ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי שיטרית נגד שלמה וייס :

בפני כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובע

שלומי שיטרית

נגד

נתבע
שלמה וייס

נגד

הצד השלישי
הרי אדום בינוי בע"מ

החלטה

בהתאם לבקשת הצדדים מיום 24.5.2021 ולהסכמות הצדדים בדיון מיום 08.06.2021, אני מורה על מינויו של מר קירמאיר יעקב מחברת "יגל בריכות שחיה", מרח' צבי הנחל 6 פארק תעשיות עמק חפר. טל': 04-XXXX111 פקס: 04-XXXX112, כמומחה מוסכם בתחום בריכות שחיה.

לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר המומחה, מיד עם קבלת המינוי, על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך. ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.

בהמשך לקבלת הודעת המינוי, יפעל המומחה כדלקמן:
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם וכן כל מסמך או מידע שברשותם הנוגע לבריכה, לרבות עבודות או פעולות שנעשו בה בין על ידי מי מן הצדדים ובין על ידי אחרים. המסמכים יומצאו למומחה תוך 15 ימים .
המומחה יערוך ביקור במקום בתיאום עם הצדדים ובנוכחות נציגים מטעמם, ויבצע את כל הבדיקות הדרושות בבריכה ובמערכותיה לצורך מתן חוות דעתו.
המומחה מתבקש לחוות דעתו בכל השאלות שבתחום מומחיותו ביחס לליקויים ו/או לאי ההתאמות הנטענות בבריכה ובמערכותיה, ומקורם, תוך פירוט העבודות שיש לבצע על מנת להביאה למצב תפעולי תקין ו מתן הערכה תקציבית לתיקון הליקויים ו/או אי ההתאמות ככל שימצאו.
על פי הסכמת הצדדים מיום 8.6.2021, ככל שהמומחה יהיה סבור כי יש צורך גם בבדיקה הנדסאית ו/או בבדיקות מעבדה, יציין זאת ויציע מומחה / מעבדה מתאימים.

בהתאם להצעת המומחה ולהסכמת הצדדים, שכר טרחת המומחה יעמוד על סך של 8,750 ₪ בתוספת מע"מ, והוא כולל ביקור אחד באילת. כל ביקור נוסף יחויב בתשלום בסך של 6,500 ₪ בתוספת מע"מ .
כמו כן, בדיקות וצילומים טרמיים, בדיקות לחץ לצנרת ועבודות ובדיקות נוספות, ככל שיהיה צורך לבצע ן, יהיו כרוכים בתשלום נוסף.
בשכרו של המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים, כל צד בשליש. הצדדים יסדירו תשלום חלקם בשכר טרחת המומחה ישירות עם המומחה וזאת בתוך חמישה עשר ימים .
המומחה לא יחל בעבודתו בטרם יוסדר תשלום שכר טרחתו על ידי הצדדים.

המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט תוך 30 ימים ממועד תשלום שכר טרחתו .
הצדדים רשאים להפנות למומחה 7 שאלות הבהרה כל צד תוך 15 ימים ממועד קבלת חוות הדעת, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.

במידה שלא תתקבל חוות הדעת במועד שנקבע, יודיעו ב"כ הצדדים, לאחר בירור שיערכו עם המומחה , מהן הנסיבות שגרמו לעיכוב בהגשתה והמועד הצפוי לקבלתה .

ת"פ בפני עוד 45 יום.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי שיטרית
נתבע: שלמה וייס
שופט :
עורכי דין: