ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדימיר סיטניקוב נגד יד להחלמה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע
ולדימיר סיטניקוב

נגד

הנתבעת
יד להחלמה בע"מ

פסק דין

התובע ורעייתו ז"ל התקשרו עם הנתבעת בהסכם לקבלת שירותי רפואה כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: החוק).

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שלאחר שרעיית התובע הלכה לבית עולמה, ביקש התובע לבטל את המנוי. יחד עם זאת, התשלומים בגין המנוי המשיכו לרדת כסדרם ואף התחדשו בחלוף שנת ההסכם הראשונה והתובע הגיש תביעתו כאן לצורך קבלת ההחזר הכספי.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, מצאתי כי יש לקבל את עיקר התביעה ולהלן טעמיי:
אין מחלוקת בנוגע לכך שההסכם נערך בין הצדדים בשפה הרוסית ביום 22.12.19, וכי נלווה להסכם טופס גילוי נאות הכולל בין היתר הוראות לעניין תנאי הביטול.
אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שבמסגרת הסכם ההתקשרות וטופס הגילוי, צוין כי במקרה של ביטול העסקה יידרש המנוי לשלם 30 אחוז משיעור יתרת התמורה החוזית, כפיצוי מוסכם. סעיף 13ו (א)(2) לחוק קובע כי לא ייגבו דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה אלא אם הוסכם הדבר מראש באופן מפורש בהסכם שבין הצדדים. משנקבע בין הצדדים, בהסכם ההתקשרות שנערך בשפתו של התובע, מנגנון לחישוב שיעור ה"פיצוי המוסכם" - אני רואה בכך הסכמה של הצדדים לעניין שיעורם של דמי הביטול המוסכמים.
התובע טוען כי ביום 6.3.2020, נפטרה רעייתו, ז"ל, וכי מיד הודיע טלפונית לנתבעת על רצונו לבטל את העסקה. עוד טען כי ביום 11.3.2020 נשלחה מטעמו הודעה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אשר זכתה למענה רק בחודש מאי 2020 ולאחר תזכורות .
הנתבעת טענה כאן כי היא איננה מכירה את הודעת התובע מיום 11.3.2020 וכי תשובתה אשר ניתנה בחודש מאי 2020 בכתב, היא איננה אלא מענה לפניית התובע שנערכה באמצעות דואר רשום. לטענתה, הפניה מחודש מרץ היא פניית בתו, שאינה המנויה הרשומה אצל הנתבעת ועל כן אינה יכולה לחייבה. התובע, באמצעות בתו, אשר התרשמתי כי טיפלה עבורו בכל נושא ביטול המנוי נשוא הידון כאן, הכחיש משלוח הודעה בדואר רשום והפנה לתזכורות שש וגרו באמצעות המייל, תוך שרשור הודעת הביטול מיום 11.3.2020 , בטענה כי מענה הנתבעת ניתן בעקבות תכתובות אלו.
אבהיר כי משלא הוצג בפני מכתב בדואר רשום, אין לי אלא לקבל את גרסת התובע ובתו בעניין זה. בהתאמה אינני מקבלת את טענת הנתבעת לפיה כל עוד לא התקבלה פניה ישירות מעת התובע בכתב, וכל שנתקבל זה פניות מטעם בתו, הרי שלא יכולה היתה לבטל את המנוי. לא למותר לציין, כי התובע הוא אדם קשיש ש איננו דובר את השפה העברית, ההסכם מולו נערך בשפה הרוסית, ובהתאמה אין להתפלא על כך שפנייה בכתב לביטול העסקה אשר נערכה בעברית נע רכה על ידו באמצעות ובעזרת בתו.
כך או אחרת אין מחלוקת בנוגע לכך שאף לאחר שהכירה הנתבעת בפניית התובע לביטול העסקה, המשיכו החיובים להתבצע כסדרם, וכי הצעות להשבת חלק מהתמורה / דרישה לחיוב בתשלום נוסף נערכו באיחור ניכר וללא השבה בעין.
בהתאמה אני קובעת כי יש לראות את התובע כמי שהודיע על ביטול העסקה כבר ביום 11.3.2020, וכמי שעשה שימוש בפועל בשירותי הנתבעת אך ורק בין התאריכים 22.12.19 עד 11.3.2020.
כפועל יוצא ובהתאם להוראות החוק, ובמיוחד הוראות סעיפים 13ו' ו-13ז', זכאי היה התובע לביטול כל החיובים העתידיים ממועד זה ואילך.
אין מחלוקת בנוגע לכך שבפועל נגבו 1,520 ₪ (עלות השנה הראשונה+350 ₪+90 ₪). משנעשה שימוש בשירות במשך 4 חודשים (כולל החודש שבו נמסרה הודעת הביטול), הרי שהנתבעת, היתה זכאית לגבות מאת התובע סך של 360 ₪ בגין עלות המנוי בחודשים אלו וכן סך של 219 ₪ בגין דמי הביטול בלבד (30%*90*8 חודשי יתרת המנוי) . כאן יצוין כי בבית התובע לא הותקנו מכשירים כלשהם, ולפיכך אין לנכות דמי התקנה משיעור ההשבה.
עוד ראוי לציין כי אין חשיבות לעובדה שהתובע ורעייתו המנוחה, עשו שימוש בשירותי התובעת טרם ביטול העסקה ואין בכך כדי להצדיק חיוב נוסף.

מכל האמור, אני קובעת כי התובע זכאי להשבת סך של 941 ₪.
כמו כן, משהפרה הנתבעת את הוראות חוק הגנת הצרכן ולא ביטלה את החיובים העתידיים מיד לאחר קבלת הודעתו הראשונה של התובע בכתב בדבר ביטול העסקה, הרי שיש לחייבה בהוצאות ההליך כאן בסך של 750 ₪.
כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.
המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ולדימיר סיטניקוב
נתבע: יד להחלמה בע"מ
שופט :
עורכי דין: