ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליאס יעקב נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בפני כבוד ה שופטת נאוה גדיש

מבקש

אליאס יעקב ת"ז XXXXXX398
ע"י ב"כ עו"ד ניצן הראל

נגד

משיב
היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

לפניי תובענה שעניינה תיקון גילו של המבקש, כך שבמקום שנת הלידה הרשומה בתעודת הזהות שלו (1953), תירשם שנת לידתו הנכונה, שהיא לטענתו, 1955.

רקע

1. המבקש נולד בעיר גונדר שבאתיופיה ועלה ארצה בשנת 1984, בשנות ה-30 לחייו.

2. עת הונפקה לו תעודת זהות בישראל, נרשם תאריך לידתו 00.00.1953.

3. בשנת 2000, הגיש המבקש בקשה לתיקון גיל, במסגרתה ביקש להוסיף את היום והחודש לתאריך לידתו.
בבקשה זו ציין "אני יעקב אליאס נולדתי ב- 1953 בתאריך 25 לדצמבר, 25.12.53.
בת"ז שלי לא מופיע תאריך וחודש ואני מבקש שבת"ז שלי יירשם התאריך והחודש הנכון" (נספח 1 לתגובת המשיבה).

4. משרד הפנים אישר את הבקשה האמורה ותאריך לידתו של המבקש, תוקן במשרד הפנים ונרשם 25.12.53.

5. ביום 17.2.20, לקראת הגיעו לגיל פרישה (לפי שנת הלידה הרשומה), הגיש המבקש תובענה זו וצירף תעודה , ש לטענתו קיבל זמן קצר קודם לכן , במסגרת ביקורו באתיופיה, המחזקת טענתו.

6. המשיבה מתנגדת למבוקש.

טענות המשיבה

7. לטענת המשיבה, היות ומדובר בבקשה שניה שמגיש המבקש לתיקון גיל, כאשר בבקשה הקודמת הצהיר שנולד ביום 25.12.53, אין להיעתר לבקשתו.

8. המשיבה טענה שהתעודה שצורפה לא נושאת אישור נוטריוני באשר לאותנטיות שלה ואף לא נושאת תרגום נוטריוני.
מחדלים אלו תוקנו על ידי המבקש ותעודה עם אישור נוטריוני צורפה.
המשיבה לא הסתפקה בכך וציינה כי התעודה ניתנה רק בשנת 2019 ולא בסמוך ללידה ומשכך יש לייחס לה משקל ראייתי נמוך ביותר, אם בכלל.

9. המשיבה צירפה מסמכים רבים שמצויים בספריה, בכולם נרשם כי המבקש נולד בשנת 1953 (למעט מסמך אחד שם נרשם שהוא נולד ב- 1959).

10. המשיבה מלינה על השיהוי הרב בהגשת הבקשה, ממועד עלייתו ארצה, בשנת 1984.

11. המשיבה מבקשת להתייחס לאינטרס הכלכלי שיש למבקש בהגשת הבקשה ולהטיל עליו נטל מוגבר בשל כך.

תשובת המבקש לטענות

12. המבקש הסביר כי השיהוי הרב נגרם בשל נסיבות חייו.
לטענתו, עם על ייתו ארצה, הייתה בידו תעוד ה מקורית , בה נרשמה שנת הלידה הנכונה שלו.
המבקש טען כי כאשר התברר לו שנפלה טעות בתעודת הזהות שהונפקה לו, הוא מסר את התעודה שהייתה בידיו לעו"ס במרכז הקליטה וזו אמרה לו שתטפל בעניין, אלא שהדבר לא נעשה, התעודה המקורית לא הוחזרה לידיו ולא נותר בידיו צילום .

13. המבקש מציין כי כשעלה ארצה היה עסוק בחייו ולא ייחס חשיבות לטעות.
לטענתו, בעבר פנה להוספת חודש ויום לתעודת הזהות היות ותאריך הלידה שלו נרשם ללא יום וחודש.

14. לטענתו, לא היה באפשרותו לצאת לאתיופיה על מנת לקבל אישור חדש, במקום זה שהיה בידו, בשל מצבו האישי ולאור המצב הקשה ששרר באתיופיה לאורך השנים. המבקש מציין כי רק לאחרונה, כשהתפנה לכך, קיבל את תעודת הלידה שצירף לבקשתו.

15. בהתאם לבקשת המשיבה צירף המבקש את התעודה שבידו, כשהיא נושאת אישור נוטריוני הן באשר לתרגום והן באשר לאותנטיות שלה.

16. המבקש מציין כי האינטרס הכלכלי שגלום בבקשתו נועד לאפשר לו להמשיך לעבוד ולדחות את גיל פרישה שלו, כך שמבחינת המדינה האינטרס הכלכלי הוא דווקא הפוך (שכן מועד תחילת זכאותו לגמלה יידחה).

דיון
המסגרת הנורמטיבית

17. עת מבקש אדם לשנות את גילו, עליו לעמוד בנטל הוכחה כפול, בשני תנאים מצטברים – הוכחה נגטיבית כי הגיל הרשום במרשם האוכלוסין שגוי והוכחה פוזיטיבית כי הגיל הנטען הוא גילו הנכון (רע"א 19/13 פלוני נ' היועמ"ש [פורסם במאגרים]).

18. נטל ההוכחה המוטל על המבקש את התיקון, הינו הנטל הנדרש במשפט האזרחי.
כאשר גלום אינטרס כלכלי בטענתו, הרי שהרף גבוה יותר.

19. עוד יש להבהיר כי על המבקש תיקון גיל לפנות לבית המשפט, בסמוך לאחר שהתגלתה הטעות.

מהכלל אל הפרט

20. הראיות שהציג המבקש לתמיכה בגרסתו הן עדותו שלו ותעודה שנחזית להיות תעודת לידה, כאשר זו הונפקה בשנת 2019, סמוך לפני תחילת ההליך.

21. עדותו של המבקש הייתה ברורה, סדורה ואמינה בעיניי.
המבקש ציין כי אין לו בני משפחה שיכולים ל תמוך בגרסתו, שכן אלה אינם זוכרים את העובדות הנטענות, מה גם ש בהחלט יתכן כי גם מה שרשום בתעודת הזהות של אחיו אינו בהכרח נכון (פרוטוקול עמ' 3 שורות 6-9) .

22. המבקש ציין לפניי כי בעבר, בעקבות תיקון שנעשה על ידי חבר הכנסת אדיסו מסאלה, ניתנה אפשרת להוסיף יום וחודש ולכן הוא פעל לתיקון זה, בלי תיקון השנה.
"ניגשתי לתקן אחרי הצעת החוק (של חבר הכנסת אדיסו – נ.ג) , רשמתי את התאריך המלא יום וחודש ואת השנה הנכונה ונאמר לי שאני לא רשאי לרשום את השנה אלא את היום ואת החודש וזה מה שעשיתי " (פרו טוקול עמ' 2 שורות 24-25).

23. לעדותו זו של המבקש מצאתי חיזוק בעובדה שבשנת 1996 הוגשה על ידי חה"כ אדיסו מסאלה הצעת חוק לתיקון חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה 1965 (הצ"ח פ/521).
הצעת החוק אמנם לא התקבלה ואולם בהתאם לנוהל שהונהג במשרד הפנים שמספרו 2.7.0002, ניתנה האפשרות להשלים יום וחודש בתאריך הלידה, בהתאם להצהרה בלבד .
כך פעל המבקש, השלים יום וחודש, מבלי לפעול לתיקון השנה - הליך שהיה מורכב יותר.

שיהוי

24. אין להתעלם מכך שהמבקש הגיש בקשתו בחלוף שלושה עשורים מאז עלה ארצה.
יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מנסיבות חייו כפי שתוארו על ידו.

25. עת הגיע המבקש ארצה והוא בשנות ה- 30 לחייו, לא היה פנוי להתעסק עם העניין שנראה היה טכני והוא לא ייחס לו חשיבות.

26. בהמשך, נמנעה האפשרות לטוס לאתיופיה , בשל מלחמה שהייתה באזור ורק לאחרונה, ובפרט כאשר הדבר היה רלוונטי לרצונו להאריך את תקופת עבדותו ולדחות את מועד יציאתו לגמלאות, התפנה לכך וטס לאתיופיה לקבל את המסמך שהוצג.

27. לזאת יש להוסיף כי לצד העיקרון החשוב, שלא לאפשר לצד לשקוט על שמריו במשך שנים בכל הנוגע לזכויותיו, הרי שעומד לפנינו עיקרון נוסף, חשוב לא פחות, של בירור האמת. במקרה זה ובנסיבות החיים של המבקש, כפי שתוארו לפניי, מצאתי להעדי ף את בירור האמת, על אף הזמן שחלף.

נטל ההוכחה הכפול

28. לצד עדותו, שכאמור נשמעה אמינה וסדורה, הציג התובע ראייה נוספת - מסמך שנחזה להיות תעודת הלידה שלו מאתיופיה.

29. מדובר במסמך שלטענת התובע הוא טס לאתיופיה כדי לקבלו.

30. על פי מסמך זה, התובע אכן נולד בשנת 1955 כפי שהצהיר לפניי .

31. טענת המשיבה כי אין לקבל מסמך זה, מהטעם ש"לא ברור על סמך מה נרשמו בו הדברים הרשומים בו", היא טענה בעייתית ויש בה כדי להטיל דופי בכל מסמך רשמי שמוגש לבית המשפט ומקורו במדינה אחרת (ועדיף שלא לומר שהבעיה מתעוררת רק ביחס למסמכים שמוגשים מאתיופיה) .
ב"כ המשיבה לא חקר את המבקש בעניין ולא ניסה לברר מאין הושג המסמך ומה מקור המידע שנרשם בו.

32. לא מצאתי לקבוע שמסמך רשמי ומקורי שהוצג לפניי ונחזה להיות מסמך שניתן על ידי "מחלקת רישום של הרפובליקה הדמוקרטית והפדראלית באתיופיה" הוא מסמך שהונפק, רק על סמך בקשת המבקש.

33. ניסיונו של ב"כ היועמ"ש לפסול מסמך זה, או לייחס לו משקל ראייתי אפסי, בהסתמך על מקרה אחר שם הוצגו מסמכים, שאפשר היה להסיק כי זויפו, הוא ניסיון בלתי ראוי ויש בו כדי לפסול כל מסמך שיוצג מטעם ממשלת אתיופיה.

34. די לי במסמך שהוצג לפניי בצירוף עדות המבקש, שעלה ארצה כשהוא כבר אדם מבוגר, כדי לקבוע שהנטל הנדרש הורם ושהמועד שלטענת המבקש הוא תאריך לידתו הוא תאריך הלידה שלו ומתוך כך שהתאריך הרשום במשרד הפנים שגוי.

35. אמנם, מעיון במסמכים שצירף המשיב עולה כי מעת לעת פנה המבקש למשרד הפנים בבקשות שונות וציין את שנת לידתו, כפי שהייתה רשומה בתעודת הזהות שלו .
אין בכך כדי לקבוע שהמבקש אישר לאורך השנים שהרישום תקין ומייצג את המציאות.
יותר סביר להניח כי כאשר פנה המבקש למשרד הפנים, רשם את פרטיו כפי שהם מופיעים במסמכים הרשמיים של משרד הפנים.

36. זאת ועוד, מקובלת עליי עמדת ב"כ המבקש בסיכומיו כי יש להקל במעט על אנשים שהגיעו ארצה, לפני שנים רבות והיו להם קשיי קליטה רבים בארץ, קשיי שפה ופרנסה וקושי להתמצא בנבכי הבירוקרטיה .
לפיכך, סביר בעיניי כי עת ביקש המבקש לקבל שירותים ממשרד הפנים, מילא את פרטיו (ספק אם בעצמו) לפי הפרטים הרשומים.
אינטרס כלכלי

37. אכן צודק ב"כ המשיבה כי כאשר למבקש יש אינטרס כלכלי בבקשה לתיקון גיל, יש לבחון אותה בזהירות יתירה.
אלא שעל פי רוב כוונתם של הפונים לבית המשפט לקבל סעד בעניין תיקון גיל, הינה להקדים את מועד זכאותם לקצבת זקנה ואז, כאשר הדבר מצוי בניגוד לאינטרס הכלכלי של המדינה, יש לבחון את הבקשה ביתר זהירות והקפדה.
בענייננו, האינטרס הכלכלי של המבקש הוא הפוך מהמבוקש, שהרי אם יתוקן הגיל כפי שהוא מבקש, תדחה ז כאותו לקצבת זקנה, כך שמבחינת המדינה, יש רווח כלכלי בקבלת הבקשה.
בנסיבות אלו לא מצאתי כי יש להוסיף ולהגביר את הנטל המוטל על המבקש.

ממכלול השיקולים שפרטתי לעיל, אני נעתרת למבוקש ומורה על תיקון הגיל של המבקש.

הנני מורה כי המבקש: אליאס יעקב ת"ז: XXXXXX398 הוא יליד 25.12.1955.

המשיב יישא בהוצאות המבקש בסך של 5,000 ₪.

העתק מפסק הדין יומצא למשרד הפנים.

ניתן היום, ז' תמוז תשפ"א, 17 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליאס יעקב
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: