ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופוריד השקעות 2003 בע"מ נגד רשות מקרקעי ישראל :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
אופוריד השקעות 2003 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דוד וקראט

נגד

הנתבעים:

  1. רשות מקרקעי ישראל
  2. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רז נפתלי ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 14.06.21 והודעת הצדדים מיום 15.06.21 ו- 16.06.21, אני ממנה בזה מודד מוסמך ומהנדס אזרחי , מר אבו ריא אחמד מהדי, מסח'נין, מיקוד 30810, ת.ד. 2757, טל': 052-XXXX889, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לטענות העולות מכתב התביעה ומכתב ההגנה וכן יתייחס לגובה הנזק הנטען, ככל שיהא בכך צורך. יובהר, כי המומחה יתייחס רק לנושאים המצויים תחת תחום מומחיותו. למען הסר ספק יובהר, כי אין להתייחס לשאלות משפטיות העולות מהתיק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

קדם המשפט נקבע ליום 12.07.21 בשעה 14:30 .

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופוריד השקעות 2003 בע"מ
נתבע: רשות מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: