ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה לייצור צמחים ושיווקם נגד יוסף קרני :

לפני כבוד ה שופט מיכאל תמיר

תובעת

המועצה לייצור צמחים ושיווקם
באמצעות עו"ד שאול פלס ועו"ד גלעד גלייטמן

נגד

נתבע 32
יוסף (יוסי) קרני

פסק דין

בתיק שבכותרת ובתיק נוסף שאוחד עמו התנהל הליך נגד נתבעים רבים .

לאחר דיוני ההוכחות הגיש עו"ד שמעון שר סיכומים שבהם ציין כי הוא מייצג רק חלק מהנתבעים בתיק, מבלי לפרט אילו נתבעים הוא מייצג, ולכן ניתנה החלטה שבה נקבע כי עליו להגיש הודעת הבהרה בעניין הייצוג. בעקבות זאת הגיש עו"ד שר ביום 8.12.20 וביום 22.12.20 הודעות שמהן עלה, בין היתר, כי הוא מעולם לא ייצג את נתבע 32, מר יוסף קרני.

לאור האמור בהודעותיו שלו עו"ד שר, נקבע בפסק הדין שניתן בתיק ביום 27.5.21 כי על התובעת (להלן "המועצה") להמציא אסמכתה על המצאת כתב התביעה המקורי למר קרני.

ביום 14.6.21 הוגשה הודעה מטעם המועצה בצירוף אישור מסירה שממנו עולה כי כתב התביעה נמסר לידיו של מר קרני עוד ביום 17.7.14.

לא נעשה כל שינוי בתביעה נגד מר קרני בכתב התביעה המתוקן, ולכן משלא הגיש כתב הגנה בתיק ולא לקח חלק בהליך , יש לקבל את בקשת המועצה בסיכומיה ולקבל את התביעה נגדו.

כפי שנקבע בפסק הדין מיום 27.5.21, אין להידרש לטענות שהעלה עו"ד שר בעניין התביעה נגד מר קרני, הן משום שעו"ד שר איננו מייצג את מר קרני בהליך והן משום שהטענות הועלו לראשונה רק לאחר הגשת הסיכומים בתיק, והן אינן מפורטות או מבוססות כנדרש.

בכתב התביעה המקורי תבעה המועצה ממר קרני סך של 31,507 ₪ בגין היטלים לשנים 2008 עד 2012 וסך של 15,303 ₪ בגין דמי ביטוח לשנים 2010 עד 2012 (נספח לז). סכומים זהים נתבעו גם בכתב התביעה המתוקן (נספח 32). בתצהיר עדותו הראשית של מר נקר שהוגש מטעם המועצה הועמד חובו של מר קרני בגין היטלים על סך של 30,405 ₪ וחוב ו בגין דמי ביטוח על סך של 15,945 ₪ (נספח ה/32). אין לפסוק למועצה סכומים גבוהים יותר מ אלה שתבעה בכתב התביעה, ולכן יש לחייב את מר קרני בסכום דמי הביטוח שנתבע בכתב התביעה ובסכום ההיטלים המע ודכן המופיע בתצהירו של מר נקר.

לפיכך, התביעה נגד נתבע 32 מתקבלת , כך שעליו לשלם למועצה סך של 30,405 ₪ בגין היטלים וסך של 15,303 ₪ בגין דמי ביטוח.

המועצה תבעה גם הפרשי הצמדה וריבית ממועדי היווצרותם של החובות ועד למועד התשלום בפועל , ולכן הסכומים הנ"ל ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בהתאם .

כמו כן ישלם נתבע 32 למועצה הוצאות משפט בשיעור של 2.5% מהסכומים שנפסקו לעיל , וכן שכר טרחת עו"ד שיחושב בהתאם לתעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין על יסוד הסכומים שנפסקו לעיל בתוספת מע"מ . ההוצאות ושכר הטרחה ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המועצה תגיש פסיקתה לחתימה בתוך 20 יום .

המזכירות מתבקשת להעביר העתק של פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המועצה לייצור צמחים ושיווקם
נתבע: יוסף קרני
שופט :
עורכי דין: