ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל בן שטרית נגד עיריית דימונה :


בפני השופט מנחם שח"ק

מבקשת/נאשמת

יעל בן שטרית

נגד

משיבה/מאשימה
עיריית דימונה

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובתגובה, אני מורה כדקלמן:
לעניין העדים המפורטים בסעיף ב' לבקשה, לא מצאתי צורך בזימונם. ביחס לעדים הנקובים בסעיפי המשנה 1, 2, 3, 4, 6, 7, המאשימה לא התנגדה לצירוף המסמכים שלצורך הגשתם נתבקש הזימון. אמנם ביחס למסמכים הכלולים בסעיפי משנה 3, 4 נרשם כי המשיבה תסכים להגישו באמצעות מר היקלי ופורמאלית הדבר לא נעשה, ברם מר היקלי הופנה למסמכים אלו ויש לראות המשיבה כמי שאינה מתנגדת להגשתם.
ביחס למסמך הנזכר בסעיף משנה 5 (נ/11ב), לא נ יתנה התייחסות המאשימה למסמך שהגשתו מבוקשת, ועל כן, ובהמשך להחלטות קודמות שנתנו, יש לראותה כמסכימה להגשת המסמך, ואין צורך בזימון העד.
ביחס לעדים קובי נעים ועו"ד בן טובים, המפורטים בעמוד 4 לבקשה, אין מקום להורות על זימונם, שכן המאשימה אינה מתנגדת להגשת המסמכים שמבוקש להגיש באמצעותם, למעט מסמך נ/20 ו-נ/59. לעניין מסמכים אלו (נ/20 ו-נ/59) הם בגדר תרשומות/חוות דעת פנימיות של עו"ד בן טובים למאשימה ואין להן רלוונטיות לעניין אשמתה של המבקשת בתיק דנן, שכן עו"ד בן טובים אינו אמון על מתן היתרים. בנוסף, מדובר במי שהיה חלק ממערך התביעה של המאשימה וגם מפאת כך אין מקום להורות על זימונו.
לעניין העדים שמבוקש לזמנם לעדות פרונטאלית מלאה:
מר יוסף לוגסי יזומן כמבוקש, בהעדר התנגדות.
הגב' לאה גולדשמידט, על אף שיש ספק בדבר הצורך בעדותה, היות שמדובר במי שייצגה את הנאשמת מן הפן המקצועי, לא אמנע העדתה מטעמה.
מר יובל גבאי, לא מצאתי רלוונטיות לעדותו, שכן אין בה כדי להשפיע על השאלה האם ניתן היתר והאם חרגה ממנו הנאשמת.
הגב' יפה זעפרני, בהתחשב בטענה להבטחה שלטונית מצד ראש העירייה ולמען הזהירות , הגב' זעפרני תזומן כמבוקש.
מר מרדכי ארזואן, מן הטעם שלעיל, יזומן כמבוקש.
מר בני ביטון. בהתחשב בתפקידו ונוכח הקושי בהוכחת תוקפה של הבטחה שלטונית מחייבת, כפי שנקבע בפסיקה, איני נעתר לבקשה בשלב זה.
לאחר שמיעת העדים האחרים בסוגיה זו של ההבטחה השלטונית, וככל שהנאשמת תעמוד על בקשתה גם ביחס לעד זה, תישקל ההחלטה מחדש.
כמו כן מוצע לנאשמת להפנות למר ביטו ן שאלות בכתב כפי שנעשה ביח ס למר מאיר כהן , ובכפוף להסכמת המאשימה.

תוצאת האמור היא שאני מורה על זימונם של העדים מר יוסף לוגסי, הגב' לאה גולדשמידט, גב' יפה זעפרני ומר מרדכי ארזואן, לדיון ההוכחות הקבוע.
המזכירות תפיק ותשלח הזמנות לפי פרטי העדים כמפורט בבקשה.
על גבי ההזמנה תציין המזכירות כי על כל עד להביא עמו כל מסמך שיש בשליטתו והנוגע לתיק דנן.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל בן שטרית
נתבע: עיריית דימונה
שופט :
עורכי דין: