ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איאד בדרני נגד איוב מאלק :

בפני כבוד השופט הבכיר, יוסף סוהיל

תובע/משיב

איאד בדרני ת.ז. XXXXXX938
ע"י עוה"ד אלכס וייג

נגד

נתבע/ מבקש

איוב מאלק ת.ז. XXXXXX964
עי עוה"ד ג'סאן מטאנס

החלטה

הבקשה וטענות הצדדים

1. ענייננו בבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

2. מדובר בתביעה למתן חשבונות ו/או חשבוניות בין צדדים שותפים בשותפות שהתקיימה ו/או פקעה, ואשר לא נילווה לה סעד כספי כלשהו.

3. לטענת הנתבע, בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה, מאחר ו הסעד המבוקש הינו למתן חשבונות. לטענתו, הסמכות העניינית בכגון דא מסורה לבית המשפט המחוזי מכוח סמכותו השיורית.
מנגד, טוען התובע כי הסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום. לטענתו, תביעה זו נועדה לחייב את הנתבע למסור את המסמכים הדרושים, כדי שהתובע יוכל לבסס תביעתו הכספית נגדו.
עוד לטענתו, יש לדחות את הבקשה בשל העדר תצהיר תומך .

דיון והכרעה
4. המבחן לקביעת הסמכות העניינית בין בהליכים אזרחיים הוא מבחן הסעד, כך שזהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תקבע על-פי הסעד המבוקש בה ( ראו: ע"א 2846/03 אלדרמן נ' ארליך, פ"ד נט(3) 529, 535-534 (2004); רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, פסקה 17 (7/5/2020)). בתוך כך, לבית משפט השלום נתונה הסמכות לברר תביעה אזרחית ( שאינה נוגעת למקרקעין) אשר סכומה או שווי נושאה אינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח, ואילו לבית המשפט המחוזי נתונה סמכות שיורית לדון בכל עניין אזרחי אשר אינו נתון לסמכות בית משפט השלום ( ראו: סעיפים 51( א)(2) ו-40(1) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984) ( להלן: "חוק בתי המשפט").
בהתאם לכך, נקבע כי סמכותו של בית משפט השלום משתרעת, במקרים מסוימים, גם על הליכים שבהם הסעד המבוקש אינו סעד כספי, אך שווי הנושא שלהם ניתן להערכה, והערכה זו אינה עולה על 2.5 מיליון ש"ח ( ראו: רע"א 7551/00 פוקס נ' קצנלנבוגן, פ"ד נו(1) 253, 257 (2001) (להלן: " עניין פוקס")). הנה כי כן, לבית משפט השלום ישנה סמכות עניינית לדון גם בתביעות לפסק דין הצהרתי, אשר ניתן לשום את שוויין, כאמור בסעיף 51( א)(2) לחוק בתי המשפט, גם אם התביעה לא הוגדרה על ידי התובע כתביעה כספית.

5. כידוע תביעה למתן חשבונות אפשרית בשני מסלולים. הראשון, בהגשת תביעה למתן חשבונות ללא סעד כספי. לאחר קבלת הצו למתן חשבונות, וככל והחשבונות יצמיחו דרישה כספית, על התובע לפתוח בהליך עצמאי. השני, בהגשת תביעה אחת למתן חשבונות ובצידה סעד כספי משוער.
מלשונו של סעיף 51( א)(2) לחוק בתי המשפט עולה, כי כאשר מדובר בתביעה שאין להעריך את שוויה, כגון תביעה למתן חשבונות שאין בצידה תביעה כספית, אין לבית משפט השלום סמכות לדון בתביעה. בנסיבות אלה מצויה התביעה בסמכות בית המשפט המחוזי, מכוח סמכותו השיורית ( לפי סעיף 40(1) לחוק בתי המשפט). לעומת זאת, כאשר התובע שם תביעתו, כגון במקרה בו מוגשת תביעה למתן חשבונות שבצידה תביעה כספית, נגזרת סמכות בית המשפט מגובה התביעה הכספית. בית המשפט העליון התייחס לעניין זה ב- ע"א 760-76 יעקבזון נ' בוטובסקי , פ"ד לא(3) 621 (1977):
"מטעמי הגיון ויעילות כאחד סבור אני שגם תביעת חשבונות של שותף, ללא קשר לפירוק, מקומה בבית-המשפט המחוזי. מטעמי הגיון, מפני שלענין הסמכות אין נפקא מינה בכך אם שותפות נסתיימה או שמא תימשך; גם כאשר לא נתבע צו-פירוק אלא רק צו-חשבונות עקב סיום עסקי השותפות, בית-המשפט המחוזי דן בענין (סעיף 47 לפקודה). מטעמי יעילות, מפני שבנוהג שבעולם, כאשר מבקש שותף חשבונות הוא תובע גם תשלום החוב המגיע על-פי החשבון שייערך, ותביעה זו יכול שתעלה על גבול סמכותו הכספית של בית-משפט השלום".
ועוד,
"תביעה רגילה (לא בין שותפים) לעריכת חשבונות יכולה, אם בכלל, להתברר בבית-משפט השלום אך ורק אם גלוי וידוע מראש שהחוב אינו יכול לעלות על גבול סמכותה של ערכאה זו: ד"ר זוסמן, "סדרי הדין האזרחי", מהדורה רביעית, סעיף 50, לרבות הערת השוליים 143. ללמדך, שאם אין לדעת מראש את גובה החוב שיהיה נובע מעריכת החשבונות, מקומה של התביעה בבית-המשפט המחוזי ".
כך גם הגישה הרווחת בערכאות הדיוניות באשר לתביעה בה הסעד למתן חשבונות בלבד (ראו עניין פוקס לעיל; בש"א (מחוזי י-ם) רכניץ ואח' נ' אוליבה ואח', סע' 13 (25/2/2009); ת"א (שלום ת"א) 38063-06-10 וייס ואח' נ' קמיל (9/2/2011); ת"א (שלום חיפה) 43385-04-16 ביצורית בע"מ נ' מועצה מקומית מג'ד אלכרום (13/10/2017).

6. ובענייננו, בכתב התביעה נתבע באופן מפורש, סעד של מתן חשבונות בלבד, ולא סעד כספי . מה גם, מכתב התביעה לא ניתן להעריך את שוויו המירבי של הסעד הכספי הצפוי לעתור לו התובע בתביעתו כספית העתידית כנגד הנתבע. בייחוד כאשר בסעיף 6 לתגובת התובע מודה מפורשות, כי: "...תובענה זו למסירת מסמכים, נועדה על מנת שהנתבע ימסור את המסמכים הדרושים, וזאת על מנת שיוכל לבסס תביעתו זו, וכן את תביעתו הכספית כנגד הנתבע...".

7. משכך, הנני קובע כי הסמכות העניינית לדון בתביעה דנן מוקנית לבית המשפט המחוזי ולא לבית המשפט השלום.

אני מורה על העברת התיק לדיון בבית המשפט המחוזי בנצרת.

התובע יישא בהוצאות הנתבע בגין הליך זה בסך 2,000 ₪ , וזאת תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה.

הדיון הקבוע לתאריך 7/6/21 מבוטל בזאת.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תשפ"א, 05 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איאד בדרני
נתבע: איוב מאלק
שופט :
עורכי דין: