ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.מ.א. נגד נלי עיאש :

בפני כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובעת:
ש.מ.א. - אלמונית

נגד

הנתבעים:

  1. נלי עיאש
  2. עדי לבון

החלטה

1. לאחר שעיינתי בחוות הדעת מטעם בעלי הדין, ולאחר שאפשרתי לבעלי הדין ליתן את עמדתם לעניין מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש או להגיע להסכמה בדבר גובה הנכות, הגעתי למסקנה כי יש צורך במינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, בשל הפער העמוק בין חוות הדעת מטעם הצדדים.
2. לפיכך, הינני ממנה את ד"ר גיא אור, רח' אחוזת בית 3 תל אביב 65143 טלפון 03-XXXX054; פקס 03-XXXX972, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיבדוק את התובעת ויחווה את דעתו ביחס למצב ה עקב האירועים הנטענים מיום 15.09.2018 ו – 07.10.2018 [להלן: "התאונה"].
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובעת בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחס ל:-
כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג. קשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ד. האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
3. בתוך 30 ימים, יעבירו בעלי הדין למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
4. שכרו של המומחה לא יעלה על 6,500 ₪ בתוספת מע"מ.

5. לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, ישאו הצדדים (שליש התובעת, שליש הנתבעת מס' 1 ושליש הנתבעת מס' 2) בשכר המומחה, בחלקים שווים. הצדדים יסדירו את שכר המומחה ישירות מולו ויגישו לתיק בתוך 45 ימים אסמכתא להוכחת תשלום חלקם בשכרו.
6. ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע ת, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומחה.
7. המומחה מתבקש לזמן את התובעת לבדיקה בהקדם האפשרי ולהשלים חוות דעתו בתוך 30 ימים מיום הבדיקה.
8. ככל שיש מניעה מצד המומחה לקבל על עצמו את המינוי או להשלים חוות הדעת תוך הזמן האמור, הוא מתבקש להגיש הודעה מתאימה לבית המשפט בסמוך לאחר היוודע לו על המניעה.
9. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה יתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
10. התיק יובא לעיוני ביום 10.10.2021.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.מ.א.
נתבע: נלי עיאש
שופט :
עורכי דין: