ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנה שלוסברג נגד המוסד לביטוח לאומי :

15 יוני 2021
בפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
אילנה שלוסברג

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

הנתבע יגיש כתב הגנה תוך 45 יום מהיום.
ככל שהנתבע יבקש לצרף פרוטוקולים של חקירות שבוצעו על ידי חוקרי המל"ל עליו להגיש עותק מודפס.
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ה, תוך 30 יום מיום קבלת כתב ההגנה.
ב"כ התובעת יצרף, במידת האפשר, סרטון שבו מצולמת התובע ת בעת עבודת ה ו/או עובד אחר המבצע עבודה זהה לתובע ת ויצרף הסרטון לתצהיר.
ב"כ התובעת יצרף לתצהירים את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעת ה.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבע.
לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי ב"כ התובעת לבוא עמו בדברים, יגיש ב"כ התובע ת למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות.
אם ב"כ התובעת מבקש להעיד עדים מטעמ ה שלא באמצעות תצהיר, עליו להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.
ב"כ הנתבע יודיע עד ליום 29.10.2021, האם הוא מבקש להעיד עדים בתיק. במקרה שכן, יפרט את שם העדים ועיקר עדותם.
דיון הוכחות וסיכומים בעל פה יתקיים ביום 29.11.2021 בשעה 09:10.
במידה ויוגש סרטון – ב"כ התובעת מתבקש ת להגיע לדיון עם מחשב נייד המאפשר צפייה בסרטון.
לעיוני.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, (15 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אילנה שלוסברג
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: