ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם סונדק נגד אורי אברמסון :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

יורם סונדק

נגד

נתבעים
אורי אברמסון

החלטה

לאחר שבחנתי את המחלוקת בתיק ואת השאלות שנוסחו על ידי בא כוח התובע והתנגדות הנתבע – אני מוצא טעם בהסתייגויות של הנתבע – נ וסח השאלות שהציג התובע אינו מתאים לחקירה ראשית.

בשלב זה, יש להסתפק בשאלה אחת בה יתבקש כבוד השופט רן ארנון להתייחס לטענות הספציפיות אותן מעלה הנתבע בתצהיר ההתנגדות לגבי נסיבות החתימה של הנתבע על המסמך מיום 28.5.2018 במשרדו של עו"ד רן ארנון .

לפיכך המז כירות תמציא לכבוד השופט ארנון את המסמכים שלהלן:

המכתב מיום 16.5.2018שנשלח לנתבע ע"י כבוד השופט ארנון בהיותו בא כוח התובע.

המסמך מיום 28.5.2018.שכותרתו "התחייבות אישית" שנושא חתימת הנתבע ועו"ד ארנון.

התצהיר של הנתבע המצורף לבקשת הרשות להתגונן.

כבוד השופט ארנון מתבקש להתייחס לטענות הספציפיות שמעלה הנתבע בתצהירו בכ ל הנוגע לנסיבות ח תימת המסמך מיום 28.5.2018.

המזכירות תמציא החלטה זו עם שלושת הנספחים הנ"ל לכבוד השופט רן ארנון.

ניתנה היום, ו' תמוז תשפ"א, 16 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

בא כוח הנתבע: בכל הכבוד הראוי אני מבקש שההחלטה תהיה להמציא לכבוד השופט היום את הנספחים לכתב התביעה ושכבוד השופט יבהיר את הרקע לאותן מסמכים שמצורפים לכתב התביעה וזר נדע בדיוק את עמדת השופט כעד. ולא שייתן דעתו לגבי גרסאות הצדדים. יש כאן אמביוולנטיות. אני חוזר ואמור מה כבודו מצפה שאותו שופט יאמר לגבי הטענה שהנתבע הולך שולל באשר לנספח ג' לכתב התביעה. אנחנו יכולים להימנע על ידי כך שכבוד השוט המכהן יפרט לנו מה הרקע לעריכת כל המסמכים בלי טענות מימין של התובע ובלי טענות משמאל של הנתבע.

החלטה

הבקשה נדחית. אינני רואה כל מניעה לכך שכבוד השופט יתייחס לטענות שמעלה הנתבע בתצהירו ואשר מתייחסות לנסיבות חתימת המסמך גם אם יש בטענות אלו טענות שאינו נוחות לכבוד השופט.


מעורבים
תובע: יורם סונדק
נתבע: אורי אברמסון
שופט :
עורכי דין: