פני גרסתה של נהגת רכב הנתבעות, שהייתה מהוססת, בלתי עקבית, מתפתחת, ומעוררת תהיות ותמיהות.

5.2. שוכנעתי כי נהגת רכב הנתבעות יצאה לעקיפה של רכב התובעת משמאל בכביש דו סטרי בעל נתיב נסיעה אחד לכל כיוון, כאשר היא לא וידאה מה פשר עצירתו של רכב התובעת באמצע הכביש. סבורני כי נהגת רכב הנתבעות לא עצרה את רכבה למשך פרק זמן של 50 שניות, כפי שהעידה בעדותה בבית המשפט, מאחר שבטופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעות היא כלל לא ציינה את דבר ההמתנה במשך פרק זמן זה מאחורי רכב התובעת, בעוד שפרטים אחרים היא כן ציינה שם.

5.3. סבורני כי לנהגת רכב הנתבעות אצה דרכה, לא נתנה דעתה לפשר עצירתו של רכב התובעת באמצע הכביש, ולכן לא נתנה דעתה לאפשרות כי רכב התובעת מבקש לפנות שמאלה.

5.4. אני מאמין לנהג רכב התובעת כי אותת לפנייה שמאלה, ואני סבור כי נהגת רכב הנתבעות לא נתנה דעתה לאיתות ברכב התובעת מכיוון שאצה דרכה.

5.5. איני מקבל את ניסיונו של ב"כ הנתבעות להראות כי הנזק ברכב הנתבעות הוא במוקד אחורי, כדי להראות כי רכב הנתבעות היה בשלב מתקדם של העקיפה לפני שרכב התובעת פנה שמאלה. אמנם, נכון הוא שישנו נזק בדופן הימינית האחורית של רכב הנתבעות. אולם, אין זה הנזק היחיד, ישנו נזק המתחיל מהדלת הימינית הקדמית ועד לכנף הימינית האחורית. ללמדך, כי רכב הנתבעות יצא לעקיפה במקביל לפנייתו שמאלה של רכב התובעת.

5.6. בנסיבות העניין, לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג רכב התובעת לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה. לכן, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהגת רכב הנתבעות.

5.7. אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. אשר על כן, הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 10,405 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשפ"א, 06 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלבר ציי רכב בע"מ
נתבע: מיכל גלאס
שופט :
עורכי דין: