ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר גיא וינברג נגד זאפה בע"מ :

1
לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

התובע:

ד"ר גיא וינברג, עו"ד.

נגד

הנתבעת:

זאפה בע"מ

פסק דין

(בהיעדר כתב הגנה)

ביום 25.03.2021 הוגשה תביעה כספית בסך של 1,408 ₪ בבית המשפט לתביעות קטנות. עניינה של התביעה בהשבה ופיצויים בגין כרטיסים שנרכשו למופע שבוטל. לטענת התובע, על אף פניות רבות לא השיבה לו הנתבעת את כספו. התובע, אדם פרטי. הנתבעת, מפעילה את רשת מועדוני ההופעות "זאפה".

התובע טען בכתב התביעה כי ביום 08.03.2020 רכש שני כרטיסים למופע "ריטהרמי" בלייב פארק ראשל"צ ליום 25.06.2020, בעלות כוללת של 388 ₪ ושילם בכרטיס האשראי. חיוב האשראי היה לפקודת "זאן מוסיקה", אשר לטענת התובע, זהו שמה הקודם של הנתבעת. (העתקי הכרטיסים והחיוב באשראי צורפו כנספח "א" לכתב התביעה).

ביום 21.05.2020 וביום 29.06.2020 התקבלו אצל התובע הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני בדבר דחיית המופע. (ראה נספחים "ב-ג" לכתב התביעה).

לטענת התובע, מאז ועד היום הוא פונה לנתבעת אולם לא זוכה למענה ענייני. (ראה נספח "ד" שצורף לכתב התביעה, המתאר את חילופי הדואר האלקטרוני שבין התובע לנתבעת).

לטענת התובע, לאור פרסום של המועצה לצרכנות מיום 15.06.2020 נוכח התובע לדעת שדחיית המופע, מהווה שינוי מהותי של העסקה וקמה לו הזכות להשבה מלאה של התמורה. בעקבות כך, התובע שלח לנתבעת מכתב דרישה כספית ביום 18.10.2020 (העתקי הפרסום ומכתב הדרישה צורפו כנספחים "ה-ו" לכתב התביעה).

פניות טלפוניות נוספות, והודעות באמצעות הדואר האלקטרוני של התובע לנתבעת, עלו בתוהו גם הן, ולא זכו למענה.

על יסוד האמור לעיל, הוגשה התביעה דנא בסך כולל של 1,408 ₪ המהווים כדלקמן:

השבת סך כולל של 388 ₪ בגין שני כרטיסים שנרכשו להופעה.
השבת סך של 20 ₪ בגין תשלום בעבור הפקת נסחי החברות לנתבעת.
פיצוי בסך של 1,000 ₪ בגין הטרחה הכרוכה בהתנהלות אל מול התובעת.

כן ציין התובע כי יש לחייב הנתבעת בגין הוצאות.

ביום 24.05.2021 הוגשה בקשה מטעם התובע, למתן פסק דין בהיעדר הגנה מטעם הנתבעת.

ביום 26.05.2021 ניתנה החלטה על ידי מותב זה המורה, בין היתר, על הנתבעת ליתן תגובתה. עד לעת זו, טרם שעתה הנתבעת להחלטת בית המשפט. הנתבעת לא נתנה תגובתה, וברי שלא הוגש כתב הגנה מטעמה.

ביום 14.06.2021 הוגשה בקשה נוספת מטעם התובע למתן פסק דין.

עיינתי בטענות שהועלו בכתב התביעה, ובנספחים שצורפו לו לרבות המסמכים ששלח התובע לנתבעת, בנסיבות העניין, מקבל התביעה באופן חלקי. הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מהיום סך כולל של 500 ₪ המהווים:
סך של 388 ₪ בעבור הכרטיסים שנרכשו להופעה.
סך של 20 ₪ בעבור הפקת נסחי רשם החברות.
סך של 100 ₪ בעבור שליחויות והוצאות שהוציא התובע.

יובהר כי במועדים הרלוונטיים לתביעה המדינה והעולם כולו, היה ועודנו מצוי בתקופת חירום רפואי עקב מגפת הקורונה שהתחוללה ושיבשה חיי השגרה בכלל ופעילות רוב העסקים בפרט. יש ליתן הדעת על כך, ולאזן בין האינטרסים של הצדדים. בנסיבות העניין, דוחה התביעה באשר לרכיב הפיצויים.

יובהר, כי פסק הדין ניתן בהיעדר כתב הגנה. כפועל יוצא, ככל שבידי הנתבעת עילה לביטול פסק הדין דנא, תגיש בקשה בהתאם לדין.
בקשת ערעור לבית משפט מחוזי

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר גיא וינברג
נתבע: זאפה בע"מ
שופט :
עורכי דין: