ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחורי אילן נגד עו"ד אופיר מנצ'ל :

לפני כבוד ה שופט יונה אטדגי

התובעים:

  1. שחורי אילן
  2. שלמה שחורי

ב"כ עו"ד אורנה גלזן גונן

נגד

הנתבעים:

1.עו"ד אופיר מנצ'ל
2. עו"ד רון דרור
ב"כ עו"ד יהודה טלמון

פסק דין

1. ביום 22.1.2008 נחתם חוזה מכר דירה, ברחוב בן יהודה 230 תל-אביב (להלן – " החוזה", "הדירה"), בין המוכר יעקב אליעזר (להלן – " המוכר") לבין התובע 1 (להלן – " התובע").
המוכר יוצג בעסקה על ידי משרד עורכי הדין "אדם", שהנתבעים נמנים על השותפים בו.

2. החוזה כלל התחייבות של המוכר, באמצעות באי כוחו, לרשום את הזכויות בדירה על שם התובע, לאחר שזה ישלים את התחייבויותיו על פי החוזה.
התובע שילם את מלוא התמורה בהתאם לחוזה והמציא את כל האישורים הנדרשים ממנו.
התובע אף שילם, באמצעות אביו, התובע 2, למשרד "אדם" שכר ט רחה עבור טיפולם בהעברת הזכויות על שמו.
אף על פי כן, ולמרות כל פניות התובעים ובאת כוחם לנתבעים , הזכויות בדירה לא נרשמו על שם התובע.

3. בעקבות זאת, הגישו התובעים ביום 8.9.2020 תביעה זו, לחייב את הנ תבעים לרשום את הזכויות בדירה על שם התובע.
הנתבעים לא הכחישו בכתב הגנתם את התחייבותם לרשום את הזכויות בדירה על שם התובע וטענתם העיקרית הייתה כי העיכוב ברישום נגרם משום ש"עסקת המכר הייתה עסקה מורכבת" וכי "התעוררו קשיים רבים בקבלת טופס 4" (סעיף 7 לכתב ההגנה).

4. בדיון שהתקיים ביום 7.2.2021 הודיע ב"כ הנתבעים, עו"ד יהודה טלמון, כי הוא מטפל בהשלמת הרישום וביקש ארכה קצרה כדי להשלים את הטיפול.
ב"כ התובעים הסכימה למתן ארכה קצרה.

5. ביום 26.5.2021 הודיע עו"ד טלמון כי הוא השלים את הטיפול ברישום, וכי הדירה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין על שם התובע, ולפיכך מבוקש להורות על מחיקת התביעה.
ביקשתי את תשובת התובעים.

6. ב"כ התובעים הודיעה בתשובתה כי התובעים מסכימים כי התיק "ייסגר", לאור רישום הדירה על שם התובע, אך עתרה לחיוב הנתבעים בתשלום שכר טרחתה בהתאם להסכם שכר הטרחה שנעשה עם התובעים, ולפיו הם התחייבו לשלם לה שכר טרחה בסך 93,000 (כולל מע"מ), וכן בתשלום אגרת בית המשפט בסך 1,162 ₪.
לתשובת התובעים צורפו הסכם שכר הטרחה הנזכר ואישור תשלום האגרה.
ביקשתי את תגובת הנתבעים.

7. הנתבעים השיבו כי "בשים לב לטיבה של התביעה שעל פניו ומבלי להיכנס לפרטי העניין דינה היה להידחות, אין מקום לפסיקת הוצאות ושכ "ט עו"ד, ולחילופין בלבד בסכום נמוך בלבד ובשים לב לכך שלא התקיים כלל הליך אלא הוגש כתב התביעה בלבד ובהתאם למבחן סבירות ההוצאות . . . ".

8. לאור האמור לעיל, מאחר שהסעד שהתבקש בתביעה התייתר, יש להורות על מחיקת התביעה.

9. אין ספק שהתובעים (למעשה, המדובר בתובע 1, אך מאחר שגם התובע 2 נשא בחלק מההוצאות שהוצאו, לא אבחין ביניהם) זכאים לתשלום שכ"ט עו"ד.
במשך למעלה מ-12 שנים, הנתבעים לא מילאו אחר התחייבותם לרשום את הדירה על שם התובע, למרות כל הפניות הרבות אליהם מאת התובעים ובאת כוחם, כפי שמפורט באריכות בכתב התביעה.
רק הגשת התביעה הניעה את הנתבעים למלא אחר התחייבותם, ובסיועו של בא כוחם, עו"ד טלמון, הדבר נעשה זמן ק צר יחסית לאחר הגשת התביעה, ולמרבה המזל, בלי שהיה צורך בהגשת ראיות ובקיום הוכחות.

10. באשר לשיעור ההוצאות, בתקנה 153(ג) ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2019 (ש חלה גם על הליך שנפתח ערב יום תחילתן (תקנה 180 (ג)(1)) נקבע: "בקביעת שיעור ההוצאות יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש".
בענייננו, כאמור, התובעים נדרשו להתקשר עם עורכת דין לשם מימוש התחייבותם של הנתבעים כלפיהם ונדרשו, כמובן, להתחייב לתשלום שכר טרחתה.
ראינו כי כתב התביעה הוא שהוביל בסופו של דבר למילוי התחייבותם של הנתבעים .
אולם, אין להתעלם מכך שהתוצאה המיוחלת הושגה זמן קצר יחסית לאחר הגשת ה תביעה, כאשר התקיים דיון מקדמי אחד, וכאשר הצדדים לא נדרשו להגיש כל דבר נוסף מלבד הגשת כתב התביעה וכתב ההגנה.
נוסף לכך, עיון בהסכם שכר הטרחה שצורף מעלה כי "שכר הטרחה האמור לעיל הינו עד לסיום כל ההליכים בעניין זה" (סעיף ה), וכאמור לא נדרש מבאת כוחם של התובעים לקיים כל הליך נוסף, מלבד הגשת כתב התביעה, וכמובן איסוף הפרטים והמסמכים הנדרשים לשם כך.

11. בהתחשב בכל האמור לעיל אני מחליט כדלקמן:
א. התביעה נמחקת;
ב. הנתבעים ישלמו לתובעים שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בצירוף מע"מ ;
ג. הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות האגרה בסך 1,162 ₪;
ד. הסכומים האמורים לעיל ישולמו לתובעים בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין (ימי פגרה במניין), ולאחר מכן הם יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין.

ניתן היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שחורי אילן
נתבע: עו"ד אופיר מנצ'ל
שופט :
עורכי דין: