ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד פעסל אייזנבך :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, ח"פ 520042540
ע"י ב"כ עוה"ד מרציאנו

נגד

נתבעות

1. פעסל אייזנבך, ת"ז XXXXXX225
ע"י ב"כ עוה"ד גלס

2. הראל חברה לביטוח בע"מ – התביעה נגדה נדחתה ביום 22.05.21

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 22.07.2020 בין כלי רכב, מ"ר 46-179-37 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 29-562-70 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעת") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא המחלוקת היא לעניין היריבות בין התובעת לנתבעת 1, מאחר שלטענת הנתבעת 1 כלל לא נהגה ברכב הנתבעות במועד התאונה, ומשכך לא התרשלה, לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוגשו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה ועד ראייה נוסף שישב לצד הנהג ברכב הנתבעת.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסאותיהם של עדי הנתבעת שהקרינו אמינות, על פני גרסתו של נהג רכב התובעת, שלא הותירה בי רושם דומה.

אמנם, הייתה סתירה אחת בין עדי הנתבעת והיא בקשר עם צבע האור בפנס בעת נסיעת רכב התובעת לאחור. עם זאת, סבורני כי נהג רכב הנתבעת התבלבל בצבע אור הנסיעה הא ותו לא, ולא היה כל ניסיון להמציא דבר שלא ארעה.

לא מצאתי כי אמירתו של נהג רכב הנתבעת לעד הנוסף, לפיה "יש תמונות" יש בה כדי להכין את העד הנוסף לעדות, ואני לא סבור כי אמירה זו פגעה בכל דרך בניקיון עדותו של העד הנוסף.

השתכנעתי כי היה זה רכב התובעת אשר הוסע לאחור בעת שרכב הנתבעת היה במצב עצירה מאחוריו וכי נהג רכב התובעת לא שעה לצפירות של רכב הנתבעת. לכן, האחריות לקרות התאונה חלה עליו.

במצב דברים זה, לא היה באפשרותו של נהג רכב הנתבעת לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה.

אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שלאור מסקנתי בשאלת האחריות ברי כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר.

6. התובעת תשלם לנתבעת את הסכומים הבאים:

6.1. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.2. שכר העדים כפי שנפסק במהלך הדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשפ"א, 05 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: פעסל אייזנבך
שופט :
עורכי דין: