ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאזן אלסואעדה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט עמי רוטמן

התובע
מאזן אלסואעדה

ע"י ב"כ: עו"ד ח'טיב חסן
-
הנתבעים
1. המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אושרה אילה יעקב

2. סלע אספקת מוצרי בטון ואנרגיה בע"מ

ע"י ב"כ: עוזי-שי אוחיון

3. מולטי פרוייקטים בע"מ

פסק דין

בהתאם לבקשת התובע, התביעה נמחקת.

לטענת התובע, יש לחייב את נתבעים 1 ו-2 בהוצאותיו בהליך. לטענתו, נתבע 1 עיכב את הטיפול בתביעתו להכרה בתאונה שאירעה לו כתאונת עבודה, אשר התביעה בגינה שהוגשה לפני יותר משנה וחצי, ולא ענה לפניותיו המרובות. הנתבע 1 , כך טוען התובע, נמנע מלקבל החלטה בנושא, ועשה כן רק לאחר שהתובע נאלץ לפנות אל בית הדין בבקשה לסעד.

לדידו של התובע , יש לחייב אף את נתבעת 2 בהוצאותיו, בשל העובדה ש לטענתו היתה מעסיקתו בעת קרות התאונה, וכי התובע נפגע בתוך המפעל שלה, והיה עליה להנפיק האישורים המתאימים לטיפולו של נתבע 1 בתביעתו של התובע. משלא עשתה כן, נאלץ התובע לפנות אל שערי בית הדין.

נתבע 1 הותיר את ההחלטה בדבר פסיקת הוצאות לשיקול דעתו של בית הדין, תוך שהפנה את תשומת הלב לכך שההליך הסתיים בהסכמה בשלב מקדמי, ולכך שבשל משבר הקורונה נערמו קשיים בבדיקת מעמדו של התובע בעת הפגיעה ובבירור יתר תנאי הזכאות, שכלל גם קבלת חומר חקירה משטרתי שהומצא בעקבות צו שהוציא בית הדין.

נתבעת 2 מצידה, טענה כי אין לחייבה בהוצאות התובע משום ש לא היתה מעולם מעסיקתו, ולפיכך לא דיווחה עליו לנתבע 1 כעובד מן המניין, ולא היתה רשאית למלא את הטפסים הנוגעים לתאונת עבודתו. עוד טענה הנתבעת 2 כי בנסיבות העניין, יש לחייב דווקא את התובע בהוצאותיה בהליך.

שקלתי את טענות הצדדים. ראשית את העובדה שבהבהרה שהגיש הנתבע 1 בהתאם להחלטת בית הדין, נכתב כי הכיר בנתבעת 3 כמעסיקתו של התובע. החלטת הנתבע 1 התקבלה הן לאור המסמכים שהמציאה הנתבעת 2 במסגרת ההליך בבית הדין , והן לאור ממצאי חקירת המשטרה, אשר הומצאו לתיק. במצב דברים זה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת 2 בהוצאותיו של התובע. בשל העובדה שהחלטת הנתבע 1 התקבלה בשלב מאוחר של ההליך, ולאחר קבלת ממצאי חקירת המשטרה, גם לא מצאתי להיענות לבקשת הנתבעת 2 לחיוב התובע בהוצאותיה.

בכל הנוגע לחיוב הנתבע 1 בהוצאות התובע - מחד גיסא הבאתי בחשבון את העובדה שבמשך חודשים טרם הגשת התביעה לבית הדין, הנתבע 1 לא נתן מענה מספק לתובע בכל הנוגע לטיפול בתביעתו. מאידך גיסא, לא ניתן להתעלם מן העובדה שהמסמכים והחומר הרלוונטי להכרה בתאונה הומצאו לנתבע 1 רק במסגרת ההליך בבית הדין, וחלקו רק בעקבות מתן צו למשטרת ישראל. בנסיבות אלה, מצאתי לנכון לחייב את נתבע 1 בהוצאות התובע בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבע 1. ככל שההוצאות לא ישולמו תוך המועד האמור, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלומן המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשפ"א, (07 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מאזן אלסואעדה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: