ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשרף ג'אבר נגד ג'אזי עדוי :

בפני כבוד השופט סאמר ח'טיב
תובעים/משיבים

1. אשרף ג'אבר
ת"ז XXXXXX085

2. שריף ג'אבר
ת"ז XXXXXX159

3. בילאל ג'אבר
ת"ז XXXXXX823

נגד

נתבעים

1. ג'אזי עדוי
ת"ז XXXXXX545

2. ח'אזן עדוי
ת"ז XXXXXX436

3. מחמוד עדוי
ת"ז XXXXXX038

4. סלים רג'ב
ת"ז XXXXXX764

5. סלמאן רג'ב
ת"ז XXXXXX582

6. חדיג'ה רג'ב
ת"ז XXXXXX085

7. סעדה רג'ב
ת"ז XXXXXX484

8. מוחמד עדוי
ת"ז XXXXXX490

9. ליית'י עדוי
ת"ז XXXXXX208

10. רשידה עדוי
ת"ז XXXXXX831

11. עלי עדוי
ת"ז XXXXXX365

12. באסם גבן
ת"ז XXXXXX041

13. עווד עדוי
ת"ז XXXXXX290

14. מדינת ישראל/ האפוטרופוס לנכסי נפקדים (המבקשת)

החלטה

האם יש להורות על עיכוב ההליכים בתביעה לפירוק שיתוף בשל קיומם של הליכי תכנון מתקדמים, בדמות של תכנית איחוד וחלוקה, ללא הסכמה של הבעלים , החלה על חלק מהמקרקעין מושא התביעה? זו השאלה העומדת להכרעה בבקשה שלפניי.
התובעים והנתבעים הינם בעלים של חלק מהמקרקעין המסודרים והידועים כחלקה 34 בגוש 16625 מאדמות הכפר טורעאן (להלן: המקרקעין ).
בתביעתם עותרים התובעים לפירוק שיתוף במקרקעין.
הנתבעים 1-13 לא הגישו כתב הגנה. המדינה, הנתבעת מס' 14 , עתרה בכתב ההגנה שהוגש מטעמה, בין היתר, לעיכוב ההליכים בתביעה ו/או למחיקת התביעה , וזאת בשל הטענה, כי הצעת החלוקה המוצעת ע"י התובעים סותרת את הוראות תכנית תמ"ל 1067 "טורעאן דרום" (להלן: התכנית).
התכנית, הינה תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לבניית מתחמים מועדפים לדיור. כמן כן התכנית הינה בסמכות הועדה הארצית לתכנון ובנייה, קרי בעלת מעמד סטטוטורי.
חלקם הצפוני של המקרקעין כלול בתחום התכנית, כך שהיא משליכה ישירות על המקרקעין. יצוין, כי התכנית יוצרת פירוק שיתוף בחלקים בהם היא חלה והיא מצויה בשלבים מתקדמים .
התובעים מתנגדים לבקשה. לטענתם עיכוב ההליכים ומתן פסק דין בתביעה רק לאחר תום ההליכים התכנוניים, לרבות אישור התכנית, עלולים לרוקן את התביעה מתוכן. נוסף על כך, טוענים התובעים כי החלוקה המוצעת בכתב התביעה הינה חלוקה מוסכמת על התובעים ועל הנתבעים 1-13. חלקה של המדינה במקרקעין הינו זעיר ביותר ואין לעכב את ההליכים בשל כך. לחילופין מבקשים התובעים לדון תחילה בטענתם בדבר חזקתם הייחודית של התובעים בחלק הצפוני של המקרקעין.
דיון והכרעה
סמכות בית המשפט להורות על עיכוב ההליכים בתביעה לפירוק שיתוף סוגיה זו נדונה לא אחת בפסיקה וההלכה הנוהגת כיום הינה כי הסמכות מוקנית לבית המשפט מכוח העיקרון הכללי הגלום בהוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין , התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) המעניק לבית המשפט שיקול דעת. (ראו בר"ע 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון).
לגופו של עניין
לאחר שעיינתי בכתבי בי דין ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים, מצאתי לקבל את הבקשה ולהורות על עיכוב ההליכים בתיק דנן, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.
ראשית, אין בידי לקבל את טענת התובעים ולפיה עיכוב ההליכים עד מתן אישור סופי לתכנית שהופקדה, יש בו כדי לרוקן מתוכן את תביעתם.
יפים לענייננו דברי בית המשפט בהחלטתו מיום 19.02.17, שניתנה בגדרי ת.א. (ת"א) 56154-03-15, שמשון זליג נ' משה נדבי (בעמוד 1 2 להחלטה) :
"כך, ראש וראשונה- הנני סבורה כי לא ניתן להתעלם מכך שלהלכה ולמעשה, מימוש הזכויות במקרקעין אינו מתעכב כפועל יוצא מחוסר הסכמה בין השותפים או ריבוי שותפים, אלא שהינו פועל יוצא מכך שהת.ב.ע קבעה מלכתחילה שלא ניתן להוציא היתר בנייה בלא תכנית איחוד וחלוקה. בנסיבות אלו הרי ממילא הרציונל העומד בבסיס פירוק שיתוף בהקדם הנעוץ בכך שיש בשיתוף בכדי לעכב את פיתוח המקרקעין, אינו קם ואינו חל בתביעה לפני – באשר כאמור השיתוף אינו רלוונטי להעדר יכולת לפיתוח".
ובעמ' 13 לאותה החלטה:
"תכנית האיחוד והחלוקה, תגשים את הרציונל העומד בבסיס החלוקה בעין, באופן שהיא תאפשר המשך בעלות והחזקת הבעלים – כולם או חלקם במקרקעין ".
שנית, ודוק, כי התעלמות מהתכנית ומתן הכרעה בפירוק שיתוף, עלול להוביל לקביעות סותרות בין הוראות התכנית, שכאמור הינה תכנית בעלת מעמד סטטוטורי, לבין הכרעת פסק הדין , דבר שיש להימנע ממנו.
שלישית, למותר ל ציין, כי אין נפקא מינה, מהו חלקה של הנתבע ת מס' 14 במקרקעין, הרי מדובר במקרקעין מוסדרים ללא חלוקה המצויים בבעלות משותפת, כאשר זכותו של כל אחד מהבעלים, לרבות הנתב עת מס' 14, משתרעת בכל אתר ואתר במקרקעין (ר או סעיף 27 לחוק המקרקעין).
רביעית, יש לדחות את בקשת התובעים לדון ולהכריע תחילה בדבר טענתם לחזקה ייחודית בחלק הצפוני של המקרקעין. התובעים הגישו תביעה לפירוק שיתוף כשהסעדים המבוקשים על ידם מפורטים בסעיף 21 לכתב התביעה. עיון בסעיף 21 לכתב התביעה מלמד, כי התובעים לא עתרו לסעד הצהרתי. די בכך כדי לדחות את בקשתם הנוגעת לטענה בדבר חזקתם הייחודית בחלק הצפוני של המקרקעין.
גם אם, נטיב עם התובעים ונצא מנקודת הנחה, כי הם "כרכו" את הסעד לחזקה ייחודית בסעד של פירוק שיתוף (ולא כך הדבר), הרי שעדיין, אין מקום לדון תחילה בשאלת החזקה הייחודית הנטענת, אלא שיש לדון בשאלה זו, יחד עם הדיון בפירוק שיתוף. משקבעתי כי יש לעכב את הדיון בפירוק שיתוף, כמפורט לעיל, הרי שאין לדון בשאלת החזקה הייחודית בנפרד.
לאור כל האמור לעיל, מצאתי כי יש מקום להורות על עיכוב ההליכים בתיק זה לפרק זמן של שנה מהיום.
בפרק הזמן שקבעתי לעיל, תודיע הנתבעת מס' 14 , הן לבית המשפט והן לתובעים באמצעות ב"כ, באיזה שלב נמצאת התכנית.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אשרף ג'אבר
נתבע: ג'אזי עדוי
שופט :
עורכי דין: