ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ב נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
א.ב

נגד

הנתבעות

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. גאיה רוגע

החלטה

  1. הצדדים הסכימו כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
  2. אני מורה על מינויו של פרופ' אליעזר הולצמן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנפרולוגיה, לצורך בדיקת התובע. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, תוך 45 ימים מהיום. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 30.05.2020, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת לפי המחירים היום.
בהתאם להסכמת הצדדים, מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לפגיעה בכליה השמאלית של התובע וכן לצורך במינוי מומחים נוספים.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקתו של התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יישלחו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. מועד קדם המשפט הקבוע בתיק נותר בעינו. על התובע להתייצב אישית לדיון.
התיק יובא לעיוני ביום 30.11.2021.

ניתנה היום, ה' תמוז תשפ"א, 15 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ב
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: