ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם אהרון נגד אלון יעקב הובלות בע"מ :

לפני כבוד השופט מוסטפא אסם, סגן נשיא

התובע:
מנחם אהרון
ע"י ב"כ עו"ד אלון כהן ועו"ד מרדכי הוכמן
-
הנתבעת:
אלון יעקב הובלות בע"מ, 511878423
ע"י ב"כ עו"ד אסתר אלון

פסק דין

במסגרת הדיון שהתקיים לפני כבוד הרשם אביעד אברגיל ביום 28/2/21 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 10,500 ₪ עד לסכום של 75,000 ₪. מוסכם כי שכ"ט יפסק בנפרד ובתוך גבול הסכומים המפורטים לעיל.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות, ולאחר שהצדדים יגישו סיכומים, כמפורט להלן:
התובע יגיש את סיכומיו בתוך 30 ימים.
הנתבעת תגיש את סיכומיה בתוך 30 ימים מהגשת סיכומי התובע.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים נתן כבוד הרשם תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק לרבות סיכומי הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הריני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 37,500 ₪.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ₪.

הסכומים הנ "ל ישול מו לתובע בתוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. החזר אגרה ייעשה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ"ט - 2008.

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, (17 יוני 2021), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מנחם אהרון
נתבע: אלון יעקב הובלות בע"מ
שופט :
עורכי דין: