ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון חברה לביטוח בע"מ נגד לריסה אובצ'ינקוב :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שיראל דלשדפר

נגד

נתבעות

  1. לריסה אובצ'ינקוב
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד חיים הקמן

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בשל נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 20.12.2018 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 49-584-66 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-697-01 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים לגבי האחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגות המעורבות בתאונה ועדה נוספת מטעם התובעת, בתה של נהגת הפרטית, שישבה לצדה בעת התאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות הכביש בו ארעה התאונה, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדות במהלך חקירתן בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהגת האוטובוס תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 80% ואילו נהגת הפרטית תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 20%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסאותיהן של עדות התובעת, שהתיישבו עם מוקדי הנזק בכלי הרכב על פני גרסתה של נהגת האוטובוס שהייתה מתחמקת, מתפתחת ובלתי קוהרנטית.

שוכנעתי כי הפרטית נסעה, לפני הכניסה לצומת, בנתיב השמאלי ביותר, מבין שלושה, המאפשר נסיעה ישרה או פנייה שמאלה בצומת ואילו שני הנתיבים הימיניים מאפשרים פנייה ימינה בצומת, והאוטובוס נסע בנתיב האמצעי המאפשר פנייה ימינה בלבד.

לאור מוקדי הנזק בפרטית – בדופן הימינית האחורית כאשר חלקו הקדמי והאמצעי של הדופן הימינית ללא כל פגיעה – אני סבור כי בעת המגע בין כלי הרכב, הפרטית כמעט הספיקה לחלוף כולה על פני האוטובוס, אלא שהאוטובוס אשר פנה מהנתיב האמצעי ימינה נכנס עם חלקו האחורי השמאלי לנתיב הנסיעה האמצעי, עליו הוסעה הפרטית, ופגע בה. היה על נהגת האוטובוס לבצע את הפנייה ימינה בזהירות רבתית על מנת שלא לפגוע ברכבים הנוסעים בנתיב משמאל, מקום שפוטנציאל הסטייה לנתיב השכן הוא גדול לאור אופי הכביש.

מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהגת האוטובוס.

עם זאת, איני פוטר את נהגת הפרטית מהאחריות לקרות התאונה.

היה על נהגת הפרטית לתת דעתה לאוטובוס, אשר העדות אומרות כי ראו אותו לפני התאונה, ולשמור ממנו מרווח, מתוך הבנה כי הפנייה ימינה של האוטובוס עלולה להביא את האוטובוס לגלישה לנתיב הנסיעה השמאלי.

אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק, נתמך בחוות דעת שמאי רכב ובאסמכתאות המתאימות ומאחר שהצד שכנגד, לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן לסתור את שיעור הנזק, ואף לא ביקש לחקור את השמאי מטעם התובעת על חוות דעתו, הרי ששיעור הנזק לא נסתר וסכום התביעה, בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 7,162 ₪, שהינו 80% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדות כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשפ"א, 05 יוני 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ
נתבע: לריסה אובצ'ינקוב
שופט :
עורכי דין: