ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם סאקגין נגד דוד דריהן :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

אברהם סאקגין

נגד

נתבעים
דוד דריהן

פסק דין

1.תביעה ותביעה שכנגד – קטנות – בין שוכר ומשכיר על פי חוזה שכירות מיום 1.12.2020. להבטחת תשלום דמי השכירות ניתן שיק ביטוחן של בת זוגו לשעבר של הנתבע ע"ס 50,000 ₪ ו - 12 שיקים ע"ס 3,500 ₪ כל שיק.

2.התובע – השוכר טוען כי בהיותם במחלקת הארנונה בעירייה – דיבר עמו הנתבע בצורה בוטה ואגרסיבית ; התובע השיב לו כי הוא לא מוכן לקבל צורה כזאת של דיבור, ומבחינתו אין מניעה לבטל את ההסכם ; הנתבע השיב לו כי אינו מחזיק אף אחד בכוח; זאת גם זאת – כך התובע – הנתבע לא הסכים לטפל בנזילה שהתגלתה בבית כבר בתחילת השכירות; התובע לא רצה לכפות עצמו ולכן הודיע למתווכת (אילנה – שמה) כי הוא מתפנה. הנתבע הפקיד את השיק של חודש ינואר למרות שבאותו חודש התובע כביה ב דירה.

3.התובע מבקש לחייב את הנתבע בהחזרת השיקים ובתשלום 10,000 ₪ בגין " הובלה נוספת, פגיעה בימי עבודה ופגיעה ברכוש שלי".

4.לכתב התביעה צורפו מספר תמונות והודעות מסרונים.

5.הנתבע הגיש כתב הגנה בו הכחיש את טענותיו של התובע. כמו כן הגיש כתב תביעה שכנגד בו טען כי – בהיותם באגף הארנונה בעקבות חתימת החוזה – הנתבע ,וללא סיבה, החליט כי הוא לא חותם ועזב את המקום, לא חר מכן נטש את המושכר מבלי להביא דייר חילופי. סיבת עזיבת הדירה לטענת הנתבע היא שהתובע חזר להתגורר עם בת זוגו לשעבר.

6.הנתבע טען כי התובע גרם לו את הנזקים שלהלן –

1.קדיחת חור בשיש - 1,800 ₪.
2.תשלום לוועד הבית לשלושה חודשים 450 ₪.
3.עמלת תיווך 1,750 ₪.
4.החלפת מנעול – 595 ₪.
7.חורים בכל קירות הדירה 3,500 ₪.

דיון והכרעה:

7.לאחר ששמעתי ברוב קשב את טענות הצדדים במשך כארבעים דקות וחזרתי ובחנתי את כל חומר הראיות – ברור כי צריך לדחות את התביעה.

התובע עשה עלי רושם רע. אינני מאמין לו.

8.התובע הסתבך כשנשאל לגבי הסיבה שבעטיה עזב את הדירה. מכתב התביעה עולות טענות בקשר ליחס לא יפה מצד הנתבע – ונזילה. הנזילה לא הוכחה. גם היחס הגס מצד הנתבע לא הוכח.

9.בפרוטוקול המודפס – נרשמו השאלות שהפניתי אל התובע בקשר לסיבת עזיבת המושכר. בתשובותיו ביקש לייחס את הדבר לכך שהנתבע ביקש ממנו לעזוב. כשנשאל מדוע מצא לנכון להיעתר לבקשה הנ"ל ומדוע לא אמר לנתבע כי יש חוזה השיב כי "הייתי שמח לעשות את זה אילו היה עונה לטלפונים". כש הובהר לו כי בהיות הנתבע חתום על חוזה יכול התובע פשוט להישאר מבלי להתקרש אליו השיב כי :" אני צריך להסביר לאילנית המתווכת שיש את השיקים ואפשר להשתמש בהם" – תשובה שאינה ממין השאלה.

10.לאחר מכן – ביקש לחזק את גרסתו בכך שטען כי הנת בע החליף מנעול . ברם, מהראיות עולה כי החלפת המנעול – אותה מאשר הנתבע ואף תובע הוצאות בגינה – הייתה לאחר שהתובע ביטל את חוזה השכירות.

11.אין צורך לחזור על כל השאלות והתשובות שנתן התובע – רק אומר כי מהפרוטוק ול המוקלט ניתן להתרשם אל נכון בדבר חוסר מהימנותו.

12.מטעם התובע העידה בת זוגו לשעבר . היא חזרה על טענותיו אך ניכר היה כי מדובר בדברים ששמעה ממנו. זאת גם זאת – היות ששיק הב יטחון הוא שלה – הרי היא בעלת ענ יין מובהק בתביעה. לא האמנתי לדבירה.

13.הנתבע הביא את המתווכת למתן עדות. המתווכת העידה כי התובע החזיר לה מפתחות ואמר לה כי הוא עוזב. מעבר לכך לא רצתה לומר דבר. ניכר היה כי אינה רוצה להרחיב על מנת שלא להזיק לאף אחד מהצדדים.

14.הנתבע עשה עלי רושם חיובי אף כי דיבר מעט. לא מצאתי סתירות בגרסתו.

15.התובע צירף לכתב התביעה מספר מוצ גים לרבות שיחות מסרונים. לא מצאתי בהם חיזוק לגרסתו.

16.הנה כי כן – , גרסת התובע אינה מקבלת חיזוק מראיה אובייקטיבית כלשהי זאת נוסף על היותה בלתי מהימנה כפי שהוסבר לעיל.

17.התובע לא הוכיח אפוא כי הנתבע אשם בעזיבת המושכר. לא הוכח לפני מעשה או מחדל של הנתבע אשר ניתן לקבוע כי בעטיו הפסיק התובע את חוזה השכירות.

18.אוסיף ,למעלה מן הנדרש, כי הנתבע טען כי התובע ביטל את החוזה מאחר שחזר לגור עם בת זוגו לשעבר. ואכן התובע אישר כי חזר לגור עם בת זוגו לשעבר שכאמור באה והעידה מטעמו אך לטענתו הקשר הסיבתי הפוך , קרי – שהוא חזר לגור עם בת זוגו לשעבר בגלל שסולק מהדירה. (סעיף 39 לכתב ההגנה לתביעה שכנגד). מסתברת יותר גרסתו של הנתבע. כך או אחרת , המניע מאחורי ביטול החוזה אינו העיקר – אלא עצם הביטול ללא עילת ביטול חו קית.

19.אני קובע כי עזיבת המושכר על ידי התובע מבלי להביא שוכר חלופי מהווה הפרה של הסכם השכירות. על התובע לפצות את הנתבע בגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפרה זו.

סעד –

20.התובע לא תבע בגין הפסד דמי שכירות.

21.צורפה קבלה מיום 8.1.2021 ע"ס 3,800 ₪ בגין עבודות צבע, תיקוני רובה והחלפת מנעול . התובע מאשר כי עשה חורים בקירות אך לטענתו הזמין איש מקצוע לביצוע תיקונים . טענה זו לא הוכחה. לא הוגשה קבלה ולא הוזמן איש המקצוע למתן עדות. מתמלילי השיחות עולה כי הנתבע אינו מאשר כי הדירה נצבעה.

יחד עם זאת – הסכום הנתבע בסך 3,800 ₪ מוגזם. התובע הרי לא הספיק ללכלך את הקירות לאחר מגורים של כחודש בלבד . אני מעמיד את הנזק בפריט זה על סכום של 2,300 ₪.

22.דמי תיווך - צורפה חשבונית ע"ס 1750 ₪ בגין דמי תווך. משקבעתי כי התובע הפר את ההסכם – זכאי ה נתבע כי יועמד במצב בו היה אלמלא בוטל ההסכם. ברם, ה נתבע הצליח להשכיר את הדירה כבר בחודש מרץ 2021 ולא טען כי שילם דמי תיווך לצורך השכרת הדירה מחדש. מכאן שהרכיב של דמי תיווך אינו יכול להתווסף לנזקי ההפרה. אילו הוכיח התובע כי שילם דמי תיווך גם בגין ההשכרה במרץ 2021 - או אז הייתי פוסק לטובתו בפריט זה. התביעה בפריט זה, אפוא, נדחית.

23.צורפה הצעת מחיר ע"ס 1,800 ₪ להחלפת שיש בגלל חור שעשה בו התובע. לא צורפה קבלה. צורפה תמו נה של השיש עם החור. הת ובע טען כי החור בשיש היה קיים מקודם. הנתבע לא הוכיח כי החור בשיש נעשה על ידי התובע וכי לא היה קיים מקודם . המוציא מחברו עליו הראיה – התביעה בפריט זה נדחית.

24.ועד בית - צורפו קבלות ע"ס 450 ₪ בגין שלושה חודשים. אני מאשר פריט זה.

סוף דבר –

אני דוחה את התביעה.

אני מקבל את התביעה שכנגד ומחייב את הנתבע שכנגד אברהם סאקגין לשלם לתובע שכנגד דוד דריהן סך של 2,750 ₪ והוצאות משפט בגין שתי התביעות בסך של 1,500 ₪.

התובע שכנגד ממשיך להחזיק בשיקים . כזכור – הוא לא תבע במסגרת תביעה זו הפסד דמי שכירות. על מנת למנוע ויכוחים בעתיד – ניתן בזאת לתובע שכנגד דוד דריהן היתר לפיצול סעדים.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם סאקגין
נתבע: דוד דריהן
שופט :
עורכי דין: