ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורון צל נגד עילי דה בר :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

  1. אורון צל
  2. מיכאל אבני

נגד

נתבעים

  1. עילי דה בר
  2. אופיר גרטנר
  3. אופיר שרעפי
  4. באפ טכנולוגיות בע"מ

החלטה

באחריות ב"כ התובעים לבצע מסירה כדין של כתב התביעה והחלטה זו לנתבעים תוך 3 ימים מהיום, ולהמציא עותק מאישור המסירה לתיק בית המשפט.
כתב הגנה יוגש תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע ים, כשהוא על נספחיו, כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בנוסף להגשתו במערכת "נט המשפט".
התובעים רשאי ם להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, בת וך ארבעה עשר ימים מיום שהומצא להם כתב ההגנה.
ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 36-34 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – התקנות).
דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 ימים לפני ישיבת קדם המשפט בתיק.
הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם המשפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 ימים לאחר מכן.
רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובעים 20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט, ועל-ידי הנתבעים 14 ימים לאחר מכן.
מועד קדם משפט ייקבע בהתאם להוראות תקנה 61(א) לתקנות.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
לתיק בית המשפט יוגש עותק של כלל כתבי הטענות, על נספחיהם, כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, תוך שבעה ימים ממועד הגשתם מרחוק.
נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה או מחיקה מחמת חוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת), ליום 30.11.2021.

ניתנה היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורון צל
נתבע: עילי דה בר
שופט :
עורכי דין: