ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שותפות סאונד איידיאס נגד אורי הלר :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובעת

שותפות סאונד איידיאס

נגד

הנתבע
אורי הלר

החלטה

1. לאחר עיון בעמדות שהוגשו, הנני ממנה את מר אשר סלוצקי (טלפון: 052-XXXX441; דוא"ל: [email protected]) לשמש מומחה מטעם בית המשפט ולחוות דעתו על הסוגיות שבמחלוקת המצויות בתחום מומחיותו.

2. בחוות-דעתו, על המומחה להתייחס לנושאים הבאים:

(א) התמורה הראויה המגיעה לתובעת, בכל הנוגע לביצוע עבודות מעבר להסכם הבסיסי בין הצדדים (נספח 1 לכתב התביעה) ;

(ב) השווי הראוי של ה ציוד שלפי הטענה החזיר הנתבע לתובעת;

3. אם המומחה מסכים למינוי, יגיש לבית המשפט ולבעלי הדין תוך 10 ימים הצהרה כנדרש בתקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ולפי טופס 6 שבתקנות. תשומת לב המומחה כי תנאי לכניסת המינוי לתוקף הוא הגשת ההצהרה. בעלי הדין מונחים שלא להתקדם בעבודת המומחה – לרבות שלא לשלם את שכר-טרחתו ולא למסור לו מסמכים – עד להגשת הטופס האמור על-ידי המומחה.

4. בשלב זה יישאו שני הצדדים בשכר המומחה בחלקים שווים. תשלום שכר הטרחה ייעשה תוך 20 ימים מהיום. בעל דין החולק על שכר-הטרחה המבוקש על-ידי המומחה רשאי להגיש בקשה בנושא תוך 10 ימים; הוגשה הבקשה, החיוב לשלם את שכר-הטרחה יותלה כלפי כל בעלי הדין עד להכרעה בה.

5. כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתבי טענותיו ותצהיריו על נספחיהם.

6. המועד לביקור המומחה יתואם עם כל בעלי הדין, אשר יהיו רשאים (בעצמם או על-ידי מי מטעמם) להיות נוכחים במעמד הבדיקה.

7. חוות-הדעת תומצא לבית המשפט ולצדדים עד יום 12.9.2021 .

תז"פ - בהתאם.

ניתנה היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שותפות סאונד איידיאס
נתבע: אורי הלר
שופט :
עורכי דין: