ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי רם צדוק נגד ממונה על חדלות פירעון :

בפני כבוד ה שופטת קרין וישינסקי

מבקשים

מרדכי רם צדוק, ת"ז XXXXXX478

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ (נושה)
  3. אופיר פדר (נאמן)
  4. הילה צדוק (נושה)
  5. לירן אלחייק (נושה)

החלטה

בפניי בקשת יחיד, אשר הוגשה בעקבות החלטה מיום 29.3.21, בבקשת הזכאית למזונות לקציבת מזונות, ואשר בה הוריתי ליחיד, בשל מחדלו החמור מלשלם את המזונות שנקבעו בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה מיום 27.04.20, להציע מתווה לפירעון חוב המזונות שצבר במקביל לתשלום המזונות באופן שוטף.

יובהר, כי בפסק דינו של בית מ שפט לענייני משפחה מיום 27.04.20, חויב היחיד לשלם מזונות חודשיים בסך של 3,150 ₪ בתוספת מדור בסך של 400 ש"ח עבור 3 ילדיו הקטינים.

בתגובתו מיום 05.04.21 התחייב היחיד לשלם את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין דלעיל ואף הציע כי יוסיף לסכום זה סך של 450 ₪ מדי חודש, עבור פירעון החוב שצבר בגין אי תשלום דמי המזונות, בסך של 42,600 ₪. כך שהסכום שישלם לזכאית מדי חודש יעמוד על סך של 4,000 ₪.

בטרם הציע היחיד מתווה זה, טענה הזכאית כי ליחיד מקורות פרנסה נוספים, מתחום התיווך, אולם היא לא הביעה עמדתה ביחס למתווה שהוצע על ידי היחיד.

בתגובתו העלה הנאמן תהיות ביחס להכנסותיו החודשיות של היחיד, משהדוחות הדו חודשיים שהגיש לא גובו כנדרש ומשדמי השכירות ששולמו כביכול על ידי היחיד, גם הם לא גובו באסמכתאות. תהיות אלה ביחד עם טענות הזכאית, אכן מעוררות תמיהה באשר להיקף הכנסותיו האמיתי של היחיד. בנסיבות אלה הציע הנאמן כי אקצוב את דמי המזונות על סכום חודשי של 3,550 ₪ בצירוף הסך של 1,000 ₪ אשר יתווסף לסכום המזונות, על חשבון החוב שצבר היחיד .

קצבת מזונות במסגרת הליך חדלות פירעון מחייבת עריכת א יזונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים (לפירוט, ראו למשל, עודד מאור ואסף דגני, הפטר- חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 214-206).
בענייננו, נראה כי בשים לב לאינטרס הנושים, לחובת היחיד לשלם מזונות מדי חודש בחודשו, לגובה סכום המזונות הפסוק, לחוב שצבר היחיד ולהעדר נתונים מספיקים בדבר הכנסות היחיד – קיימת הצדקה לקבל את עמדת הנאמן ולחייב את היחיד ב תשלום חודשי בסך של 4,550 ₪, המורכב מסכום מזונות בסך של 3,550 ₪ בתוספת 1,000 ₪ על חשבון חוב המזונות, וזאת החל מחודש יוני 2021 .

בנוסף, ימסור היחיד לנאמן, בתוך 30 ימים מהיום, תצהיר ערוך כדין, מגובה באסמכתאות, ובו פירוט כלל הכנסותיו החודשיות ללא יוצא מן הכלל.

ניתנה היום, ו' תמוז תשפ"א, 16 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי רם צדוק
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: