ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה שגיא נגד הלשכה לסיוע משפטי חיפה :

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר
המערערת:

שושנה שגיא
- נגד -
המשיבה:
הלשכה לסיוע משפטי חיפה, משרד המשפטים
ע"י ב"כ עו"ד גדעון חורש

פסק דין

1. לפניי ערעור על דחיית בקשתה של המערערת לקבלת ייצוג משפטי בעניין הגשת בקשה לבזיון בהתייחס לצו מניעת הטרדה מאיימת, בקשה שהוגשה בסיוע המשפטי ב-3/2/21, ונדחתה על-ידי הסיוע המשפטי ב-2/5/21 בגין אי-הוכחת סיכוי משפטי.

במכתב הדחיה צוין כי המערערת לא המציאה מסמכים נדרשים לבדיקת עניינה, למרות מספר פניות שנעשו אליה בתקופה מ-22/2/21 ועד 20/4/21.

עוד צוין במכתב הדחיה, כי ככל שהמערערת תמציא לסיוע המשפטי את כל המסמכים הנדרשים, תיבחן בקשתה לגופה.

2. בהתייחס לאותה פניה של המערערת לסיוע המשפטי, נעשתה על-ידי המערערת פניה קודמת לבית-המשפט ב-עש"א 45204-03-21, וערעורה נדחה, כאמור בפסק-הדין מ-26/4/21.

באותו פסק-דין צוין כי ב-8/12/20 ניתן על-ידי בית-משפט שלום בחיפה בתיק ה"ט שמספרו 17049-12-20 צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד שכן של המערערת, מר מתן פרץ, שתוקפו לחצי שנה, דהיינו המדובר בצו שהיה בתוקף עד ל-8/6/21.

עוד פורטה באותו פסק-דין השתלשלות העניינים ופניות הסיוע למערערת על-מנת לקבל הסברים ונתונים עובדתיים בשאלה האם אותו שכן, מר מתן פרץ, המשיך להטריד אותה לאחר 12/20, וכאשר פניות אלה נותרו ללא מענה.

הסיוע המשפטי אף הבהיר כי המסמכים שהמערערת העבירה התייחסו לפניותיה למשטרה, שהיו ב-12/20, אולם מאז 1/21 לא צירפה המערערת אינדיקציה כל שהיא להטרדות שנעשו על-ידי השכן, ואשר יש בהן כדי להוות הפרת הצו למניעת הטרדה מאיימת.

בפסק-הדין צוין כי נכון לאותו מועד לא היתה החלטה של הסיוע המשפטי, שבהתייחס אליה ניתן היה להגיש ערעור, והמערערת לא צירפה אינדיקציה כל שהיא לפניה שלה מגובה במסמכים עדכניים בנוגע להטרדות שביצע השכן לאחר 12/20.

עוד צוין באותו פסק-דין, כי:
"ככל שהמערערת תמציא לסיוע המשפטי מסמכים וראיות שיש בהן כדי להוכיח, לכאורה, כי מר מתן פרץ הפר את הצו למניעת הטרדה מאיימת, בהתייחס למערערת, ישקול הסיוע המשפטי האם יש מקום ליתן למערערת סיוע בעניין זה ומהי דרך הפעולה הנכונה...".

בית-המשפט אף הבהיר למערערת כי עליה לשתף פעולה עם הסיוע המשפטי, וככל שלא תשתף פעולה, אין היא יכולה להלין על העדר טיפול.

3. הערעור שלפניי הינו לאחר שניתנה החלטת הסיוע המשפטי, הדוחה את בקשת המערערת לסיוע, ולאחר שגם תם תוקפו של הצו למניעת הטרדה מאיימת.

בנסיבות אלה, וככל שיש למערערת ראיות על-כך שהשכן, מר מתן פרץ, המשיך להטרידה לאחר 12/20, או ממשיך להטרידה כעת, לאחר תום תוקפו של הצו שניתן, הרי מן הראוי לשקול האם הדרך הנכונה לסייע למערערת הינה בהגשת בקשה לבזיון על העבר, או בבקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת נוסף, שיחול מכאן ואילך.

מכל מקום, בין כך ובין אחרת, המערערת היתה צריכה להמציא פירוט עובדתי של טענותיה באשר למהות ההטרדה, מתי זו בוצעה, ואיזה ראיות יש לה על-כך, על-מנת שהסיוע המשפטי יוכל לשקול האם ליתן לה סיוע.

4. במעמד הדיון היום לא הצביעה המערערת על מסמך ובו פירוט אירועים וראיות על הטרדות שביצע מר מתן פרץ לאחר 12/20, שנשלח לסיוע המשפטי.
תלונות שהגישה המערערת למשטרה, כפי שהראתה המערערת במעמד הדיון, התייחסו לאירועים מ-12/20, אשר אירעו, לגרסת המערערת, בסמוך למועד בו ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת (אירועים מ-8/12/20 ו-9/12/20), ועוד לפני שהשכן קיבל את הצו, ומכל מקום - המדובר בתלונות שלגבי כולן קיבלה המשטרה החלטה על סגירת התיק, ועל כך שהתלונה אינה מתאימה להמשך חקירה.
המערערת לא הצביעה על תלונות נוספות ופירוט של אירועים ספציפיים שאירעו החל מ-1/21 ואילך, ולא הראתה כי שלחה לסיוע המשפטי מכתב מסודר, ובו פירוט של מהות אירוע ההטרדה הנטען על-ידי השכן, מתי במדויק אירע, מה הראיות שיש לה בכל הקשור לאירוע הטרדה זה.

אוסיף ואציין, כי לאחר הגשת הערעור על-ידי המערערת, שב הסיוע המשפטי ופנה במכתב מ-13/6/21 למערערת, והבהיר לה כי אם יקבל ממנה מידע כיצד מר מתן פרץ מטריד אותה כיום, בצירוף אסמכתאות, והאם פנתה למשטרה והתלוננה נגדו על ההטרדות כיום, בצירוף אסמכתא לכך, ישקול הסיוע מתן ייצוג, וזאת למרות שהמערערת לא שיתפה פעולה בשיחות טלפוניות.

5. משלא מצאתי כי המערערת הצביעה על אירועים קונקרטיים החל מ-1/21 ואילך המציבים תשתית להגשת בקשה לבזיון הצו שניתן על-ידי בית-משפט שלום, ומשלא המציאה המערערת פירוט של אירועי הטרדה המצדיקים קבלת ייצוג לצורך קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת חדש, אין מקום להתערבות בהחלטת הסיוע המשפטי מ-2/5/21, ודין הערעור להידחות.

6. מובהר בזאת פעם נוספת למערערת כי אם אכן, לטענתה, השכן מר מתן פרץ ממשיך להטריד אותה, והיא מעוניינת בקבלת סיוע לצורך הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת חדש, עליה לפרט בכתב לסיוע המשפטי מה היו נסיבות כל אירוע ואירוע של הטרדה לאחר 12/20 , שהיא טוענת לה, תוך ציון תאריך ההטרדה והראיות שיש לה, ככל שיש לה, מעבר לדבריה היא, על ביצוע ההטרדה (תמונות, הקלטה של איומים, וכדומה), ואזי ישקול הסיוע המשפטי האם יש מקום ליתן למערערת ייצוג.

7. בהינתן מצבה הכלכלי של המערערת, העולה אף מבקשתה לפטור מאגרה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשפ"א, 07 יולי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה שגיא
נתבע: הלשכה לסיוע משפטי חיפה
שופט :
עורכי דין: