ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים לביטוח בע"מ חברות נגד הכשרה היישוב חברה לביטוח חברות :

לפני כבוד השופט אלעד טל

התובעת בתיק 17859-08-18

מנורה מבטחים לביטוח בע"מ חברות 520042540

נגד

הנתבעת בתיק 17859-08-18
הכשרה היישוב חברה לביטוח חברות 520042177

התובעת בתיק 62811-02-19
מ.ר.ז הובלות וחומרי בנייה בע"מ חברות 515667673

הנתבעת בתיק 62811-02-19

  1. מנורה מבטחים לביטוח בע"מ חברות 520042540
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח בע"מ

צד ג' בתיק 62811-02-19:

  1. שלמה פרץ ת"ז XXXXXX298
  2. רון עבודות עפר בע"מ ח.פ. 514298900
  3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים, בהמשך לדיון מיום 16.6.21, אני מורה על מינויו של מר יצחק זריהן , שמאות רכב ושחזור וחקירת תאונות, כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי וכן יצהיר האם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם בהתאם לנוסח טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי התשע''ט – 2018.

המומחה יכריע במחלוקת בין הצדדים כפי שעולה מכתבי הטענות, מחוות הדעת ומן המסמכים אשר צורפו מטעם בעלי הדין.

כפוף להסכמת המומחה כאמור לעיל, הצדדים ימציאו למומחה, תוך 14 ימים מהיום, עותק מכל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותם והנוגעים לתובענה, לרבות כתבי הטענות וחוות הדעת על נספחיהן, ויגישו הודעה בדבר המצאת המסמכים לבית המשפט.

המומחה יקבע את שכרו, לאחר קבלת המסמכים, ויודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המסמכים, וזאת בטרם יחל בביצוע מלאכתו.

תשלום שכ"ט המומחה יחול על הצדדים (4 במספר) ובשלב זה, יחולק ביניהם שווה בשווה ויהווה תנאי לעריכת חוות הדעת.

ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים תוך 14 יום מהמצאת חוות הדעת לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב על התשובות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין.

חוות דעת סופית תוגש ע"י המומחה תוך 75 ימים.

המזכירות תעביר לצדדים העתק מהחלטה זו.

העתק נוסף של החלטה זו, יועבר למומחה לכתובת: אמות- שמאות כלי רכב, רכוש וחקר תאונות, כנרת 5, בני ברק; טל' 0524859385.

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ו' תמוז תשפ"א, 16 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים לביטוח בע"מ חברות
נתבע: הכשרה היישוב חברה לביטוח חברות
שופט :
עורכי דין: