ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית רחובות נגד לאון אמיראס :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המאשימה

עיריית רחובות

נגד

הנאשם
לאון אמיראס

החלטה

בפניי בקשת הנאשם לפסלות שופט לפי סעיף 77א' לחוק בתי המשפט תשמ"ד-1977 (להלן: "החוק").

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה לפי סעיף 10(ד) לחוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ח-2008, בכך שביום 21.02.19 הוא החנה את רכבו במקום בו החניה נאסרה. עסקינן בעבירה של ברירת קנס, וכתב אישום הוגש לנוכח בקשת ה נאשם להישפט.

ביום 03.03.20 הורשע ונגזר דינו של הנאשם בהעדרו ו הושת עליו קנס בסך 500 ₪ או 5 ימי מאסר תמורתו.

ביום 15.8.20 דחיתי בקשת הנאשם לביטול פסק הדין. ערעור שהגיש הנאשם התקבל והתיק נקבע לדיון בפניי, ומכאן הבקשה.

לטענת הנאשם, במסגרת ההחלטה שדחתה את בקשתו לביטול פסק הדין, התגבשה דעתו של המותב בתיק ונקבעו מסמרות טרם שמיעת הראיות ולכן עליו לפסול עצמו "הן מן הטעם של הטענה לפגיעה במראית פני הצדק והן מן הטעם כי לכבוד השופטת ישנה דעה קדומה ולא ניתן לשכנעה בצידקתו של המבקש, זאת לאור הדברים הקשים שכתבה בפרוטוקול ההחלטה מיום 18.05.2020 כאשר דחתה את הבקשה לביטול פסק הדין". עוד נטען, כי שגה המותב כאשר במסגרת ההחלטה בבקשה לביטול פסק דין שניתן מחמת היעדר התייצבות הוא דן בשאלת אשמתו של הנאשם.

ב"כ המאשימה התנגדה לבקשה. נטען, כי אמירות ה נאשם לפיהן ההחלטה לדחות את בקשתו לביטול פסק דין מעידה , כי בית המשפט גיבש דעתו עוד בטרם נשמעו עדים והובאו ראיות הן אמירות קשות המטילות דופי במערכת המשפט ונעדרות כל בסיס עובדתי ואינן יכולות לשמש בסיס לבקשה זו. בנסיבות אלה עתרה ב"כ המאשימה לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובנספחים שצורפו, שוכנעתי כי לא מתקיימות בענייננו נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט, אך מצאתי לקבל את הבקשה מטעמי מראית פני הצדק.

בהתאם לסעיף 77א' לחוק מנוע שופט מליישב בדין אם מצא ש"קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט".
הצד השני של המטבע הוא חובתו של השופט ליישב בדין אם לא קיימת עילת פסלות.

כידוע, המבחן שנקבע בסעיף 77א' לחוק הוא מבחן אובייקטיבי ולא די בתחושה סובייקטיבית, חזקה ככל שתהיה, של בעל דין זה או אחר, למשוא פנים בניהול המשפט (ע"פ 473/12 ג'אבר נ' מדינת ישראל (17.01.12)). .

בע"פ 7731/20 בן ונונו נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל ((15.11.20), סעיף 5) נקבע , כי "נקודת המוצא היא כי על מנת להקים עילת פסלות אין די בעובדה ששופט דן בהליך אחר בעניינו של אותו נאשם (ראו: ע"פ 7479/20 פלוני נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 6 (5.11.2020)), או שהוא נחשף לחומר הראיות הנוגע אליו (השוו: ע"פ 4587/20 חאמד נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 3 (5.8.2020)). על מנת להקים עילת פסלות יש להראות כי המקרה בא בגדר אותם מקרים חריגים "שבהם נקבעו בהליך הקודם ממצאי מהימנות ברורים או שבית המשפט נחשף לחומר שלאור טיבו ועוצמתו לא יוכל להשתחרר ממנו בהליך החדש שבו הוא יושב לדין" ( ע"פ 8672/19 זילברשלג נ' ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין בתל-אביב, [פורסם בנבו] פסקה 5 (5.2.2020)".

לא עלה בידי המבקש להראות קיומו של חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים בניהול המשפט. אין בדחיית בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהעדר התייצבות ביום 03.03.20, כדי להביא לפסילת מותב, רק בשל כך שבמסגרת הדיון בבקשה היה על בית המשפט לבחון את טענות הצדדים לגופם, כדי לבחון את סיכוי ההגנה של הנאשם, כי יש בטענותיו לשנות מהתוצאה, והכל על בסיס הראיות שצירפו הצדדים. אין בכך לחוות דעה לגבי היכולת של הנאשם לשכנע לקבל את גרסתו לאחר שישמעו העדים מטעם הצדדים. יתירה מכך, גם העובדה שבית המשפט נחשף לתיעוד זה או אחר ואף היה בלתי קביל או חסוי אינה מקימה כשלעצמה עילת פסלות ויש לבחון כל מקרה לגופו (ע"פ 160/21 נתנאל גבאי נ' מדינת ישראל – אגף המכס (21.01.21)).

עם זאת, בחנתי האם יש לקבל את הבקשה מטעמי "מראית פני הצדק".
אמנם קביעותיי במסגרת ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטול פסק הדין התייחסו לראיות הצדדים, כפי שהוצגו בפניי ובקשר לסיכוי ההגנה לשנות את התוצאה, ואין בכך לקבוע שלאחר שמיעת העדים לא אקבע אחרת. אמירות מסוג זה נאמרות לצדדים אף במהלך שמיעת הראיות כדי לשקף להם את הסיכויים בתיק, אך מוכנה אני לקבל שלמראית פני הצדק, הדבר עשוי ליצור תחושה לא נוחה אצל הנאשם.

נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה מטעמי מראית פני הצדק ופוסלת את עצמי מלשבת בתיק.
החלטה זו תועבר למ"מ סגנית הנשיאה שתקבע את זהות המותב בפניו ישמע התיק.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית רחובות
נתבע: לאון אמיראס
שופט :
עורכי דין: