ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שער כימיקלים בע"מ נגד יעקב קובי גוטמן :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

התובעת

שער כימיקלים בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. יעקב קובי גוטמן
  2. KOBI'S -MARKETINH

החלטה

בפני בקשת התובעת להרחבת העיקול הזמני שניתן ביום 22.4.21 ומנגד בקשת הנתבע 1 לביטולו של העיקול.

בד בבד עם הגשת התובענה הגישה התובעת בקשה להטלת עיקולים זמניים על נכסיו של הנתבע עד לסכום של 402,098 ₪.

ביום 11.2.19 הורתה כבוד הרשמת הבכירה מיכל בר על מתן צו העיקול הזמני ברישום על זכויות הנתבע אצל המחזקים המפורטים בכותרת הבקשה ובלבד שלא יחול על משכורת ולא על חשבון עו"ש שבו משולמת משכורת. התובעת עמדה בתנאי ההחלטה והפקידה התחייבות עצמית, ערבות צד ג' וערבון בסך של 40,000 ₪ בקופת בית המשפט.

ביום 22.4.21 נעתרה כבוד הרשמת הבכירה בר לבקשת התובעת והורתה על הרחבת צו העיקול הזמני ברישום גם ביחס למחזיקים נוספים תוך הפניה להסתייגויות בצו העיקול המקורי.

לטענת התובעת תצהירו של הנתבע מעיד על מצבו הכלכלי הקשה "עד פסע מחדלות פירעון". עובר להגשת הבקשה קיבלה התובעת מידע מחוקר פרטי אודות נכסים פוטנציאליים של הנתבע ועל יסוד מידע זה הופנתה הבקשה למחזיקים. אלא שכל הגופים אצלם הוטלו העיקולים הזמניים השיבו בשלילה ולרבות הבנק בו ניהל הנתבע חשבון פרטי אליו העבירה התובעת מאות אלפי שקלים. עוד התובעת טוענת כי במהלך התקופה ממועד הגשת התובענה ועד היום התעצמו האינדיקציות לחשש להכבדה באופן ממשי על ביצוע פסק הדין, ובפרט לאור הצהרת הנתבע כי הינו מתגורר בחו"ל. הטלת העיקול על משכורתו של הנתבע הינה המוצא האחרון להבטחת יכולתה להיפרע את סכום פסק הדים ככל שיינתן לטובתה.
התובעת מוסיפה כי הגיע לידה מידע מהימן בדבר משכורת בסכומי עתק שמקבל הנתבע מדי חודש בשירות המחזיקים הנוספים וכתימוכין תלושי השכר שהציג הנתבע בדיון שהתקיים בתיק לשנת 2021 (נספח 5). לאור תשובתה של המחזיקה חברת שיכון ובינוי אס בי איי תשתיות בע"מ המאשרת קיומו של קשר בינה לנתבע אך שוללת החזקת כספים, קיים חשד כי המחזיקה משתפת פעולה על הנתבע (נספח 4).
התובעת מבהירה כי הינה מסכימה להטלת העיקול על חלק השכר העולה על כפל הסכום המוגן לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

הנתבע מתנגד להרחבת העיקול ומבקש להורות על ביטולו. לטענתו, עיקול משכורתו עולה כדי פגישה אנושה בו ובבני משפחתו עד כדי אי יכולת להתקיים.
הנתבע טוען כי אין כל הצדקה או הכבדה להטלת עיקול חריג פוגעני ומרחיק לכת כפי שמתבקש ועצם העובדה שהנתבע מתגורר בחו"ל מלמדת על ההוצאות והעלויות הכרוכות בכך. גם תחושתה של התובעת לקנוניה בין הנתבע לאחת המחזיקות אין לה כל אחיזה בראיות כאשר התובעת אינה מפרטת מה מקור המידע הנטען, כיצד הגיע לידה ולא צורף כל תצהיר של הגורם המוסר כך שמדובר בעדות שמיעה שאין לקבלה.
הנתבע מפרט כי משכורתו הבסיסית החודשית הינה כ- 3,000 דולר אמריקאי ויתרת השכר מגלמת הוצאות דיור רכב ואבטחה (מדינת גואטמלה). הוצאת המחייה של משפחתו בארץ הכוללת פריסת חובות נעים בסך כ- 18,000 ₪ לחודש. לתמיכת הטענה מציג הנתבע תלושי שכר ואסמכתאות להוצאות.

דיון והכרעה

תקנה 103(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסמיכה את בית המשפט ליתן צו עיקול זמני "אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי-מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין".

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות על נספחיהם וכן בסיכומי הצדדים ולאור תשובותיהם של המחזיקים, מצאתי כי, מתקיימות הנסיבות המפורטות בתקנה 103 ואני נעתר לבקשה להרחבת העיקול הזמני שניתן ביום 11.2.19 והורחב ביום 22.4.21 בכפוף להסתייגויות כפי שיפורטו להלן.

אני סבור כי התובעת הצליחה להראות חשש סביר להכבדה פוטנציאלית על ביצוע פסק הדין ולעניין זה גם גובה סכום התביעה בסך של 692,374 ₪ מהווה אינדיקציה להכבדה ולאחר שמצאתי כי במאזן הנוחות מידת הנזק העלול להיגרם לתובעת אם לא יינתן הצו ותזכה בתובענה , יהיה גדול יותר מאשר הנזק שעשוי להסב מתן הצו לנתבע. כך גם מהחומר שהוגש על ידי הנתבע לא נסתרה הטענה שאי מתן צו העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין.

ער אני לחשיבותו של שכר העבודה המהווה זכות בסיסית של הנתבע אולם לשם כך נועד סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 האוסר על עיקול שכר העבודה בחלקו המוגן. כמו כן הנתבע רשאי לבקש להמיר את העיקול הזמני בהמצאת בטוחה אחרת שת בטיח את סכום התביעה ובקשתו תידון בהתאם לתקנות.

לאור האמור אני מורה על הרחבת צו העיקול הזמני, ברישום בלבד, על זכויות המשיב אצל המחזיקים המפורטים בכותרת הבקשה. העיקול מוגבל לסכום של 402,098 ₪ והוא כפוף לתנאים שפורטו בהחלטה המקורית מיום 11.2.19. מובהר ביחס לעיקול שהוטל על שכר עבודה חלה הוראת סעיף 8 לחוק הגנת השכר ולאור הסכמת התובעת אני מורה כי העיקול על המשכורת יוטל רק על החלק העולה על כפל הסכום המוגן על פי סעיף זה.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שער כימיקלים בע"מ
נתבע: יעקב קובי גוטמן
שופט :
עורכי דין: