ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד שמשון רחמים :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר גפן

נגד

נתבעים

  1. שמשון רחמים
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אריאל צולפייב

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה בעקבות נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 07.10.2019 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 83-215-13 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 36-594-56 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים אשר לאחריות לקרות התאונה ואשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג המשאית, שהייתה קוהרנטית, נתמכה במידה מסוימת על ידי גרסתו של נהג הפרטית, והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג הפרטית, שהייתה מתפתחת ומהוססת.

אין חולק כי הפרטית סטתה שמאלה. אמנם, מדובר בסטייה שמאלה שנעשתה על מנת לפנות את נתיב הנסיעה לאמבולנס שהסירנה שלו הייתה מופעלת. עם זאת, גם במצב זה בו רכב מפנה את מסלול הנסיעה לרכב בטחון הוא אינו פטור מחובת הזהירות המוטלת על כל משתמשי הדרך.

היה על נהג הפרטית לפנות את מסלול נסיעתו אך עדיין מבלי לפגוע במשאית. סבורני כי הסטייה שמאלה של הפרטית הביאה למגע בין כלי הרכב. אף נהג הפרטית אומר בעדותו כי "הכל היה בעמידה, הסטתי את הרכב מעט שמאלה לנתיב שמשמאלי...לא נגעתי בו, אבל נצמדתי. וכל זה היה בזמן עצירה".

אני מאמין לנהג המשאית כי תלישת הטמבון הקדמי מצדה השמאלי של הפרטית ארעה כתוצאה מנסיעה לאחור של הפרטית , בניסיון לצאת מהסיטואציה אליה נקלע, ולא בעת המגע הראשוני בין כלי הרכב.

סבורני כי בנסיבות העניין לא היה באפשרותו של נהג המשאית לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג הפרטית.

לאור מסקנתי בשאלת האחריות ברי כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר.

6. התובעת תשלם לנתבעים את הסכומים הבאים:

6.1. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.2. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשפ"א, 05 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שמשון רחמים
שופט :
עורכי דין: