ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרדיקס

נגד

נתבעת

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הקמן

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים הנטענת ארעה ביום 08.03.2020 בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 367-50-501 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "אוטובוס מטרופולין") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 92-493-01 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת (להלן: "אוטובוס דן") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לעניין עצם קרות התאונה, לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בהפחתת ראש הנזק "ימי השבתה".

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג אוטובוס מטרופולין, שהקרינה אמינות, התיישבה עם תמונות שצולמו בזירת התאונה, על פני גרסתו של נהג אוטובוס דן שהייתה מתחמקת, מהוססת, מתפתחת, בלתי עקבית ולא מהימנה עליי כלל.

ישנה סתירה בולטת בין טופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעת לבין גרסתו של נהג אוטובוס דן. בעוד שבטופס ההודעה על התאונה נטענה טענת הכחשה של עצם מעורבות בתאונה, לרבות אי ידיעה על עצם קרות התאונה, ובכלל זה הטענה כי אף אחד לא הסב את תשומת לבו של נהג אוטובוס דן בדבר התאונה, בעדותו בבית המשפט הוא מתאר כי נהג אוטובוס מטרופולין אכן פנה אליו עוד בזירת התאונה וטען כי אוטובוס דן פגע באוטובוס מטרופולין אך נהג אוטובוס דן הכחיש. מדובר בשתי טענות שאינן יכולות לדור בכפיפה אחת. איני מקבל את ניסיונו של ב"כ הנתבעת לתרץ את הסתירה על ידי קשיי השפה של נהג אוטובוס דן.

ב"כ הנתבעת טען בסיכומיו כי מי שמילא את טופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעת היה נציג החברה. אם כך, האם ייתכן כי נציג החברה מילא את הטענה, אף אם מדובר בטענה כללית, על דעת עצמו. האם טופס ההודעה על התאונה לא הוקרא לנהג אוטובוס דן לפני אישורו הסופי. מה גם שאותו נציג החברה שמילא את הטופס לא הובא לעדות חרף הסתירה הבולטת המתוארת לעיל.

איני מקבל את טענתו של ב"כ הנתבעת כי תמונה שצורפה מזירת התאונה מעידה כי התאונה לא הייתה בסמוך לתחנת האוטובוס כפי שנהג אוטובוס מטרופולין מיקם את התאונה אלא לפני מעגל תנועה. התאונה ארעה בשעת חשיכה והתמונה היחידה שאכן צולמה בשעת חשיכה וצורפה לכתב התביעה לא מעידה על הסמיכות למעגל תנועה. אמנם, תמונה אחרת שצולמה באור יום מעידה על מיקום האוטובוס לאחר מעגל תנועה, אלא שמדובר בקטע כביש לאחר מעגל תנועה ולא לפניו כפי שניסה להראות נהג אוטובוס דן וב"כ הנתבעת. מה גם, שתמונה זו לא משקפת את מיקום התאונה אלא רק את מיקום האוטובוס בזמן תיעוד הנזקים.

זאת ועוד, לא הובאה כל תמונה של אוטובוס דן. מצופה היה מנהג אוטובוס דן כי אם נהג אוטובוס דן היה מודע לטענתו של נהג אוטובוס מטרופולין עוד בזירת התאונה, שיצלם תמונות המעידות על היעדר נזק לאוטובוס דן במוקד הנזק הרלוונטי. אי הבאת תמונה זו פועלת לחובת הנתבעת.

משכך, אני קובע כי היה זה אוטובוס דן אשר ברשלנות נהגו פגע באוטובוס מטרופולין כפי שתואר על ידי נהג אוטובוס מטרופולין.

אשר להיקף הנזק הנטען, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק ימי השבתה, בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק ימי השבתה, הרי שמדובר בראש נזק שלא הוכח. לא ברור מה הנזק שנגרם לתובעת, שממילא מפעילה מערך אוטובוסים ומחזיקה באוטובוסים המשמשים כאוטובוסים חלופיים לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית, בגין השבתת האוטובוס. כך שלא ברור איזה הפסד נגרם לתובעת. לכן, יש להפחית ראש נזק זה, בסך של 1,890 ₪, מסכום התביעה.

משכך, סכום התביעה המוכח יעמוד על סך של 9,823 ₪.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 9,823 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשפ"א, 06 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: