ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן עובדיה נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופט מאזן דאוד

המערער

יהונתן עובדיה

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

פסק דין

  1. לפני ערעור על גזר דינו של בית המשפט השלום לתעבורה בעכו (להלן: "בית משפט קמא"), אשר ניתן ביום 14.3.21, ע"י השופטת אסתר טפטה גרדי בתיק תת"ע 9249-10-19.
  2. המערער הורשע על סמך הודאתו בעבירה של נהיגה כשתוקף הרישיון פקע ועברו למעלה משנתיים מיום פקיעתו, בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה, תשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה").
  3. בכתב האישום נטען כי ביום 23.10.19 נהג המערער ברכבו כשתוקף רישיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משנתיים מיום פקיעתו.
  4. המערער שלא היה מיוצג בבית משפט קמא טען כי לא חידש את רישיון הנהיגה בגלל חובות בהוצאה לפועל וכי אין ביכולתו לשלם וטען כי הגיע להסדר עם משרד הרישוי להסדרת הרישיון.
  5. בית משפט קמא הטיל על המערער את העונשים הבאים:

3 חודשי פסילה בפועל;
הפעלת 3 חודשי פסילה שהוטלו על תנאי בתיק תת"ע 6830-08-18 בבית משפט לתעבורה בחיפה ביום 30.12.20 וזאת באופן מצטבר;
הפעלת 6 חודשי פסילה שהוטלו על תנאי בתיק תת"ע 3740-07-19 בבית משפט לתעבורה בירושלים ביום 22.10.19 וזאת באופן מצטבר;
הפעלת חודש פסילה שהוטל על תנאי בתיק תת"ע 9983-01-19 בבית משפט לתעבורה בפתח תקווה ביום 30.1.19 וזאת באופן מצטבר;
הפעלת חודשיים פסילה שהוטלו על תנאי בתיק תת"ע 6449-08-16 בבית משפט לתעבורה בעכו ביום 15.5.19 וזאת באופן מצטבר;
כך, שסה"כ הפסילה בפעול הינה לתקופה של 15 חודשים;
פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך שנתיים שלא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודה.
6. המערער איננו מיוצג בהליך שלפני כפי שלא היה מיוצג בבית משפט קמא. המערער ביקש להקל בעונשו וטען כי מדובר באבא לילדה וכי תקופת הפסילה בפועל שהוטלה עליו פוגעת בפרנסתו כאשר הוא עובד במשלוחים. המערער לא העלה כל טיעון משפטי כנגד הפעלת הפסילה על תנאי.
7. מנגד, ביקשה המשיבה לדחות את הערעור וטענה כי לא נפל כל פגם בגזר דינו של בית משפט קמא. עוד טענה המשיבה כי בענייננו לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הפעלת הפסילה על תנאי בחופף. המשיבה הפנתה לעברו התעבורתי של המערער הכולל 8 הרשעות קודמות כאשר שלושה מהם בגין ביצוע עבירה דומה של נהיגה ללא רישיון.
על בית משפט הדן בהפעלת פסילה על תנאי לבחון בכל מקרה –גם אם המערער לא העלה כל טיעון בעניין זה, אם התנאי חל. כאן המקום לציין כי לאור הערת בית המשפט, הסכימה המשיבה לבטל הפעלת עונש הפסילה של חודשיים שהוטל בתיק תת"ע 6449-08-16, זאת מאחר והפסילה הזו הופעלה כבר בתיק תת"ע 6830-08-18.
דיון והכרעה:
8. לאחר שעיינתי בגזר הדין של בית משפט קמא ועיינתי בגזרי הדין שהוטלו בתיקים האחרים בעניינו של המערער ואשר במסגרתן הוטלו עונשי פסילה על תנאי שהופעלו בתיק זה, הגעתי לכלל מסקנה כי נפלה שגגה בהפעלת עונשי הפסילה על תנאי שהוטלה בשלושה תיקים, להלן נימוקי:
9. סעיף 36(ג) לפקודה שדן בפסילה על תנאי קובע:
"מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו, ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר הדין, ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר – מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת".

10. כאמור לעיל, בתיק תת"ע 6449-08-16, עונש הפסילה על תנאי שהוטל, כבר הופעל בתיק תת"ע 6830-08-18, לכך גם הסכימה המשיבה, לכן אין מקום להפעיל את הפסילה על תנאי פעם נוספת בתיק זה ודינה להתבטל.
11. בתיק תת"ע 6830-08-18 הוטל פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך שנתיים כאשר גזר הדין ניתן ביום 30.12.20. יש להדגיש כי העבירה נשוא הערעור בוצעה ביום 23.10.19, קרי לפני תחולת תקופת התנאי ולכן דין הפעלת הפסילה על תנאי בתיק תת"ע 6830-08-18 להתבטל.
12. בתיק תת"ע 3740-07-19 הוטלה פסילה על תנאי לתקופה של 6 חודשים למשך 3 שנים מיום מתן גזר הדין ביום 22.10.19 וזאת בהעדר המערער ולכן התבקשה המזכירות לשלוח העתק מגזר הדין למערער בדואר. יש להדגיש כי העבירה נשוא הערעור בוצעה ביום 23.10.19, קרי רק כעבור יום אחד מתחולת תקופת התנאי, כאשר המערער עדיין לא קיבל לידיו את גזר הדין ואינו מודע לתנאי שבו, ולכן דין הפעלת הפסילה על תנאי בתיק תת"ע 3740-07-19 להתבטל.
13. משכך, אני מורה על ביטול עונשי הפסילה על תנאי שהופעלו בתיקים הנ"ל, למעט עונש הפסילה שהופעל כדין בתיק תת"ע 9983-01-19 אשר ניתן ביום 30.1.19, כך שהעבירה נשוא תיק זה בוצעה בתוך תקופת התנאי.
14. לכן, עם הפעלת הפסילה על תנאי בתיק תת"ע 9983-01-19 באופן מצטבר לפסילה בפועל שגזר בית משפט קמא על המערער לתק ופה של 3 חודשים, סה"כ תקופת הפסילה בפועל תהיה לתקופה של 4 חודשים ותצטבר לכל פסילה אחרת אותה מרצה המערער.

15. יתר רכיבי גזר הדין יישארו על כנם.
המזכירות תשלח לצדדים עותק פסק דין זה בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן עובדיה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: