ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן בוטח נגד עירית לוד :

בפני כבוד ה שופטת הלית סילש

מערערים

 1. יהונתן בוטח
 2. ציון בוטח
 3. שושנה בוטח
 4. רחל שוחט
 5. אליהו חיים בוטח
 6. יפה ברנד

נגד

משיבים

 1. עירית לוד
 2. אסף בוטח
 3. אורלי וינשטיין
 4. עזרא בוטח
 5. מירב וינלדה אנג'ל
 6. נעימה שקלים

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בראשון לציון, כבוד השופט סתיו, מיום 29.3.2021 בהמרצת פתיחה 25193-02-19 במסגרתה נדחתה עתירת המערערים לביטולו של פסק דין מיום 3.1.2019, אשר ניתן ב -ת.א. 20418-06-16 (להלן: " תביעת הארנונה ").
בפסק הדין בתביעת הארנונה, ניתן תוקף להסכמות בעלי הדין, ובין היתר נדחתה תביעתה של המשיבה 1 (להלן: " העירייה"), ללא צו להוצאות.

במסגרת המרצת הפתיחה, טענו המבקשים כי הם מעוניינים בביטולו של פסק הדין בתביעת הארנונה, וחידוש ההליכים במסגרתה, וזאת הגם תוצאתה. כל זאת, גם בשל הרצון להוסיף ולהשיג על החלטות אשר ניתנו במסגרתו על ידי כבוד הרשמת ,בשלבים המוקדמים של ההליך.

לטענת המערערים (המבקשים בהמרצת הפתיחה), הסכמות בעלי הדין מכוחן ניתן פסק הדין בתביעת הארנונה, כללו בחובן, בין היתר, גם את הסכמת העירייה למשלוח מכתב התנצלות על הגשת התביעה, כמו גם הבהרה כי מבחינת העירייה, הדברים אשר יוחסו למערער 1 במסגרת החלטת כבוד הרשמת, אינם נכונים.
לשיטת המערערים, סוגיה פרטנית זו לא באה לידי ביטוי מפורש במסגרת ההסכמות אשר הוכתבו לפרוטוקול במועד הדיון על ידי ב"כ העירייה, על אף ההסכמות, ותוך שהעירייה מטעה בכך את המערערים.
בהתנהלות זו של העירייה, ומקום בו מכתב ההתנצלות לא נשלח, יש כדי להצדיק ביטול ההסכמות בין הצדדים, כמו פסק הדין אשר נתן לאלו תוקף.

המשיבה 1 התנגדה לביטול ההסכמות עת כי לשיטתה הנוסח אשר הוכתב לפרוטוקול משקף וממצה את הסכמות הצדדים, והגם כי המערערים ביקשו את התנצלות העירייה במסגרת המגעים בין הצדדים מחוץ לאולם בית המשפט, לא התבקש מכתב התנצלות וממילא סירבה העירייה להתנצל שעה שלא הייתה לכך כל הצדקה.
בסופו של יום, הוסכם בין הצדדים כי העירייה תצהיר כי היא חוזרת בה מכל טענותיה כנגד המערערים – וכך אכן נעשה.

המשיבים 2-5 טענו כי לא היו חלק מגיבוש ההסכמות בתיק הארנונה, והם נגררו להליך לא להם.

במסגרת פסק דינו של בית המשפט קמא, נדחו טענות המערערים, ונפסק כי אלו לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי אכן התגבשה בין הצדדים הסכמה בדבר משלוח מכתב ההתנצלות המבהיר כי הדברים אשר יוחסו למערער 1 על ידי כבוד הרשמת, אינם נכונים.
בית המשפט קמא הוסיף ופסק כי נוכח מסקנותיו אלו, אף לא ניתן לקבל את טענות המערערים על פיהן העירייה הפרה את ההסכמות בין הצדדים, או כי עומדת למערערים עילה לביטולו של ההסכם לו ניתן תוקף של פסק דין.

במסגרת הודעת הערעור נטען כי שגה בית המשפט קמא בפסק דינו מקום בו התעלם מהנסיבות אשר הביאו להסכמת המערערים למחיקת התביעה, וכאשר יש באלו כדי להוכיח את טענתם בדבר קיומו של תנאי אשר לא קוים על ידי העירייה.

עוד נטען כי שגה בית המשפט עת התעלם מכך שעיקר הגנת העירייה התבססה על הטענה בדבר ייצוג המערערים וכאשר לגופו של עניין הטענה כי לא דובר על מכתב התנצלות הוכחה כלא נכונה.
המערערים הוסיפו וטענו כי נפלה שגגה בסעיפים שונים בפסק דינו של בית המשפט קמא אשר מצא להורות כי הפרוטוקול גילם הסכמה שלה צדדים לאחר משא ומתן, וכי ממילא פרוטוקול זה אינו חזות הכל, וודאי נוכח זהות הגורם אשר הכתיב את ההסכמות לפרוטוקול והטענות הלא פשוטות אשר הועלו על ידי המערערים ביחס לעדותו.
לשיטת המערערים נפלו כשלים בפסק דינו של ביתה המשפט קמא לרבות סתירות בין קביעות שונות במסגרתו.
לבסוף, ביקשו המערערים להלין את פסיקת ההוצאות בהליך.

לאחר עיון בהודעת הערעור, ובפסק דינו של בית המשפט קמא, נחה דעתי כי דין הודעת הערעור להידחות, וזאת אף מבלי שאדרש לתשובת המשיבים. טעמיי להלן;

חלק הארי של פסק דינו של בית המשפט קמא עניינו קביעות והכרעות עובדתיות במחלוקות בין הצדדים באשר לתוכן והיקף ההסכמות שבין המערערים לעירייה, בתביעת הארנונה.
קביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא ביחס לכלל הסוגיות, התקבלו על ידי הערכאה הדיונית, לאחר שנדרשה לשמיעת העדים ועיון בראיות.
לא בנקל תמצא הצדקה להתערבותה של ערכאת הערעור בהכרעות העובדתיות, ובמקרה דנן – לא מצאתי כי קיימת הצדקה להתערבות כזו, כמבוקש על ידי המערערים.

עיון בפסק דינו של בית המשפט קמא מלמד כי זה נתן דעתו, לכל טענות הצדדים, כמו גם לכל הראיות אשר הונחו בפניו, ובחן את אלו עקב בצד אגודל. מסקנותיו נשענות באופן מובהק על ראיות אלו והתרשמותו הבלתי אמצעית מהעדים, ולא הוצגה סטייה מהצדיקה התערבותו של בית המשפט של הערעור.

בניגוד לטענות המערערים, בית המשפט קמא לא התעלם מטענות בעלי הדין או מהנסיבות אשר הובילו להסכמות הצדדים, אלא כי לאחר שנתן לכל אלו דעתו, הוא מצא לנכון לפסוק כי המערערים לא הרימו את הנטל אשר מוטל עליהם להוכיח כי ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים מחוץ לאולם בית המשפט, היו שונות מאלו אשר הוכתבו לפרוטוקול.

למעלה מכך, בית המשפט קמא הוסיף והתייחס לפערים ב גרסאות הצדדים באשר להידברות בין הצדדים מחוץ לאולם בית המשפט, תוך שהוא מאשר כי אכן, כטענת המערערים, הם ביקשו כי העירייה תתנצל בפניהם, וכן כי המערער 1 הביע בפני העיריה את הקושי שיש לו עם החלטת כבוד הרשמת.

אלא כי בית המשפט קמא הוסיף ובחן, בצדק, את השאלה האם הוכח בפניו כי העיריה אכן נתנה הסכמתה להמצאת אותו מכתב התנצלות, ומצא לפסוק כי התשובה ביחס לכך, שלילית.

בין היתר, הוסיף בית המשפט קמא ונתן דעתו, לתוכן ההסכמות אשר הוכתבו לפרוטוקול, לרבות חזרת העירייה מטענותיה כלפי המערער 1 וכן מהטענות שבקשר אליהן התקבלה החלטת כבוד הרשמת בבקשת הרשות להתגונן, כמו גם לדבריו של המערער 1 באותו דיון לאחר שהוכתבו ההסכמות השונות לפרוטוקול . בנוסף, הופנו הצדדים לתוכנו של פסק הדין, בתביעת הארנונה במסגרתו הובהר, במפורש, כי אין בסמכותו של בית המשפט לבטל או לבקר את החלטת כבוד הרשמת.

סוף דבר - לא מצאתי בנימוקי הערעור כדי הצדקה להתערבותה של ערכאת הערעור בפסק דינו המפורט של בית המשפט קמא, והודעת הערעור נדחית.
מקום בו לא התבקשה תשובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.
העירבון, ככל והופקד, יושב לידי המפקיד בכפוף להוראות הדין.

המזכירות תתבקש להמציא העתק פסק הדין לצדדים

ניתן היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן בוטח
נתבע: עירית לוד
שופט :
עורכי דין: